SEMINARIUM / MÖTE Län: Skåne län

Vad händer på handelsområdet? Brexit, EU:s inre marknad och frihandel

EU-flaggan och brittiska flaggan
Karin Atthoff
Foto: Robert Losavio

Karin Atthoff

Niklas Bergström

Niklas Bergström

Det är en motsägelsefull tid i internationella handelssammanhang. Genom handel och öppna ekonomier stärks svenska företags konkurrenskraft i världen och jobb och tillväxt skapas. Men, samtidigt som EU firar att den inre marknaden fyller 25 år förbereder sig Storbritannien för att lämna den och EU. Även frihandeln internationellt står inför en rad utmaningar med allt mer protektionistiska och nationalistiska strömningar runt om i världen. Hur ska vi tolka detta och vilka blir prioriteringarna framöver för det svenska näringslivet?

Välkommen till en företagarlunch med två av Svenskt Näringslivs områdesexperter från handelsgruppen. Karin Atthoff, policyansvarig EU:s inre marknad och Brexit, ger sin syn på vad som krävs för en väl fungerande inre marknad framöver samt resonerar kring tänkbara effekter av Brexit. Niklas Bergström, policyansvarig handelspolitik, ger en överblick av varför frihandel och globalisering är bra för företag, arbetstagare och konsumenter.

Din anmälan behöver vi senast den 13 juni och arrangemanget är kostnadsfritt. Din anmälan är bindande men vid behov av avanmälan kontakta kristina.bjorkander@svensktnaringsliv.se snarast möjligt.

Datum och tid

  • Måndag 18 juni 2018, kl. 12:00 – 13:30

Plats

Svenskt Näringsliv Skåne, Navigationsgatan 1A, Malmö

Kontaktperson