Tina Zetterling

"Skulle lagen om vårdval i välfärden avskaffas så blir vår vardag otrygg och nyckfull", säger Tina Zetterling, Barnmorskegruppen Öresund.

Vi behöver bättre attityd till vårdföretagare

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv inom offentlig sjukvård, både på specialistmottagningar och som chef inom akutsjukvården. För tre år sedan kom en avgörande punkt i mitt liv - jag tog chansen att starta Barnmorskegruppen Öresund. Idag är jag stolt över den verksamhet vi byggt upp och varje person jag kan anställa.

Påhejad av Region Skåne startade jag och en kompanjon (Petra Vigh) Barnmorskegruppen Öresund 2011. Det var i samband med att hälsoval enligt LOV (lagen om valfrihet) infördes för mödrahälsovården. Då började en väldigt intensiv period och omställning att gå från offentligt anställd till att bli egen företagare. Vid sidan om mina ordinarie arbetsuppgifter, fick jag lägga till en rad andra, som jag aldrig tidigare gjort - det var nyttigt, lärorik, svårt och mycket stimulerande.

Att ha jobbat i samma verksamhet i offentlig regi som jag nu gör i privat regi är en intressant erfarenhet. Fördelen att själv driva verksamheten är att man har friheten att själv bestämma och testa, ändra, göra om och ständigt göra bättre. Beslutsvägarna är korta och vi har möjlighet att erbjuda mer än i det offentliga. Vi har valt att satsa på att förbättra vår tillgänglighet och har lagt mycket tid och energi på att ta reda på vad blivande föräldrar idag efterfrågar och har byggt upp ett paraply av föreläsningar och tilläggstjänster för att möta dessa. Det berikar vården och gynnar vårdtagarna. Idag är vi 11 medarbetare plus ett par visstidsanställda, har mottagningar i Malmö, Trelleborg och Vellinge, har två bokslut med svarta siffror bakom oss och ser positivt på framtiden med expansion i framförallt Malmö. 

Även om Region Skåne är en drivande kraft i att stimulera privat vård så dyker det upp situationer som ställer saker på sin spets. De politiska besluten påverkar i hög grad min möjlighet att förbättra och utveckla mina verksamheter. 

Det är inte heller alltid de politiska besluten följs, meningarna går isär och jag som liten aktör hamnar i kläm mellan politiker och tjänstemän. Ett exempel på detta är att kvinnoklinikerna inte tillåter barnmorskor och läkare att jobba extra för privata vårdgivare. Det är synd för jag ser det som en möjlighet till kompetensutbyte, utveckling och ökat samarbete mellan oss aktörer runt den gravida kvinna vilket bara höjer kvaliteten på vården.

Ett annat exempel på konsekvenser av politiska beslut i min vardag är att vårdcentraler nu ges möjlighet att tilläggsackreditera gynekologimottagningar men inte barnmorskemottagningar. För oss innebär dessa två exempel en stor begräsning i hur vi på ett naturligt sätt kan utveckla vår verksamhet men framförallt innebär det en icke konkurrensneutral spelplan. 

Jag har gått i personlig borgen för att starta min verksamhet och ägnar all min vakna tid kring den. Jag vågar inte ens tänka på hur låg timlön jag har om jag skulle räkna alla timmar jag jobbar. Att jag som tar en risk inte skulle kunna ta del av den vinst som genereras är helt absurd. Min ambition att våra medarbetare får ännu bättre villkor och upplever ett större inflytande nu än när de jobbade i offentlig regi, hur gör jag det möjligt utan en buffert?

Dessutom är det inte bara jag och min kompanjon som tagit risker och lämnat tryggheten för att starta eget - våra medarbetare som alla är erfarna barnmorskor har också lämnat den trygga offentliga verksamheten för att vara med på resan. Den kunskap, kraft och energi som vi har tillsammans bidrar till att utveckla vår verksamhet vidare. Hur gör jag det utan medel att kunna satsa på att investera, utbilda och anställa de allra bästa?

Därför blir jag närmast förbannad när Västerpartiet målar upp en bild som är helt felaktig. De vill ge bilden av att vi privata vårdgivare flyttar ut pengar ur landet och plågar våra medarbetare med sämre villkor än i den offentliga vården. Verkligheten är en helt annan. Vi kämpar för att kunna utveckla omhändertagandet av den gravida kvinnan, som vi brinner för. Vi använder våra intäkter på ett så klokt sätt som vi bara kan för att för att erbjuda mer, både till kvinnorna men också till våra medarbetare. I grund och botten är det ju faktiskt vi som startar företag som skapar jobb och därmed skatteintäkter som sedan kan användas till vård och omsorg. Därför får jag inte ihop vänstersidans fientliga attityd till entreprenörer i allmänhet och privata vårdföretagare i synnerhet.

Jag är stolt över varje person jag kan anställa och för varje skattekrona jag kan generera. Min resa från offentligt anställd till företagare har gett mig en inblick i hur viktigt det är för samhället med ett gynnsamt företagsklimat där näringsliv och politik arbetar nära för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Låt inte politiker rasera det!

Tina Zetterling
Verksamhetschef
Barnmorskegruppen Öresund

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.