DSC00470

”Vi behöver ett bättre företagarklimat”

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag har varit företagare i väldigt många år och sett företagens betydelse för jobben och vårt välstånd. Så här i valtider vill jag ge ett medskick till dig som ska lägga din röst i valurnan.

per_linde

Per Linde

Här är mina synpunkter som entreprenör och jobbskapare på några av de frågor som politiker talar om – och det de inte talar om.

Frågan "vem är det som anställer" är något som alla borde reflektera över. Företagen är arbetsgivare liksom stat, kommun och landsting. Det offentliga finansieras av skattemedel och är starkt beroende av det svenska näringslivets förmåga att klara den internationella konkurrensen. För det är på den internationella arenan som vårt välstånd skapas via företagens förmåga att sälja sina produkter och tjänster. När anställer då företagarna? Jo, för att klara den naturliga personalomsättningen som till exempel pensionsavgångar men viktigare på grund av att de är konkurrenskraftiga och därmed får möjlighet att växa.

Med denna insikt menar jag att alla insatser som ger våra företag en ökad konkurrenskraft också gör att vi får fler jobb och därmed ett högre välstånd. Våra politiker måste inse att det är enda vägen som finns för att på sikt lösa problemen med ungdomsarbetslöshet, fas3 och andra sysselsättningsrelaterade problem. Jag får lätt känslan att man inte ser skogen för bara träd, pratar om delar av problematiken i stället för helhetsbilden.

Hur ska man då hjälpa till att öka konkurrenskraften? I mitt företag skulle se fram emot till exempel sänkt kapitalskatt, sänkt statlig skatt och minskad arbetsgivaravgift som också är en skatt. Sedan tycker jag att det som ska bort är det största klavertrampet i modern arbetsmarknadspolitik som skedde då man lagstiftade om Lagen om anställningsskydd. Berusade av makt ville man även få makt över arbetsmarknaden. Det finns andra lösningar som hanterar detta på mycket smartare sätt. Se till exempel på Danmark som har vad som kallas ”flexicurity”, en mix av flexibilitet för arbetsgivaren och security, det vill säga trygghet för den anställde.

LAS ger en falsk trygghet för den anställde. Framväxten av bemanningsföretag är ett klart bevis på detta. Facket vet inte hur man ska hantera detta. De vill kunna kontrollera och begränsa dessa företags engagemang på arbetsplatserna samtidigt som man vill ha deras anställda som medlemmar.

Frågan är en het potatis för politikerna för de tror att det betyder förlust av väljare om de ändrar i trygghetssystemen. Både företagare och anställda ser tydligt nackdelarna genom anställda som inte vågar byta jobb på grund av turordningen och företag som inte vågar anställa på grund av rädslan och det jobbiga med att friställa personal som inte passar in i organisationen. Vad är det för lagstiftning som både fack och arbetsgivare i många fall gör allt för att undvika för det gemensammas bästa? Nej, ta tag i detta i en ny trepartsuppgörelse så snart det bara går. Det finns sätt att hantera detta som gör att alla parter blir nöjda och att vi får ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det i sin tur gör att fler får möjlighet att komma in.

Tyvärr Stefan Löfven, jag tror inte ett dugg på ett innovationspolitiskt råd. Det kan vara trevligt för de som sitter där, men det kommer inte att bidra till ökad konkurrenskraft för våra företag. Att tro att uppfinningar ska växa ur utströdda pengar är helt fel. Uppfinningar genereras hos kluriga uppfinnare och i friska företag. En smart idé hittar alltid kapital via företag och privatpersoner som ser potential i uppfinningen. Att satsa pengar till universitet och högskolor också är bra. Där ska grundforskningen ta fram nya idéer som leder till nya produkter och tjänster men resten av pengarna gör mycket bättre effekt om de satsas generellt på alla företag. Ett generellt bättre företagarklimat – det ger mer nytta än att tro att bidrag leder till innovation.

Det pågår nu en hetsjakt kring välfärdsföretagare där vänsterpolitiker vill lagstifta om sådant som det faktiskt inte borde gå att stifta lagar om. Glöm detta, det blir inte bra. Satsa hellre på att förhindra skatteflykt för de oseriösa som utnyttjar systemet på fel sätt. Fuskare har aldrig gillats och de planerar för sin egen undergång.

Jag vet att det är svag konjunktur, att arbetslösheten är stor och att det ser mörkt ut för 2014. Men det finns ingen som vet hur morgondagen kommer att gestalta sig, så därför finns det heller ingen anledning till varför vi inte skall se optimistiskt och positivt på framtiden. Har vi konkurrenskraftiga företag så kommer människor att anställas i de företagen. Den politiker som verkar för detta, borde få din röst i höst.Morgondagens framgång föds i positiv syn på framtiden!

Per Linde
Linde Metallteknik AB, Helsingborg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Matcha nyanlända med startups

GÄSTKRÖNIKA ”För att trenden att Sverige är usla på att få företag att växa och vilja stanna kvar i landet, ska vändas så behöver vi tänka till. Att förse startups med den talang de i kritiska lägen behöver och samtidigt skapa arbetstillfällen för nyanlända borde ses som en självklarhet” Det skriver Jessica Stark, vd Sup46.
NYHET Publicerad:

Individuell lön – erfarenhet eller prestation?

GÄSTKRÖNIKA “Erfarenheten kommer med åren sägs det. Likadant är det med lönen. I organisationer med individuell lönesättning är korrelationen mellan hög lön och erfarenhet något av de starkaste på svensk arbetsmarknad. Nästan så att erfarenhet är det absolut viktigaste lönekriteriet i den svenska modellen”, skriver Daniel Edenholm, vd på Sysarb Group, i sin gästkrönika och undrar samtidigt, är det verkligen så?
NYHET Publicerad:

Med hjärta och passion för mat, kaffe och eget företagande

GÄSTKRÖNIKA "Vart femte företag som startas idag, startas av en person med utländsk bakgrund. Största hindret är att få finansiering och uppstartskapital. Idag finns det ca 95 000 företag som är ägda av personer med utländsk bakgrund i Sverige som sysselsätter ca 350 000 personer. Det är inte dåligt och det kan bli bättre", skriver Orhan Asmarson, Melins café & bistro i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Valfrihet sticker landstinget i ögonen

GÄSTKRÖNIKA "Med en övertygelse om att göra primärvården bättre och mer personlig, lämnade jag mitt tidigare jobb som skattejurist för att starta en egen vårdcentral i Nyköping. Strävan efter att erbjuda högkvalitativ vård med ett helhetsperspektiv på patientens fysiska och psykiska välmående har gett fantastisk respons från patienterna. Lika entusiastiska har inte landstinget varit." Det skriver Lora Leijoned, verksamhetschef på Din Vårdcentral i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sökes: En ny sorts chef

GÄSTKRÖNIKA "Det finns ingen som kan förutspå hur världen kommer att se ut framöver. Varken politiker, tjänstemän eller entreprenörer har några spåkulor. Istället är rollen som facilitator och möjliggörare vår viktigaste uppgift. En ny sorts chef helt enkelt". Det skriver Patricia Kimondo, grundare och VD för Lärarförmedlarna i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Avskyr Sverige internationella företagare?

GÄSTKRÖNIKA ”Fram till 2013 bodde jag i mitt hemland Jordanien. Där drev jag eget företag, ett konsultföretag specialiserat på affärsutveckling och projektledning. Jag arbetade med kunder på den Arabiska halvön men kriget i Syrien påverkade allt och alla.” Det skriver Fairooz Tamini från Malmö i en gästkrönika om hur det var att flytta till Sverige som företagare.
NYHET Publicerad:

Flera ungdomar bör driva UF-företag

GÄSTKRÖNIKA "Att dagens ungdomar är framtidens entreprenörer är ett faktum. Intresset för ungt entreprenörskap ökar, vilket bekräftas av rekordåret för Ung Företagsamhet i Västmanland. Trots det finns det mycket som kan förbättras för att gynna företagandet redan vid tidig ålder. Att införa entreprenörskap som ett obligatoriskt grundämne i skolan är ett sätt att få ungdomarna att utvecklas samtidigt som det gynnar samhället i längden." Det skriver Lucas Solteiro, VD för Lunchie UF, som utsågs till Årets Bästa UF-företag i Västmanland 2016 i sin gästkrönika.