SEMINARIUM / MÖTE Län: Skåne län

Workshop: Vad krävs för ett främjande myndighetsutövande?

Flera kommuner har inlett ett arbete mot ett mer främjande myndighetsutövande. Ambitionen är att förena hög regelefterlevnad och rättssäkerhet med råd och vägledning till företagen.

Denna workshop vänder sig till kommuner som påbörjat ett arbete mot ett främjande myndighetsutövande, där det finns en tydlig beställning från politiken på plats.

Målet är att i gruppdiskussioner och gemensamt i plenum öka kunskapen och förståelsen för hur arbetet kan ta nästa steg i hemmakommunen.

Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt & Tillsyn kommer att delta som experter under hela workshopen.

Markus Svensson och Martin Clarstedt, Rättviks kommun

Hållbarhetschefen Markus Svensson och miljö- och byggchefen Martin Clarstedt från Rättviks kommun, grundarna till konceptet “Tillväxt & Tillsyns Rättviksmodell” som kan förbättra företagsklimatet.

Workshopen riktar sig främst mot ledande politiker samt förvaltnings- och enhetschefer med ansvar för kommunens myndighetsutövning i Burlöv, Lomma och Eslöv. För mer information och anmälan, kontakta Carola Netterlid, se uppgifter nedan.

Program

11:30 Lunch

12:00 Inledning och förväntningar
Markus Svensson & Martin Clarstedt

12:30 Grupparbete 1
Vilka beslut, mandat, resurser etc måste finnas på plats för att genomföra utvecklingsarbete av kommunens myndighetsutövande?

13:45 Bensträckare och kaffe

14:00 Grupparbete 2
Vad är fördelarna och utmaningarna för kommunen och för tjänstepersonerna med att jobba med en främjande myndighetsutövning?

15:30 Avslutning med avstämning mot förväntningar

Datum och tid

  • Måndag 20 maj 2019, kl. 11:30 – 15:30

Plats

Borgeby Stenugnsbageri, Desideriavägen 18, Bjärred

Kontaktperson

Carola Netterlid