Bostadreformer på gång, men räcker det?

NYHET Publicerad

BOSTADSMARKNADEN I överenskommelsen mellan regeringen samt Centern och Liberalerna finns ett antal punkter på bostadsområdet. Syftet är att fler människors behov ska mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka.

Holger Frense

"Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel" säger Holger Frense.

Hans Johansson

"Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati", säger Hans Johansson.

Foto: Hanna Maxstad
Rolf Lydahl

"Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion" säger Rolf Lydahl och menar att det behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras eller vid nyuthyrning.

Foto: Sören Karlsson

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden önskas också. Bland de konkreta förslag finns en reformerade hyresmodell med fri hyressättning vid nybyggnation och förändringar i hyrressättningen i befintliga bostäder.

Andra förslag berör flyttskatten, regelförenklingar, ändrade investeringsstöd och minimikrav utifrån ett livscykeltänkande.

Hur ser egentligen branschen på de förslag som ingår i överenskommelsen mellan de politiska partierna?

Behov av långsiktiga regler

Holger Frense driver Frense Living Bygg AB och har flera stora bostadsprojekt igång samt Frense Living Fastigheter som förvaltar ett bestånd av bostadstäder och verksamhetslokaler.

– Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel. I ett stort pågående projekt hade vi räknat med investeringsstöd på 50 miljoner och nu uteblir dessa intäkter, säger Holger Frense.

Annars lyfter Holger fram en annan faktor som det som driver kostnaderna allra mest.

– I våra projekt kan vi konstatera att över 50 procent av kostnaderna egentligen är skatter eller olika former av anslutningsavgifter. Skatterna är den stora kostnadsboven, menar Holger Frense.

Ett annat problem är att detaljplanerna ofta är för detaljrika.

– Att ändra en detaljplan tar många år. Det är därför onödigt att vara allt för klåfingrig när dessa tas fram, anser Holger Frense.

Hans Johansson är delägare i Sjötorp Bygg som utgår från Katrineholm med projekt i bland annat Katrineholm och Örebro.

Sjötorp Bygg har inte försökt att använda investeringsstöd.

– Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati, berättar Hans Johansson.

Hans Johansson ser fram emot ändringar i strandskyddet för att öka byggmöjligheterna nära vatten. Det kan gynna Södermanland där det finns många sjöar.

– Vi måste dock se resultaten av alla utredningar innan vi vågar hoppas på några förbättringar. Tidigare utredningar har ökat kraven även när syftet har varit att minska dem, konstaterar Hans Johansson.

Sjötorp Bygg har ett projekt i Örebro där en bedömning av co2 påverkan av byggnader är bra.

– Vi har ett pågående projekt tillsammans med Futurums fastigheter i Örebro där vi har den har ett sådant synsätt, säger Hans Johansson.

Fler åtgärder behövs

Rolf Lydahl driver Sofielunds Fastigheter med bostads- och verksamhetsfastigheter i Flen, Malmköping och Vingåker. Rolf bedömer att det är mer som behöver ändras än vad som framkommer i Januariöverenskommelsen.

– Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion. Fri hyressättning behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras, då berörs ingen befintlig hyresgäst. Även vid nyuthyrning bör fri hyressättning övervägas, menar Rolf Lydahl.

Rolf menar att nuvarande hyresförhandlingssystem skulle kunna ersättas med en indexering av hyror jämförbart med vad som gäller för kontor och butiker. Rolf Lydahl är inte heller förtjust i amorteringskravet som införts i två omgångar vilket slår hårt mot unga familjer.

– Amorteringskravet kan återgår till det första steget som infördes. I stället bör ränteavdraget trappas av i kombination med en sänkning av reavinstbeskattningen.

Rolf Lydahl ser också ett problem i att vissa grupper på bostadsmarknaden inte har inkomster som matchar hyresnivåerna. Lösningen ligger inte i att subventionera byggkostnader, i stället bör inkomstsvaga grupper få ökade bostadsbidrag alternativt att kommunerna tar ansvar för de svagaste gruppernas boende.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.