Bostadreformer på gång, men räcker det?

NYHET Publicerad

BOSTADSMARKNADEN I överenskommelsen mellan regeringen samt Centern och Liberalerna finns ett antal punkter på bostadsområdet. Syftet är att fler människors behov ska mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka.

Holger Frense

"Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel" säger Holger Frense.

Hans Johansson

"Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati", säger Hans Johansson.

Foto: Hanna Maxstad
Rolf Lydahl

"Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion" säger Rolf Lydahl och menar att det behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras eller vid nyuthyrning.

Foto: Sören Karlsson

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden önskas också. Bland de konkreta förslag finns en reformerade hyresmodell med fri hyressättning vid nybyggnation och förändringar i hyrressättningen i befintliga bostäder.

Andra förslag berör flyttskatten, regelförenklingar, ändrade investeringsstöd och minimikrav utifrån ett livscykeltänkande.

Hur ser egentligen branschen på de förslag som ingår i överenskommelsen mellan de politiska partierna?

Behov av långsiktiga regler

Holger Frense driver Frense Living Bygg AB och har flera stora bostadsprojekt igång samt Frense Living Fastigheter som förvaltar ett bestånd av bostadstäder och verksamhetslokaler.

– Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel. I ett stort pågående projekt hade vi räknat med investeringsstöd på 50 miljoner och nu uteblir dessa intäkter, säger Holger Frense.

Annars lyfter Holger fram en annan faktor som det som driver kostnaderna allra mest.

– I våra projekt kan vi konstatera att över 50 procent av kostnaderna egentligen är skatter eller olika former av anslutningsavgifter. Skatterna är den stora kostnadsboven, menar Holger Frense.

Ett annat problem är att detaljplanerna ofta är för detaljrika.

– Att ändra en detaljplan tar många år. Det är därför onödigt att vara allt för klåfingrig när dessa tas fram, anser Holger Frense.

Hans Johansson är delägare i Sjötorp Bygg som utgår från Katrineholm med projekt i bland annat Katrineholm och Örebro.

Sjötorp Bygg har inte försökt att använda investeringsstöd.

– Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati, berättar Hans Johansson.

Hans Johansson ser fram emot ändringar i strandskyddet för att öka byggmöjligheterna nära vatten. Det kan gynna Södermanland där det finns många sjöar.

– Vi måste dock se resultaten av alla utredningar innan vi vågar hoppas på några förbättringar. Tidigare utredningar har ökat kraven även när syftet har varit att minska dem, konstaterar Hans Johansson.

Sjötorp Bygg har ett projekt i Örebro där en bedömning av co2 påverkan av byggnader är bra.

– Vi har ett pågående projekt tillsammans med Futurums fastigheter i Örebro där vi har den har ett sådant synsätt, säger Hans Johansson.

Fler åtgärder behövs

Rolf Lydahl driver Sofielunds Fastigheter med bostads- och verksamhetsfastigheter i Flen, Malmköping och Vingåker. Rolf bedömer att det är mer som behöver ändras än vad som framkommer i Januariöverenskommelsen.

– Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion. Fri hyressättning behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras, då berörs ingen befintlig hyresgäst. Även vid nyuthyrning bör fri hyressättning övervägas, menar Rolf Lydahl.

Rolf menar att nuvarande hyresförhandlingssystem skulle kunna ersättas med en indexering av hyror jämförbart med vad som gäller för kontor och butiker. Rolf Lydahl är inte heller förtjust i amorteringskravet som införts i två omgångar vilket slår hårt mot unga familjer.

– Amorteringskravet kan återgår till det första steget som infördes. I stället bör ränteavdraget trappas av i kombination med en sänkning av reavinstbeskattningen.

Rolf Lydahl ser också ett problem i att vissa grupper på bostadsmarknaden inte har inkomster som matchar hyresnivåerna. Lösningen ligger inte i att subventionera byggkostnader, i stället bör inkomstsvaga grupper få ökade bostadsbidrag alternativt att kommunerna tar ansvar för de svagaste gruppernas boende.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Flens kommun vill stärka sin roll som serviceorganisation

FÖRETAGSKLIMAT "Bra bemötande och service till företagare är något som hela den kommunala organisationen i Flen måste bli bättre på. Vi vill stärka kommunens roll som serviceorganisation och implementera ett starkare kundperspektiv bland våra medarbetare", säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, som nyligen deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag, där över hundra kommunala politiker och tjänstemän samlats för att inspireras och lära av varandra.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska få chansen att testa sina förmågor

DEBATT "Ung Företagsamhet är en viktig pusselbit för att stärka företagandet och företagsamheten i Sörmland. Över tid bidrar vi till att lyfta företagsamheten bland länets alla unga vuxna. Vi stärker också ungdomarnas färdigheter så att de bättre kan möte de krav och önskemål som framtida arbetsgivare ställer." Det skriver Elin Karlsson, tf Regionchef Ung Företagsamhet Södermanland och  Björn Lindgren, ordförande Ung Företagsamhet Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Oppositionsrådet i Nyköping vill ändra synen på näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT "Kommunens alla företrädare måste se på företag och näringsliv på ett mycket mer positivt sätt. Med ett starkt näringsliv får vi alla oerhörda mervärden", säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.