Bostadreformer på gång, men räcker det?

NYHET Publicerad

BOSTADSMARKNADEN I överenskommelsen mellan regeringen samt Centern och Liberalerna finns ett antal punkter på bostadsområdet. Syftet är att fler människors behov ska mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka.

Holger Frense

"Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel" säger Holger Frense.

Hans Johansson

"Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati", säger Hans Johansson.

Foto: Hanna Maxstad
Rolf Lydahl

"Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion" säger Rolf Lydahl och menar att det behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras eller vid nyuthyrning.

Foto: Sören Karlsson

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden önskas också. Bland de konkreta förslag finns en reformerade hyresmodell med fri hyressättning vid nybyggnation och förändringar i hyrressättningen i befintliga bostäder.

Andra förslag berör flyttskatten, regelförenklingar, ändrade investeringsstöd och minimikrav utifrån ett livscykeltänkande.

Hur ser egentligen branschen på de förslag som ingår i överenskommelsen mellan de politiska partierna?

Behov av långsiktiga regler

Holger Frense driver Frense Living Bygg AB och har flera stora bostadsprojekt igång samt Frense Living Fastigheter som förvaltar ett bestånd av bostadstäder och verksamhetslokaler.

– Eftersom byggprocesser tar lång tid från idé till inflytt är det olyckligt när reglerna ändras med kort varsel. I ett stort pågående projekt hade vi räknat med investeringsstöd på 50 miljoner och nu uteblir dessa intäkter, säger Holger Frense.

Annars lyfter Holger fram en annan faktor som det som driver kostnaderna allra mest.

– I våra projekt kan vi konstatera att över 50 procent av kostnaderna egentligen är skatter eller olika former av anslutningsavgifter. Skatterna är den stora kostnadsboven, menar Holger Frense.

Ett annat problem är att detaljplanerna ofta är för detaljrika.

– Att ändra en detaljplan tar många år. Det är därför onödigt att vara allt för klåfingrig när dessa tas fram, anser Holger Frense.

Hans Johansson är delägare i Sjötorp Bygg som utgår från Katrineholm med projekt i bland annat Katrineholm och Örebro.

Sjötorp Bygg har inte försökt att använda investeringsstöd.

– Det behövs enklare regler kring byggstödet, vi har avstått på grund av snäva regler och stor byråkrati, berättar Hans Johansson.

Hans Johansson ser fram emot ändringar i strandskyddet för att öka byggmöjligheterna nära vatten. Det kan gynna Södermanland där det finns många sjöar.

– Vi måste dock se resultaten av alla utredningar innan vi vågar hoppas på några förbättringar. Tidigare utredningar har ökat kraven även när syftet har varit att minska dem, konstaterar Hans Johansson.

Sjötorp Bygg har ett projekt i Örebro där en bedömning av co2 påverkan av byggnader är bra.

– Vi har ett pågående projekt tillsammans med Futurums fastigheter i Örebro där vi har den har ett sådant synsätt, säger Hans Johansson.

Fler åtgärder behövs

Rolf Lydahl driver Sofielunds Fastigheter med bostads- och verksamhetsfastigheter i Flen, Malmköping och Vingåker. Rolf bedömer att det är mer som behöver ändras än vad som framkommer i Januariöverenskommelsen.

– Det räcker inte att införa fri hyressättning vid nyproduktion. Fri hyressättning behöver även tillämpas när vakanta fastigheter eller lägenheter totalrenoveras, då berörs ingen befintlig hyresgäst. Även vid nyuthyrning bör fri hyressättning övervägas, menar Rolf Lydahl.

Rolf menar att nuvarande hyresförhandlingssystem skulle kunna ersättas med en indexering av hyror jämförbart med vad som gäller för kontor och butiker. Rolf Lydahl är inte heller förtjust i amorteringskravet som införts i två omgångar vilket slår hårt mot unga familjer.

– Amorteringskravet kan återgår till det första steget som infördes. I stället bör ränteavdraget trappas av i kombination med en sänkning av reavinstbeskattningen.

Rolf Lydahl ser också ett problem i att vissa grupper på bostadsmarknaden inte har inkomster som matchar hyresnivåerna. Lösningen ligger inte i att subventionera byggkostnader, i stället bör inkomstsvaga grupper få ökade bostadsbidrag alternativt att kommunerna tar ansvar för de svagaste gruppernas boende.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Därför ska företag ta emot praoelever

PRAO Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv. "Prao är jätteviktigt. Det är vår skyldighet att ta emot och en chans att prova framtida arbetskraft", säger företagaren Marie Svensson.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?