SEMINARIUM / MÖTE Län: Södermanlands län

Hur blir Katrineholm bättre för dig som företagare?

Vad förväntar du dig av kommunen?

Kommunen har ett stort ansvar i många frågor som berör er företagare direkt och samtidigt ett omfattande regelverk att förhålla sig till. Hur kan kommunen bli bättre på att möta era förväntningar och samtidigt hålla sig inom ramen av vad som är möjligt?

I mitten maj presenteras resultatet i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Några veckor innan har Katrineholms kommun fått resultaten i undersökningen Nöjd Kund Index (NKI). Med utgångspunkt i dessa undersökningar får ni möjlighet att ge input på följande frågor

• Vilka områden är det viktigt att kommunen utvecklar ytterligare?

• Vad kan kommunen göra för att du ska vara mer nöjd vid nästa kontakt?


VARMT VÄLKOMMEN!

Björn Lindgren, Regionchef
Svenskt Näringsliv Södermanland

Stefan Jansson, Samhällsbyggnadschef
Katrineholm Kommun


Ps. Från och med den 15 maj hittar du resultaten i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet på foretagsklimat.se/katrineholm

Datum och tid

  • Torsdag 14 juni 2018, kl. 15:00 – 16:30

Plats

Hotell Statt, lokal Strykjärnet, Storgatan 20, Katrineholm

Kontaktperson

Björn Lindgren