Marie Svensson, Caroline Helmersson Olsson och Mona Kanaan framför exempel på Tjeders produkter.
Foto: Björn Lindgren

För Caroline Helmersson Olsson (mitten) var flera av Tjeders produkter bekanta sedan hennes tid som undersökterska. Här tillsammans med Marie Svensson (vänster) och Mona Kanaan (höger).

Tjeders i Malmköping fick besök av Socialdemokrater

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mona Kanaan och Caroline Helmersson Olsson kandiderar båda till riksdagen för Socialdemokraterna. Under en förmiddag var de på besök hos Marie Svensson, vd på Tjeders Industri AB som ligger i Malmköping.

Tjeders är inte riktigt som de flesta andra företag. Efter att grundarparet Lars-Axel och Lena Tjeder gick bort ordnades en speciell ägarkonstellation.

–  Sedan 1989 äger personalen företaget via en personalstiftelse. Alla anställda har möjlighet att köpa aktier och få ta del av företagets avkastning, berättar Marie Svensson.

Tjeders tillverkar kallelsesignal- och trygghetslarmsystem som används inom vården och omsorgen. Hög kvalitet och driftsäkerhet kan vara skillnaden mellan liv och död på ett sjukhus. Caroline Helmersson Olsson är idag riksdagsledamot, sin bakgrund har hon som undersköterska.

–  Jag känner igen flera av dessa produkter från tidigare arbetsplatser i omsorgen, berättar Caroline Helmersson Olsson.

En stor del av försäljningen går till offentlig sektor och då är det reglerna för offentlig upphandling som gäller. Denna lagstiftning är till för att stärka sund och rättvis konkurrens.

–  De som ansvarar för upphandlingen måste ha hög kompetens och alltför ofta är det tyvärr inte så, konstaterar Marie Svensson.

Diskussionen fortsätter kring olika frågor som berör företagande. Marie konstaterar att de hela tiden måste försöka hitta sätt att hålla kostnaderna låga.

Något som tyvärr driver kostnaderna uppåt är en strid ström av nya eller ändrade regler.

–  Nyligen var det de nya reglerna kring personuppgifter och datalagring. Det verkar som att Sverige alltid ska ta i mer än alla andra länder när vi ska implementera EU-regler, menar Marie Svensson.

Mona Kanaan är kommunalråd och sitter idag i kommunstyrelsen i Eskilstuna. Hon kommer från en företagarfamilj med en bror som driver eget företag, en far och en mor som var företagare och en man som är MAXI-handlare.

–  Jag förstår att alla anställda måste tjäna in till sin egen lön och fungerar inte företagen så fungerar inte heller välfärden, säger Mona Kanaan.

En utmaning som de flesta företag har idag är att hitta personer att anställa som har rätt kompetens. Tjeders huvudverksamhet är i Malmköping men de har också personer som arbetar i Lund, Stockholm, Umeå och Skellefteå. Totalt är det 36 anställda.

–  Vi har ett gott rykte och får många som söker sig hit så än så länge har det fungerat bra när vi ska anställa, berättar Marie Svensson.

Tjeders jobbar tillsammans med olika skolor, bl a har de ett ”skolpaket” som de tillhandahåller gymnasieskolor som har ett el-program. De tar också gärna emot praktikanter.

–  Samarbete mellan skolor och företag är viktigt för att förbättra utbildningarna. Till hösten blir det även obligatoriskt med praktik igen och då behöver ännu fler företag ta emot elever, säger Caroline Helmersson Olsson.

I produktionsdelen av lokalerna är det rent och snyggt. På en whiteboardtavla finns summeringen av senaste veckans produktion samt uppföljning av leveranssäkerhet, kvalitet och frånvaro. Varje morgon följs detta upp för att tidigt identifiera sådant som kan bli problem längre fram.

–  Detta var verkligen ett intressant företagsbesök. Vi politiker behöver ha en nära dialog med företagare för att förstå hur de påverkas av olika lagar och regler, säger Mona Kanaan.

Fakta om Tjeders Industri AB

Tjeders säljer larm- och kommunikationslösningar till offentlig sektor och företag, främst inom vård och omsorg.

Tjeders startades 1942 som Automatisk Brandlarm AB av Lars-Axel Tjeder och 1949 flyttade de till Malmköping.

Sedan 1989 är företaget personalägt. Alla anställda erbjuds att köpa aktier i företaget.

Tjeders har 36 anställda och omsätter ungefär 55 miljoner kronor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.