Marie Svensson, Caroline Helmersson Olsson och Mona Kanaan framför exempel på Tjeders produkter.
Foto: Björn Lindgren

För Caroline Helmersson Olsson (mitten) var flera av Tjeders produkter bekanta sedan hennes tid som undersökterska. Här tillsammans med Marie Svensson (vänster) och Mona Kanaan (höger).

Tjeders i Malmköping fick besök av Socialdemokrater

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mona Kanaan och Caroline Helmersson Olsson kandiderar båda till riksdagen för Socialdemokraterna. Under en förmiddag var de på besök hos Marie Svensson, vd på Tjeders Industri AB som ligger i Malmköping.

Tjeders är inte riktigt som de flesta andra företag. Efter att grundarparet Lars-Axel och Lena Tjeder gick bort ordnades en speciell ägarkonstellation.

–  Sedan 1989 äger personalen företaget via en personalstiftelse. Alla anställda har möjlighet att köpa aktier och få ta del av företagets avkastning, berättar Marie Svensson.

Tjeders tillverkar kallelsesignal- och trygghetslarmsystem som används inom vården och omsorgen. Hög kvalitet och driftsäkerhet kan vara skillnaden mellan liv och död på ett sjukhus. Caroline Helmersson Olsson är idag riksdagsledamot, sin bakgrund har hon som undersköterska.

–  Jag känner igen flera av dessa produkter från tidigare arbetsplatser i omsorgen, berättar Caroline Helmersson Olsson.

En stor del av försäljningen går till offentlig sektor och då är det reglerna för offentlig upphandling som gäller. Denna lagstiftning är till för att stärka sund och rättvis konkurrens.

–  De som ansvarar för upphandlingen måste ha hög kompetens och alltför ofta är det tyvärr inte så, konstaterar Marie Svensson.

Diskussionen fortsätter kring olika frågor som berör företagande. Marie konstaterar att de hela tiden måste försöka hitta sätt att hålla kostnaderna låga.

Något som tyvärr driver kostnaderna uppåt är en strid ström av nya eller ändrade regler.

–  Nyligen var det de nya reglerna kring personuppgifter och datalagring. Det verkar som att Sverige alltid ska ta i mer än alla andra länder när vi ska implementera EU-regler, menar Marie Svensson.

Mona Kanaan är kommunalråd och sitter idag i kommunstyrelsen i Eskilstuna. Hon kommer från en företagarfamilj med en bror som driver eget företag, en far och en mor som var företagare och en man som är MAXI-handlare.

–  Jag förstår att alla anställda måste tjäna in till sin egen lön och fungerar inte företagen så fungerar inte heller välfärden, säger Mona Kanaan.

En utmaning som de flesta företag har idag är att hitta personer att anställa som har rätt kompetens. Tjeders huvudverksamhet är i Malmköping men de har också personer som arbetar i Lund, Stockholm, Umeå och Skellefteå. Totalt är det 36 anställda.

–  Vi har ett gott rykte och får många som söker sig hit så än så länge har det fungerat bra när vi ska anställa, berättar Marie Svensson.

Tjeders jobbar tillsammans med olika skolor, bl a har de ett ”skolpaket” som de tillhandahåller gymnasieskolor som har ett el-program. De tar också gärna emot praktikanter.

–  Samarbete mellan skolor och företag är viktigt för att förbättra utbildningarna. Till hösten blir det även obligatoriskt med praktik igen och då behöver ännu fler företag ta emot elever, säger Caroline Helmersson Olsson.

I produktionsdelen av lokalerna är det rent och snyggt. På en whiteboardtavla finns summeringen av senaste veckans produktion samt uppföljning av leveranssäkerhet, kvalitet och frånvaro. Varje morgon följs detta upp för att tidigt identifiera sådant som kan bli problem längre fram.

–  Detta var verkligen ett intressant företagsbesök. Vi politiker behöver ha en nära dialog med företagare för att förstå hur de påverkas av olika lagar och regler, säger Mona Kanaan.

Fakta om Tjeders Industri AB

Tjeders säljer larm- och kommunikationslösningar till offentlig sektor och företag, främst inom vård och omsorg.

Tjeders startades 1942 som Automatisk Brandlarm AB av Lars-Axel Tjeder och 1949 flyttade de till Malmköping.

Sedan 1989 är företaget personalägt. Alla anställda erbjuds att köpa aktier i företaget.

Tjeders har 36 anställda och omsätter ungefär 55 miljoner kronor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur är spelreglerna?

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Kristdemokraterna var det många frågor som diskuterades. Bonus malus, sjukvårdskostnadsbeskattning, anställningsformer och kompetensförsörjning var några av dem.
NYHET Publicerad:

Tjeders i Malmköping fick besök av Socialdemokrater

FÖRETAGSKLIMAT Mona Kanaan och Caroline Helmersson Olsson kandiderar båda till riksdagen för Socialdemokraterna. Under en förmiddag var de på besök hos Marie Svensson, vd på Tjeders Industri AB som ligger i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Flygskatt på tapeten

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Infrastruktur, flygskatt, kompetensförsörjning, friskolor och sjukvårdsfrågor blev diskussionsämnena när företagare och Miljöpartister träffades för att prata framtid.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare: "det var mycket oro i början"

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 I sju år har det varit möjligt för skåningarna att fritt välja vilken barnmorskemottagning man ska gå till. Petra Vigh och Tina Zetterling var två av pionjärerna som tog steget från anställda till företagare. I dag har deras företag, Barnmorskegruppen Öresund, fyra mottagningar i Skåne. Men regeringens förslag om att begränsa de privata alternativen i välfärden är ett orosmoln, berättar de på ett möte mellan Svenskt Näringsliv Skåne och Moderata riksdagskandidater i Malmö.
NYHET Publicerad:

Genom att mötas och bygga relationer kan vi skapa ett bättre företagsklimat

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När Vänsterpartister från Kalmar län mötte företagare på Badholmen i Oskarshamn blev det god dialog, samtal med högt i tak och många skratt.
NYHET Publicerad:

Ömsesidig nytta när Centerpolitiker träffade företagare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att företagare möter politiker är något som kan ge ömsesidig nytta. Kontakterna kan leda till affärer, för den företagsamme entreprenören, men framförallt ger det nya kunskaper och insikter.
NYHET Publicerad:

”Vi måste veta att reglerna inte förändras”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Höga krav på såväl miljöpåverkan som på arbetsmiljö. Det kännetecknar Naturstenskompaniet i Färlöv utanför Kristianstad. Bolaget har ett flertal stenbrott i Sverige och Norge, framförallt i norra Skåne och Småland. Dessutom importerar de sten som bearbetas och förädlas till exempelvis gatsten. "Det viktigaste för oss är att det råder lika villkor för alla som verkar inom branschen", säger Rolf Lundmark, ägare till Naturstenskompaniet.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

Kandidat (S): Det behövs enkelhet och tydlighet

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i västra valkretsen.
NYHET Publicerad:

Kristdemokraternas toppkandidat besökte Lästringe-Alma

VÄLFÄRD "Är det något som vi behöver diskutera så är det hur vi kan få bättre kvalitet och hur kvalitet följs upp", menar Catharina Helgason, på Lästringe-Alma, som upplever de politiska debatten om privata företag inom välfärden som verklighetsfrånvänd. Hon får medhåll av Pia Steensland, Kristdemokraternas toppkandidat i Södermanland till riksdagen, som nyligen besökte Catharina och Lästringe-Alma AB:s verksamhet ligger i Tystberga.
NYHET Publicerad:

Kandidat (S): Vi måste förbättra kompetensförsörjningen till företagen

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Skånes södra valkrets, som vi träffade på ett företagsbesök på Lingua Montessoriskola i Lund med företagaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

”Kompetensförsörjningen är tuff”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Byggmästar'n i Skåne är ett byggbolag som gått från sju medarbetare 1993 till nuvarande över 200 och med en miljardomsättning. ”Vi har våra utmaningar och även politiska önskemål för att kunna fortsätta växa och anställa.” Det säger vd Carin Stoeckmann och nämner kompetensfrågor och regelförenklingar som några av de prioriterade frågorna.
NYHET Publicerad:

Regelbördan en orsak att företagare ger upp

FÖRETAGSKLIMAT Pia Nilsson (S), riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna i Västmanland träffade tidigare i veckan inbjudna företagare som fick möjlighet att lyfta viktiga frågor. Regelkrångel, brottslighet och välfärdsföretagande var några av de ämnen som diskuterades.
NYHET Publicerad:

Företagare möter Socialdemokrater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffar politiker blir det ofta väldigt bra samtal om viktiga frågor. Under dialogen med politiker från Socialdemokraterna i Kalmar län var frågor som kompetensförsörjning, kilometerskatt, besöksnäring, attraktivitet, kärnkraft, vinster i välfärden och mycket annat…
NYHET Publicerad:

Kandidat (M): Vi måste underlätta inträdet för utlandsfödda

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Moderaterna i Malmö valkrets.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Fortsätter det så här lägger jag av

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att driva företag har aldrig någonsin varit mer byråkratiserat och nedtyngt av administration. Högarna med blanketter och föreskrifter har bara växt och växt under de 30 år som Mats Söder, Söders Maskinservice AB drivit sitt företag.
NYHET Publicerad:

Riksdagskandidat (MP): Sverige kan bli en megaregion med höghastighetståg

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

"Arbetsmarknaden måste bli flexiblare"

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 TePe är familjeföretaget som nu blickar ut över hela världen. Produkterna är tandborstar, mellanrumsborstar och tandtråd men även produkter för personer med särskilda behov t.ex. ortodonti- implantat- och parodontitpatienter. Malmöföretaget TePe är en stor och växande arbetsgivare med ett par dussin nationaliteter hos de anställda. Miljöpartiets riksdagskandidater i Skåne besökte företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt med en positiv bild på företagande i Sverige"

HALLÅ DÄR Caroline Szyber som kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna i höstens val. Caroline sitter i Riksdagen som ordförande för civilutskottet och fick möjlighet att samtala med engagerade företagare i Stockholmsregionen. Vad tar du med dig från mötet?