Marie Svensson, Caroline Helmersson Olsson och Mona Kanaan framför exempel på Tjeders produkter.
Foto: Björn Lindgren

För Caroline Helmersson Olsson (mitten) var flera av Tjeders produkter bekanta sedan hennes tid som undersökterska. Här tillsammans med Marie Svensson (vänster) och Mona Kanaan (höger).

Tjeders i Malmköping fick besök av Socialdemokrater

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Mona Kanaan och Caroline Helmersson Olsson kandiderar båda till riksdagen för Socialdemokraterna. Under en förmiddag var de på besök hos Marie Svensson, vd på Tjeders Industri AB som ligger i Malmköping.

Tjeders är inte riktigt som de flesta andra företag. Efter att grundarparet Lars-Axel och Lena Tjeder gick bort ordnades en speciell ägarkonstellation.

–  Sedan 1989 äger personalen företaget via en personalstiftelse. Alla anställda har möjlighet att köpa aktier och få ta del av företagets avkastning, berättar Marie Svensson.

Tjeders tillverkar kallelsesignal- och trygghetslarmsystem som används inom vården och omsorgen. Hög kvalitet och driftsäkerhet kan vara skillnaden mellan liv och död på ett sjukhus. Caroline Helmersson Olsson är idag riksdagsledamot, sin bakgrund har hon som undersköterska.

–  Jag känner igen flera av dessa produkter från tidigare arbetsplatser i omsorgen, berättar Caroline Helmersson Olsson.

En stor del av försäljningen går till offentlig sektor och då är det reglerna för offentlig upphandling som gäller. Denna lagstiftning är till för att stärka sund och rättvis konkurrens.

–  De som ansvarar för upphandlingen måste ha hög kompetens och alltför ofta är det tyvärr inte så, konstaterar Marie Svensson.

Diskussionen fortsätter kring olika frågor som berör företagande. Marie konstaterar att de hela tiden måste försöka hitta sätt att hålla kostnaderna låga.

Något som tyvärr driver kostnaderna uppåt är en strid ström av nya eller ändrade regler.

–  Nyligen var det de nya reglerna kring personuppgifter och datalagring. Det verkar som att Sverige alltid ska ta i mer än alla andra länder när vi ska implementera EU-regler, menar Marie Svensson.

Mona Kanaan är kommunalråd och sitter idag i kommunstyrelsen i Eskilstuna. Hon kommer från en företagarfamilj med en bror som driver eget företag, en far och en mor som var företagare och en man som är MAXI-handlare.

–  Jag förstår att alla anställda måste tjäna in till sin egen lön och fungerar inte företagen så fungerar inte heller välfärden, säger Mona Kanaan.

En utmaning som de flesta företag har idag är att hitta personer att anställa som har rätt kompetens. Tjeders huvudverksamhet är i Malmköping men de har också personer som arbetar i Lund, Stockholm, Umeå och Skellefteå. Totalt är det 36 anställda.

–  Vi har ett gott rykte och får många som söker sig hit så än så länge har det fungerat bra när vi ska anställa, berättar Marie Svensson.

Tjeders jobbar tillsammans med olika skolor, bl a har de ett ”skolpaket” som de tillhandahåller gymnasieskolor som har ett el-program. De tar också gärna emot praktikanter.

–  Samarbete mellan skolor och företag är viktigt för att förbättra utbildningarna. Till hösten blir det även obligatoriskt med praktik igen och då behöver ännu fler företag ta emot elever, säger Caroline Helmersson Olsson.

I produktionsdelen av lokalerna är det rent och snyggt. På en whiteboardtavla finns summeringen av senaste veckans produktion samt uppföljning av leveranssäkerhet, kvalitet och frånvaro. Varje morgon följs detta upp för att tidigt identifiera sådant som kan bli problem längre fram.

–  Detta var verkligen ett intressant företagsbesök. Vi politiker behöver ha en nära dialog med företagare för att förstå hur de påverkas av olika lagar och regler, säger Mona Kanaan.

Fakta om Tjeders Industri AB

Tjeders säljer larm- och kommunikationslösningar till offentlig sektor och företag, främst inom vård och omsorg.

Tjeders startades 1942 som Automatisk Brandlarm AB av Lars-Axel Tjeder och 1949 flyttade de till Malmköping.

Sedan 1989 är företaget personalägt. Alla anställda erbjuds att köpa aktier i företaget.

Tjeders har 36 anställda och omsätter ungefär 55 miljoner kronor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Västmanland behöver synas mer som exportlän"

HALLÅ DÄR Hallå där Agneta Luttropp, som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Det behövs fler i politiken!"

HALLÅ DÄR Hallå där Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

"Minska skattetrycket och modernisera trygghetssystemet"

HALLÅ DÄR Hallå där Carina Sandor, som kandiderar till riksdagen för Liberalerna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Om man ville att något skulle hända, då fick man ordna det själv"

HALLÅ DÄR Hallå där Carola Gunnarsson, som kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

Kommunen ska erbjuda snabb ärendehantering

HALLÅ DÄR Hallå där Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018 Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen är största utmaningen

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: försvara och utveckla välfärdssektorn

VALET 2018 Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

"Jag blev tidigt medveten om företagens betydelse för tillväxt och utveckling"

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Förståelsen för hur det är att driva företag måste finnas

HALLÅ DÄR Pontus Wessman som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Försvara och utveckla välfärdsföretagandet

VALET 2018 Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare och billigare för små företag att anställa."

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiken en hjärtefråga för Åsa Eriksson (S)

HALLÅ DÄR Hallå där Åsa Eriksson, som kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

Regelförenklingar för fler jobb

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagskandidaten Mikael Larsson, Centerpartiet, från Sjuhärad besökte Dammråttan i Borås. Arbetsmiljö, integration och regelkrångel stod högt på samtalsagendan med Dammråttans AnnaKarin Ivarsson och Åsa Bruun.
NYHET Publicerad:

Ellas vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Ella Kardemarks, från Kristdemokraterna, svar.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänk skatten på arbete

VALET 2018 Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet viktigt för innovationskraften

HALLÅ DÄR Teresa Carvalho som kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Stefans vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Stefan Edlund, från Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: rörlig arbetsmarknad kräver reformering av LAS

VALET 2018 Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.