EP-valet: Olle Ludvigsson vill stärka företagens kunskapskonkurrens

NYHET Publicerad

EU VALET Vi fortsätter vår artikelsserie med partiernas kandidater till Europaparlamentsvalet, nu har turen kommit till Olle Ludvigsson, ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna.

Olle Ludvigsson (S), europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S), europaparlamentariker

Foto: Marcus Kurn

Vad ser du som den viktigaste faktorn för att förbättra företagsklimatet i EU?

-  Vi ser tre nyckelfaktorer. Den första är att stärka investeringarna i infrastruktur – och då särskilt i den gränsöverskridande infrastrukturen. Dessa investeringar har varit eftersatta under krisåren och måste nu omgående trappas upp. Den andra faktorn är att även öka investeringarna i kunskap. FoU-satsningarna är inte så ambitiösa som de borde vara.

Såväl EU som en lång rad medlemsländer ligger idag väldigt långt ifrån EU 2020-målen. Det finns även ett stort behov av att utveckla utbildningssystemen. Nedskärningar på många håll under de senaste åren behöver nu vändas till upprustningar. Den tredje faktorn är att generellt effektivisera regelverken. Det finns många regelförenklingar att genomföra. Detta måste dock göras på ett klokt sätt. Effektiviseringen får till exempel inte leda till att arbetsmiljön försämras.   

Vilken fråga kommer du att driva i Europaparlamentet för att förbättra de europeiska/svenska företagens villkor och konkurrenskraft?

-  Vi kommer att driva på för tydliga förbättringar vad gäller de tre nyckelfaktorerna. Dessa faktorer är i sin tur nära sammankopplade med den industripolitiska debatt som nu tagit fart. Vi stödjer de initiativ som nu tas om en nyindustrialisering av Europa. Detta är en mycket positiv process. Krisen har visat hur viktig industrin är i samhällsekonomin.

De länder som klarat sig bäst har genomgående varit länderna med de starkaste industrisektorerna. Därför finns det all anledning att bygga upp en starkare industripolitik både på europeisk och nationell nivå. Därutöver kommer vi att noga följa utvecklingen i de förhandlingar om frihandelsavtal som EU nu är involverat i. Där finns en stor positiv potential att ta vara på.

Vilka initiativ och åtgärder anser du är viktigast för att stärka EU:s inre marknad?

-  EU:s inre marknad bygger i grunden på att människor tycker att den har ett mervärde. Därför det viktigt att den sociala dimensionen av den inre marknadens stärks, så att fri rörlighet inte leder till lönedumpning och försämrade sociala villkor. Vidare är det viktigt att EU-kommissionen ser till att enskilda medlemsländer inte sätter upp protektionistiska regler för att skydda nationella marknader. Om vi i övrigt ska peka på någon särskild punkt anser vi att det finns mycket mer att göra när det gäller att utveckla möjligheten för enskilda och företag att handla och sluta avtal i andra EU-länder. Det finns massor att tjäna på att 500 miljoner europeiska konsumenter börjar agera på hela den inre marknaden. Att få konsumenträttsdirektivet att fungera i praktiken är mycket viktigt – inte minst när det gäller den gränsöverskridande näthandeln.

Vi socialdemokrater har jobbat mycket med att stärka konsumentens ställning – i hela EU – när det gäller betaltjänster i allmänhet och bankkonton i synnerhet. Marita Ulvskog har varit med och tagit fram en ny EU-förordning som ska ge ett tydligt rättsligt erkännande för bland annat elektroniska signaturer och e-legitimationer, vilket syftar till att få den inre marknaden att fungera bättre för företag och konsumenter.

Vilket är ditt vallöfte till företagen?

-  Vi kommer att göra vårt yttersta för att företagen ska klara kunskapskonkurrensen på den globala marknaden. Vi har inte råd att hamna på efterkälken i det kunskapsrace där länder som exempelvis Kina och Indien nu rusar fram. Vi kommer också att jobba mycket hårt för att skapa en infrastruktur och ett regelverk för företagande som verkligen fungerar.

 

Johanna Linderoth

3 snabba ja- eller nej-frågor

Anser du att EU bör skriva på ett frihandelsavtal med USA?

- Ja, men inte på vilka villkor som helst, t ex inte om det skulle leda till försämrade miljö- och arbetsvillkor i EU.

Anser du att fri rörlighet av tjänster inom EU även ska omfatta vård och omsorg?

- Det viktigaste är patientens möjligheter till vård, inte företagens möjligheter att etablera sig. Det är inte helt okomplicerat att grunda patienters rättigheter på lagstiftning som syftar till fri rörlighet för varor och tjänster. Vid sjukdomsfall ska alla ha samma rätt till den vård man behöver när man behöver den, inte om eller när man har råd med den.

Anser du att Sverige på sikt ska gå med i Euro-samarbetet?

- Frågan är inte aktuell idag. Så länge som problemen i euroområdet inte är lösta och vägen till en mer välfungerande valutaunion är oklar finns det ingen anledning att föra någon ny diskussion i Sverige. Resultatet från folkomröstningen ska respekteras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Gilla Jobbet! - Sveriges största mötesplats om arbetsmiljö

MÄSSA Den 22 – 23 oktober 2014 är det dag igen. Då förvandlas Stockholmsmässan till Sveriges största mötesplats för alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor. Kom och inspireras av över 100 seminarier, utställning, forskning, praktik, åsikter och insikter! Svenskt Näringsliv är en av arrangörena bakom Gilla Jobbet tillsammans med AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv, fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom kommun- och landstingssektorn.
NYHET Publicerad:

”Ta rapporten med en tunna salt”

ALMEDALEN Blev det så mycket bättre med privatiseringen inom äldrevården? Niklas Nordström, kommunalråd (S), Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och Annelie Nordström, Ordförande för Kommunal deltog i panelen när Kommunal släppte rapporten med samma namn under Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kort väntan på nytt jobb för uppsagda tjänstemän

OMSTÄLLNING En mycket stor andel av de varslade och uppsagda tjänstemännen i det privata näringslivet kommer snabbt i arbete igen. Statistiken för förra året visar att nio av tio klienter hos TRR Trygghetsrådet i Örebro län hittade en ny anställning eller startade eget och att mediantiden låg på bara sex månader.
NYHET Publicerad:

Bristande matchningen är ett av Sveriges största samhällsproblem

ALMEDALEN "Tecknar ner dessa rader ett par timmar innan det är dags att återvända till fastlandet efter några intensiva dagar i Visby. Den så kallade politikerveckan har växt enormt sedan jag för säkert ungefär 20 år sedan för första gången satte min fot i Almedalen." Tobias Krantz, Svenskt Näringslivs chef för utbildning, forskning och innovation refflekterar över en vecka i Almedalen och arbetsmarknadens utmaningar.
NYHET Publicerad:

S-recept för minskad arbetslöshet

ALMEDALEN Arbetsmarknaden förändras snabbt. Kraven på en fungerande matchning ökar. Men som det ser ut idag tillsätts inte de lediga jobben. Det är en bild som delas av flera aktörer idag och också den bild som Ylva Johansson förmedlade under sitt frukostmöte i Almedalen idag.
NYHET Publicerad:

Reellt hot mot 11 000 företag fick Vårdföretagarna att agera

LOV - Det finns ett reellt hot mot de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg i Sverige och därmed också mot deras 160 000 medarbetare. Vi måste ta det som politikerna säger på allvar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte ha vinstintressen inom välfärdssektorn och även hos Socialdemokraterna finns starka krafter med samma uppfattning.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Jytte Guteland (S): Fackliga fri- och rättigheter måste överordnas den fria rörligheten

EU VALET I den sista artikeln i serien möter vi Jytte Guteland som står som nummer tre på Socialdemokraternas vallista till Europaparlamentsvalet.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Tydligt och förenklat regelverk viktigast för förbättrat företagsklimat i EU, menar Marit Paulsen (FP)

EU VALET I dagens artikel möter vi den EU-parlamentariker som svenskarna känner till bäst, Folkpartiets Marit Paulsen. Marit står återigen som nummer ett på Folkpartiets lista till EU-valet och har goda chanser att få förnyat förtroende och därmed ett mandat i parlamentet.
NYHET Publicerad:

EP-val: hårdare arbete för att riva handelshinder lovar Carl-Oskar Bohlin (M)

EU VALET Näst ut att intervjuas i vår artikelserie med kandidater till Europaparlamentet är Carl-Oskar Bohlin (M).
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

EP-valet: Ja till frihandel, men inte till vilka villkor som helst menar fyra Socialdemokratiska kandidater

EU VALET Mindre än en vecka till EU-valet och här kommer intervjuer med socialdemokratiska kandidater; Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Anna Hedh och Alexander Gabelic. Dessa har givit samma svar på alla frågor med undantag för frågan om vad EU betyder för deras län. Därav publiceras de gemensamt.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Frihandelsavtalet med USA kan lyfta svensk företagsamhet, menar Fredrick Federley (C)

EU VALET I artikel nummer fjorton i raden tar vi en närmre titt på en av Centerpartiets toppkandidater: Fredrick Federley.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Ebba Busch Thor (KD) vill stoppa detaljreglering och beslut som kränker äganderätten

EU VALET I dagens artikel berättar Ebba Busch Thor (KD) vad hon vill åstadkomma de kommande fem åren i Europaparlamentet.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Anna Maria Corazza Bildt (M) varnar för övertolkning av obligatoriskt krav på kollektivavtal

EU VALET Vi fortsätter vår artikelsserie inför EU-valet, nu har turen har nu kommit till den moderata kandidaten Anna Maria Corazza Bildt.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Jasenko Selimovic – EU:s tullar och handelshinder för industrivaror bör avskaffas omgående

EU VALET Jasenko Selimovic (FP) är den 12:e kandidaten till Europaparlamentet som intervjuas i vår artikelserie.
NYHET Publicerad:

EP-Valet: Mikael Gustafsson (V): människors rättigheter måste gå före marknadens

EU VALET I den 10:e av våra intervjuer med kandidater till Europaparlamentet träffar vi Mikael Gustafsson från Vänsterpartiet.
NYHET Publicerad:

EP-Valet: Tina Acketoft (FP): Öka den fria rörligheten inom EU

EU VALET I den 9:e av våra intervjuer med kandidater till Europaparlamentet träffar vi folkpartiets Tina Acketoft.
NYHET Publicerad:

EP-valet: Europa behöver reformeras menar Lars Adaktusson (KD)

EU VALET Lars Adaktusson (KD) är den sjätte kandidaten i vår artikelserie med kandidater till Europaparlamentet. Vad vill han åstadkomma under de kommande fem åren i Europaparlamentet?
NYHET Publicerad:

EP-valet: Isabella Lövin (MP) vill anpassa reglerna för småföretagen

EU VALET Isabella Lövin (MP) är fjärde kandidat till Europaparlamentet som intervjuas i vår artikelserie om hur de ser på företagar- och näringslivsfrågor.