Här försämras företagsklimatet mest

NYHET Publicerad

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.

Stefan Fritzdorf

Företagaren Stefan Fritzdorf ...

Foto: Studio CA
Andreas Hatzigeorgiou

... och handelskammarens Andreas Hatzigeorgiou ...

Annika Bröms

... liksom regionchef Annika Bröms konstaterar att farten i förbättringarna för Stockholms näringsliv går för långsamt.

Foto: STEFAN TELL

Stockholm står för 40 procent av landets tillväxt, man brukar säga att varannan skattekrona kommer härifrån. Mot den bakgrunden är det allvarligt att huvudstaden rasar till plats 123:e i senaste rankingen av företagsklimatet. På fyra år har kommunen tappat 121 placeringar.

Stora hinder för näringslivet är bland annat svårigheten att få tag på rätt kompetens, trafikkaos, krånglande kommunala tjänstemän, höga taxor och avgifter och den alarmerande situationen på bostadsmarknaden. Det framgår av årets fjärde företagarpanel från Svenskt Näringsliv.

Stefan Fritzdorf driver två bagerier, nio caféer och har därutöver 200 externa kunder i huvudstadsregionen. Han beskriver en mardrömslik trafiksituation, en veritabel kollaps: Köer, vägarbete, ombyggnationer och dålig framfart skapar stress, förseningar och försämrad lönsamhet.

– Vi har fått anpassa oss till situationen. Bland annat har antalet ob-timmar ökat, säger han.

Bröd, bakelser, tårtor och smörgåsar bakas numera från klockan 21.00 på kvällen till 03.00 på morgonen för att de tre lastbilarna ska ha en rimlig chans att komma fram till kunderna i tid.

– Många gånger tvingas de köra omvägar i en högre hastighet än tidigare, vilket ju är miljömässigt negativt.

Regionchef Annika Bröms drar samma slutsats.

– Det kostar att sitta fast i köer och inte kunna leverera till sina kunder. Och det är en kostnad som få kunder är beredda att betala för, säger hon.

Att människor inte kan flytta till regionen för att arbeta på grund av bostadsbrist innebär att en tillväxt på 36 miljarder kronor går förlorad varje år, cirka fyra miljoner per dag, och fyra miljarder i lägre skatteintäkter. Dessutom hade ytterligare 32 000 personer varit sysselsatta om bostadssituationen hade varit bättre, visar en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Trots problem, så har huvudstadsregionen en starkt, positiv utveckling och växer snabbt oavsett om man mäter i ekonomiska termer eller i befolkning, enligt vd Andreas Hatzigeorgiou. Stockholm är, bland annat, på väg att bli ett centrum för kunskapsintensiva företag, visar en rapport från forskningsinstitutet European center for entrepreneurship and policy reform.

Bekymret är att politiken inte har hunnit med, varit för passiv och avstått viktiga beslut och investeringar, förklarar Andreas Hatzigeorgiou, 

– De problem vi nu ser beror till stor del på att en reformskuld har byggts upp. Det finns inte någon enskild reform som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Därför är det absolut nödvändigt att den regering som tillträder tar initiativ till en bred partiöverskridande överenskommelse om bostäderna, där ett stort omtag kan göras med hela bostadspolitiken.

Annika Bröms beskriver bostadssituationen som akut. Det påverkar företagens kompetensförsörjning, då det är svårt att tacka ja till ett jobb om boendet inte är löst. Lösningen är att ha företagens villkor i åtanke när det är dags att ta politiska beslut, enligt henne.  

– Om politikerna för en dialog med näringslivet får de viktig kunskap och information som kan ligga till grund för bättre beslut. På lång sikt måste regler och skatter som påverkar bostadsmarknaden ses över.

Även vd Jan-Olof Jacke har vid flera tillfällen kommenterat den besvärliga situationen för näringslivet i Stockholm. Han understryker att det blir lättare att rekrytera om bostadsmarknaden och kommunikationerna fungerade bättre än idag.

Andreas Hatzigeorgiou bedömer att förutsättningarna att driva företag i Stockholm generellt har försämrats. Flaskhalsarna, som hämmar företagens utvecklingskraft, har blivit trängre, och det påverkar negativt.

– Ett uppenbart exempel är att vi har den högsta arbetskraftsbristen på tio år. Företagen vill anställa, men har svårt att hitta kompetens och den kompetens som finns tillgänglig har svårt att flytta till Stockholm. Det är uppenbart att den dysfunktionella bostadsmarknaden i förlängningen leder till att företagen får svårare att anställa.

– Beträffande Stockholms trafiksituation tror vi att ett viktigt steg är att sluta ringleden genom att bygga en östlig förbindelse och skapa förutsättningar för effektivare trafikflöden och bättre kollektivtrafik.

Den negativa utvecklingen har fått det grönblå politiska styret i Stockholms stadshus att ta ett samlat grepp för att regionen åter ska bli en väloljad tillväxtmotor. I en näringslivsstrategi presenteras en rad insatser för att förbättra företagsklimatet. Målet är att ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat 2025.

Det sker bland annat genom att stärka banden mellan politik och näringsliv, sjösätta en exportstrategi, intensifiera jobbet med regelförenkling och locka hit fler internationella storföretag med hjälp av en huvudkontorsstrategi.

15 hinder för Stockholmsföretagen:
 • Kriminalitet, utanförskap
 • Brist på arbetskraft, svårt att rekrytera kvalificerad personal, bland annat på grund av kompetensutvisningar
 • Trafikkaos på grund av otillräcklig infrastruktur
 • Konkurrens från kommunen
 • Långa handläggningstider
 • Bristande information från kommunen
 • Svårt att hitta kontor och mark
 • Bostadsbristen
 • Bristande kommunala upphandlingar
 • Höga kommunala taxor och avgifter
 • Bristande förståelse för företagande hos kommunala tjänstemän
 • Höga kostnader
 • Höga skatter
 • Sämre klimat än stora delar av övriga Europa 

Källa: Företagarpanelen

 

 

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.