Här försämras företagsklimatet mest

NYHET Publicerad

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.

Stefan Fritzdorf

Företagaren Stefan Fritzdorf ...

Foto: Studio CA
Andreas Hatzigeorgiou

... och handelskammarens Andreas Hatzigeorgiou ...

Annika Bröms

... liksom regionchef Annika Bröms konstaterar att farten i förbättringarna för Stockholms näringsliv går för långsamt.

Foto: STEFAN TELL

Stockholm står för 40 procent av landets tillväxt, man brukar säga att varannan skattekrona kommer härifrån. Mot den bakgrunden är det allvarligt att huvudstaden rasar till plats 123:e i senaste rankingen av företagsklimatet. På fyra år har kommunen tappat 121 placeringar.

Stora hinder för näringslivet är bland annat svårigheten att få tag på rätt kompetens, trafikkaos, krånglande kommunala tjänstemän, höga taxor och avgifter och den alarmerande situationen på bostadsmarknaden. Det framgår av årets fjärde företagarpanel från Svenskt Näringsliv.

Stefan Fritzdorf driver två bagerier, nio caféer och har därutöver 200 externa kunder i huvudstadsregionen. Han beskriver en mardrömslik trafiksituation, en veritabel kollaps: Köer, vägarbete, ombyggnationer och dålig framfart skapar stress, förseningar och försämrad lönsamhet.

– Vi har fått anpassa oss till situationen. Bland annat har antalet ob-timmar ökat, säger han.

Bröd, bakelser, tårtor och smörgåsar bakas numera från klockan 21.00 på kvällen till 03.00 på morgonen för att de tre lastbilarna ska ha en rimlig chans att komma fram till kunderna i tid.

– Många gånger tvingas de köra omvägar i en högre hastighet än tidigare, vilket ju är miljömässigt negativt.

Regionchef Annika Bröms drar samma slutsats.

– Det kostar att sitta fast i köer och inte kunna leverera till sina kunder. Och det är en kostnad som få kunder är beredda att betala för, säger hon.

Att människor inte kan flytta till regionen för att arbeta på grund av bostadsbrist innebär att en tillväxt på 36 miljarder kronor går förlorad varje år, cirka fyra miljoner per dag, och fyra miljarder i lägre skatteintäkter. Dessutom hade ytterligare 32 000 personer varit sysselsatta om bostadssituationen hade varit bättre, visar en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Trots problem, så har huvudstadsregionen en starkt, positiv utveckling och växer snabbt oavsett om man mäter i ekonomiska termer eller i befolkning, enligt vd Andreas Hatzigeorgiou. Stockholm är, bland annat, på väg att bli ett centrum för kunskapsintensiva företag, visar en rapport från forskningsinstitutet European center for entrepreneurship and policy reform.

Bekymret är att politiken inte har hunnit med, varit för passiv och avstått viktiga beslut och investeringar, förklarar Andreas Hatzigeorgiou, 

– De problem vi nu ser beror till stor del på att en reformskuld har byggts upp. Det finns inte någon enskild reform som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Därför är det absolut nödvändigt att den regering som tillträder tar initiativ till en bred partiöverskridande överenskommelse om bostäderna, där ett stort omtag kan göras med hela bostadspolitiken.

Annika Bröms beskriver bostadssituationen som akut. Det påverkar företagens kompetensförsörjning, då det är svårt att tacka ja till ett jobb om boendet inte är löst. Lösningen är att ha företagens villkor i åtanke när det är dags att ta politiska beslut, enligt henne.  

– Om politikerna för en dialog med näringslivet får de viktig kunskap och information som kan ligga till grund för bättre beslut. På lång sikt måste regler och skatter som påverkar bostadsmarknaden ses över.

Även vd Jan-Olof Jacke har vid flera tillfällen kommenterat den besvärliga situationen för näringslivet i Stockholm. Han understryker att det blir lättare att rekrytera om bostadsmarknaden och kommunikationerna fungerade bättre än idag.

Andreas Hatzigeorgiou bedömer att förutsättningarna att driva företag i Stockholm generellt har försämrats. Flaskhalsarna, som hämmar företagens utvecklingskraft, har blivit trängre, och det påverkar negativt.

– Ett uppenbart exempel är att vi har den högsta arbetskraftsbristen på tio år. Företagen vill anställa, men har svårt att hitta kompetens och den kompetens som finns tillgänglig har svårt att flytta till Stockholm. Det är uppenbart att den dysfunktionella bostadsmarknaden i förlängningen leder till att företagen får svårare att anställa.

– Beträffande Stockholms trafiksituation tror vi att ett viktigt steg är att sluta ringleden genom att bygga en östlig förbindelse och skapa förutsättningar för effektivare trafikflöden och bättre kollektivtrafik.

Den negativa utvecklingen har fått det grönblå politiska styret i Stockholms stadshus att ta ett samlat grepp för att regionen åter ska bli en väloljad tillväxtmotor. I en näringslivsstrategi presenteras en rad insatser för att förbättra företagsklimatet. Målet är att ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat 2025.

Det sker bland annat genom att stärka banden mellan politik och näringsliv, sjösätta en exportstrategi, intensifiera jobbet med regelförenkling och locka hit fler internationella storföretag med hjälp av en huvudkontorsstrategi.

15 hinder för Stockholmsföretagen:
 • Kriminalitet, utanförskap
 • Brist på arbetskraft, svårt att rekrytera kvalificerad personal, bland annat på grund av kompetensutvisningar
 • Trafikkaos på grund av otillräcklig infrastruktur
 • Konkurrens från kommunen
 • Långa handläggningstider
 • Bristande information från kommunen
 • Svårt att hitta kontor och mark
 • Bostadsbristen
 • Bristande kommunala upphandlingar
 • Höga kommunala taxor och avgifter
 • Bristande förståelse för företagande hos kommunala tjänstemän
 • Höga kostnader
 • Höga skatter
 • Sämre klimat än stora delar av övriga Europa 

Källa: Företagarpanelen

 

 

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.