Här försämras företagsklimatet mest

NYHET Publicerad

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.

Stefan Fritzdorf

Företagaren Stefan Fritzdorf ...

Foto: Studio CA
Andreas Hatzigeorgiou

... och handelskammarens Andreas Hatzigeorgiou ...

Annika Bröms

... liksom regionchef Annika Bröms konstaterar att farten i förbättringarna för Stockholms näringsliv går för långsamt.

Foto: STEFAN TELL

Stockholm står för 40 procent av landets tillväxt, man brukar säga att varannan skattekrona kommer härifrån. Mot den bakgrunden är det allvarligt att huvudstaden rasar till plats 123:e i senaste rankingen av företagsklimatet. På fyra år har kommunen tappat 121 placeringar.

Stora hinder för näringslivet är bland annat svårigheten att få tag på rätt kompetens, trafikkaos, krånglande kommunala tjänstemän, höga taxor och avgifter och den alarmerande situationen på bostadsmarknaden. Det framgår av årets fjärde företagarpanel från Svenskt Näringsliv.

Stefan Fritzdorf driver två bagerier, nio caféer och har därutöver 200 externa kunder i huvudstadsregionen. Han beskriver en mardrömslik trafiksituation, en veritabel kollaps: Köer, vägarbete, ombyggnationer och dålig framfart skapar stress, förseningar och försämrad lönsamhet.

– Vi har fått anpassa oss till situationen. Bland annat har antalet ob-timmar ökat, säger han.

Bröd, bakelser, tårtor och smörgåsar bakas numera från klockan 21.00 på kvällen till 03.00 på morgonen för att de tre lastbilarna ska ha en rimlig chans att komma fram till kunderna i tid.

– Många gånger tvingas de köra omvägar i en högre hastighet än tidigare, vilket ju är miljömässigt negativt.

Regionchef Annika Bröms drar samma slutsats.

– Det kostar att sitta fast i köer och inte kunna leverera till sina kunder. Och det är en kostnad som få kunder är beredda att betala för, säger hon.

Att människor inte kan flytta till regionen för att arbeta på grund av bostadsbrist innebär att en tillväxt på 36 miljarder kronor går förlorad varje år, cirka fyra miljoner per dag, och fyra miljarder i lägre skatteintäkter. Dessutom hade ytterligare 32 000 personer varit sysselsatta om bostadssituationen hade varit bättre, visar en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Trots problem, så har huvudstadsregionen en starkt, positiv utveckling och växer snabbt oavsett om man mäter i ekonomiska termer eller i befolkning, enligt vd Andreas Hatzigeorgiou. Stockholm är, bland annat, på väg att bli ett centrum för kunskapsintensiva företag, visar en rapport från forskningsinstitutet European center for entrepreneurship and policy reform.

Bekymret är att politiken inte har hunnit med, varit för passiv och avstått viktiga beslut och investeringar, förklarar Andreas Hatzigeorgiou, 

– De problem vi nu ser beror till stor del på att en reformskuld har byggts upp. Det finns inte någon enskild reform som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Därför är det absolut nödvändigt att den regering som tillträder tar initiativ till en bred partiöverskridande överenskommelse om bostäderna, där ett stort omtag kan göras med hela bostadspolitiken.

Annika Bröms beskriver bostadssituationen som akut. Det påverkar företagens kompetensförsörjning, då det är svårt att tacka ja till ett jobb om boendet inte är löst. Lösningen är att ha företagens villkor i åtanke när det är dags att ta politiska beslut, enligt henne.  

– Om politikerna för en dialog med näringslivet får de viktig kunskap och information som kan ligga till grund för bättre beslut. På lång sikt måste regler och skatter som påverkar bostadsmarknaden ses över.

Även vd Jan-Olof Jacke har vid flera tillfällen kommenterat den besvärliga situationen för näringslivet i Stockholm. Han understryker att det blir lättare att rekrytera om bostadsmarknaden och kommunikationerna fungerade bättre än idag.

Andreas Hatzigeorgiou bedömer att förutsättningarna att driva företag i Stockholm generellt har försämrats. Flaskhalsarna, som hämmar företagens utvecklingskraft, har blivit trängre, och det påverkar negativt.

– Ett uppenbart exempel är att vi har den högsta arbetskraftsbristen på tio år. Företagen vill anställa, men har svårt att hitta kompetens och den kompetens som finns tillgänglig har svårt att flytta till Stockholm. Det är uppenbart att den dysfunktionella bostadsmarknaden i förlängningen leder till att företagen får svårare att anställa.

– Beträffande Stockholms trafiksituation tror vi att ett viktigt steg är att sluta ringleden genom att bygga en östlig förbindelse och skapa förutsättningar för effektivare trafikflöden och bättre kollektivtrafik.

Den negativa utvecklingen har fått det grönblå politiska styret i Stockholms stadshus att ta ett samlat grepp för att regionen åter ska bli en väloljad tillväxtmotor. I en näringslivsstrategi presenteras en rad insatser för att förbättra företagsklimatet. Målet är att ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat 2025.

Det sker bland annat genom att stärka banden mellan politik och näringsliv, sjösätta en exportstrategi, intensifiera jobbet med regelförenkling och locka hit fler internationella storföretag med hjälp av en huvudkontorsstrategi.

15 hinder för Stockholmsföretagen:
 • Kriminalitet, utanförskap
 • Brist på arbetskraft, svårt att rekrytera kvalificerad personal, bland annat på grund av kompetensutvisningar
 • Trafikkaos på grund av otillräcklig infrastruktur
 • Konkurrens från kommunen
 • Långa handläggningstider
 • Bristande information från kommunen
 • Svårt att hitta kontor och mark
 • Bostadsbristen
 • Bristande kommunala upphandlingar
 • Höga kommunala taxor och avgifter
 • Bristande förståelse för företagande hos kommunala tjänstemän
 • Höga kostnader
 • Höga skatter
 • Sämre klimat än stora delar av övriga Europa 

Källa: Företagarpanelen

 

 

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Modernisera LAS så att fler får chansen!

LAS En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. "Idag upplever många företagare att man tar en stor risk när man anställer någon. Vore det större frihet så skulle fler våga satsa och därmed kunna ge fler personer chansen att komma in i arbetslivet", säger Lars Lagergren, VD på Bygg & Miljö Stockholm.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. En tredjedel av arbetsgivaragiften utgörs nämligen av den så kallade allmänna löneavgiften. Den finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda utan är ren skatt på arbete som arbetsgivarna betalar. Det skriver Catharina Bäck och Annika Bröms i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upplands Väsby satsar på företagsklimat i världsklass

FÖRETAGSKLIMAT Inför kommunvalet fanns bättre lokaltrafik, upphandlingar och dialog med kommunen, på företagaren Elisabeth Kvanmans önskelista. Ann-Christin L Frickner (C), kommunstyrelseledamot och ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet i Upplands Väsby, menar att kommunen ska jobba för just detta under kommande mandatperiod. ”Vårt fokus ligger på att skapa goda förutsättningar genom att kommunorganisationen är lyhörd och dels lyssnar in och ger snabb service till företag,” säger hon.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska locka fler till Botkyrka

FÖRETAGSKLIMAT Bilden av Botkyrka försvårar rekryteringen för de lokala företagen. Med hjälp av ett nystartat näringslivsråd och bolaget Tillväxt Botkyrka ska kommunen stärka företagsklimatet. ”En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun.
NYHET Publicerad:

Järfällas väg till bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT ”Järfälla måste vara en kommun där man både kan arbeta och bo, inte utvecklas till en stad som man endast sover i”, sa Patrick Roos, som driver Welcome Hotel i Barkarby, inför kommunvalet. Emma Feldman (M), ny kommunstyrelseordförande i Järfälla, håller med om att företagsklimatet i kommunen måste förbättras. Hon vill ta fram en ny näringslivstrategi för att lyfta ett växande Järfälla.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska driva företagsklimatet i rätt riktning

FÖRETAGSKLIMAT DRIVA, VÄXA, och UPPLEVA är tänkt som tre olika nätverk anpassade för företagens olika behov, berättade Nykvarns näringslivschef, David Schubert och näringslivsutvecklare, Paula Nolander för Svenskt Näringsliv i våras. Satsning ska förbättra servicen till de lokala företagen.
NYHET Publicerad:

Här försämras företagsklimatet mest

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

"Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status"

YRKESUTBILDNING För att klara av företagens kompetensförsörjning skulle flera behöva genomgå en yrkesutbildning, och för att det ska ske behöver utbildningarna hålla hög kvalitet, god relevans och vara attraktiva. "Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status. Branscherna, skolorna och politikerna har ett gemensamt ansvar att nå ut till ungdomarna och berätta om de möjligheter som finns", säger Per Wincent på GKN Off-Highway Powertrain.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

KONJUNKTUR Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

”Hårdare tag krävs för säkrare företagsamhet”

SÄKERHET 50 procenten av företagen i Stockholms län upplever att brottslighet är ett problem för dem. Det visade Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning 2017. I maj 2018 kom det en ny studie, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, av kostnaden för brotten mot företagen där man landade på 55 miljarder som slutnota för landets företag, årligen. Vad krävs för att öka säkerheten hos svenska företag?
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ur en prao-elevs ögon

PRAOKRÖNIKA "Under fem dagars tid har jag praoat på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm. Jag sökte prao hos Annika Bröms för jag hade hört att hon har ett roligt jobb med många olika uppgifter. Om jag ska vara helt ärlig visste jag inte innan vad Svenskt Näringsliv var men under denna arbetsvecka har jag fått lära mig det och även hur viktigt det är att Svenskt Näringsliv finns." Det skriver praon Andréa Ekberg i sin krönika, läs mer om vad hon lärt sig.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Högt i tak i Upplands Väsby

FÖRETAGSKLIMAT Det var bra samtal och högt i tak när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Öhlins Racing i Upplands Väsby för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv, Upplands Väsby kommun, Väsby promotion och Företagarna.
NYHET Publicerad:

PR-byrån vill förverkliga drömmar med prao-initiativ

PRAO Daniel Redgert vill förena det nya medielandskapet i Sverige med det traditionella näringslivet. I en satsning på prao-elever tar hans företag Redgert Comms nu in skolungdomar för att utveckla deras talanger. ”Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt”, säger han.