Här försämras företagsklimatet mest

NYHET Publicerad

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.

Stefan Fritzdorf

Företagaren Stefan Fritzdorf ...

Foto: Studio CA
Andreas Hatzigeorgiou

... och handelskammarens Andreas Hatzigeorgiou ...

Annika Bröms

... liksom regionchef Annika Bröms konstaterar att farten i förbättringarna för Stockholms näringsliv går för långsamt.

Foto: STEFAN TELL

Stockholm står för 40 procent av landets tillväxt, man brukar säga att varannan skattekrona kommer härifrån. Mot den bakgrunden är det allvarligt att huvudstaden rasar till plats 123:e i senaste rankingen av företagsklimatet. På fyra år har kommunen tappat 121 placeringar.

Stora hinder för näringslivet är bland annat svårigheten att få tag på rätt kompetens, trafikkaos, krånglande kommunala tjänstemän, höga taxor och avgifter och den alarmerande situationen på bostadsmarknaden. Det framgår av årets fjärde företagarpanel från Svenskt Näringsliv.

Stefan Fritzdorf driver två bagerier, nio caféer och har därutöver 200 externa kunder i huvudstadsregionen. Han beskriver en mardrömslik trafiksituation, en veritabel kollaps: Köer, vägarbete, ombyggnationer och dålig framfart skapar stress, förseningar och försämrad lönsamhet.

– Vi har fått anpassa oss till situationen. Bland annat har antalet ob-timmar ökat, säger han.

Bröd, bakelser, tårtor och smörgåsar bakas numera från klockan 21.00 på kvällen till 03.00 på morgonen för att de tre lastbilarna ska ha en rimlig chans att komma fram till kunderna i tid.

– Många gånger tvingas de köra omvägar i en högre hastighet än tidigare, vilket ju är miljömässigt negativt.

Regionchef Annika Bröms drar samma slutsats.

– Det kostar att sitta fast i köer och inte kunna leverera till sina kunder. Och det är en kostnad som få kunder är beredda att betala för, säger hon.

Att människor inte kan flytta till regionen för att arbeta på grund av bostadsbrist innebär att en tillväxt på 36 miljarder kronor går förlorad varje år, cirka fyra miljoner per dag, och fyra miljarder i lägre skatteintäkter. Dessutom hade ytterligare 32 000 personer varit sysselsatta om bostadssituationen hade varit bättre, visar en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Trots problem, så har huvudstadsregionen en starkt, positiv utveckling och växer snabbt oavsett om man mäter i ekonomiska termer eller i befolkning, enligt vd Andreas Hatzigeorgiou. Stockholm är, bland annat, på väg att bli ett centrum för kunskapsintensiva företag, visar en rapport från forskningsinstitutet European center for entrepreneurship and policy reform.

Bekymret är att politiken inte har hunnit med, varit för passiv och avstått viktiga beslut och investeringar, förklarar Andreas Hatzigeorgiou, 

– De problem vi nu ser beror till stor del på att en reformskuld har byggts upp. Det finns inte någon enskild reform som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Därför är det absolut nödvändigt att den regering som tillträder tar initiativ till en bred partiöverskridande överenskommelse om bostäderna, där ett stort omtag kan göras med hela bostadspolitiken.

Annika Bröms beskriver bostadssituationen som akut. Det påverkar företagens kompetensförsörjning, då det är svårt att tacka ja till ett jobb om boendet inte är löst. Lösningen är att ha företagens villkor i åtanke när det är dags att ta politiska beslut, enligt henne.  

– Om politikerna för en dialog med näringslivet får de viktig kunskap och information som kan ligga till grund för bättre beslut. På lång sikt måste regler och skatter som påverkar bostadsmarknaden ses över.

Även vd Jan-Olof Jacke har vid flera tillfällen kommenterat den besvärliga situationen för näringslivet i Stockholm. Han understryker att det blir lättare att rekrytera om bostadsmarknaden och kommunikationerna fungerade bättre än idag.

Andreas Hatzigeorgiou bedömer att förutsättningarna att driva företag i Stockholm generellt har försämrats. Flaskhalsarna, som hämmar företagens utvecklingskraft, har blivit trängre, och det påverkar negativt.

– Ett uppenbart exempel är att vi har den högsta arbetskraftsbristen på tio år. Företagen vill anställa, men har svårt att hitta kompetens och den kompetens som finns tillgänglig har svårt att flytta till Stockholm. Det är uppenbart att den dysfunktionella bostadsmarknaden i förlängningen leder till att företagen får svårare att anställa.

– Beträffande Stockholms trafiksituation tror vi att ett viktigt steg är att sluta ringleden genom att bygga en östlig förbindelse och skapa förutsättningar för effektivare trafikflöden och bättre kollektivtrafik.

Den negativa utvecklingen har fått det grönblå politiska styret i Stockholms stadshus att ta ett samlat grepp för att regionen åter ska bli en väloljad tillväxtmotor. I en näringslivsstrategi presenteras en rad insatser för att förbättra företagsklimatet. Målet är att ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat 2025.

Det sker bland annat genom att stärka banden mellan politik och näringsliv, sjösätta en exportstrategi, intensifiera jobbet med regelförenkling och locka hit fler internationella storföretag med hjälp av en huvudkontorsstrategi.

15 hinder för Stockholmsföretagen:
 • Kriminalitet, utanförskap
 • Brist på arbetskraft, svårt att rekrytera kvalificerad personal, bland annat på grund av kompetensutvisningar
 • Trafikkaos på grund av otillräcklig infrastruktur
 • Konkurrens från kommunen
 • Långa handläggningstider
 • Bristande information från kommunen
 • Svårt att hitta kontor och mark
 • Bostadsbristen
 • Bristande kommunala upphandlingar
 • Höga kommunala taxor och avgifter
 • Bristande förståelse för företagande hos kommunala tjänstemän
 • Höga kostnader
 • Höga skatter
 • Sämre klimat än stora delar av övriga Europa 

Källa: Företagarpanelen

 

 

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.
NYHET Publicerad:

2500 elever visade upp sina företag i Älvsjö

UNG FÖRETAGSAMHET År 2019 driver var fjärde gymnasieelev i Sverige UF-företag och i Stockholms län kommer 6000 av de elever som i vår tar studenten att ha startat ett UF-företag. Sedan organisationen grundades år 1980, har över 400 000 elever startat, drivit och avvecklat sitt företag under sitt UF-år.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist bromsar Stockholm

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen i Stockholms län tror på ökat antal anställda om sex månader jämfört med idag. Men bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan hämmar utvecklingen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Unik satsning på samverkan mellan näringsliv och skola

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm.”Kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga och detta är en väldigt viktig målgrupp”, säger Mats Hellström, rådgivare på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Utvecklingsprogram ska stärka Nynäshamns företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Nu startar andra omgången av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för lokalt företagsklimat, där Nynäshamn är en utav de sju kommuner som kommer att medverka. Målet är att få bättre insikt i det kommunala näringslivets behov, för att på så sätt underlätta för tillväxt och utveckling i företagen.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Välkommen praktikant Kajsa

HALLÅ DÄR, Kajsa Dahlström, ny praktikant på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm. Vem är du?
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningen som ger jobb till samtliga elever

UTBILDNING Sverige är mitt uppe i renovering av miljonprogrammet och marknaden är i stort behov av utbildade VVS-montörer. På Refis Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm testar man konstant nya sätt att arbeta vilket lönar sig för eleverna. ”De senaste åren har samtliga av våra elever som ville jobba fått jobb”, säger Claudia Marcks, rektor på Refis.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Gymnasium och SFI samarbetar med motorbranschen för att lösa bristyrken

UTBILDNING I höst påbörjades för första gången ett samarbete mellan Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och Vuxenutbildningen i Söderort. Tillsammans kommer de hålla en kombinationsutbildning kallad SFI + lastbilstekniker. Målet är att studerande ska utveckla sin svenska och samtidigt läsa yrkesinriktade kurser.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Stockholmsföretagens önskelista

FÖRETAGSKLIMAT Trafiksituationen och brist på arbetsbetskraft med relevant kompetens är de två största hindren för företagen i Stockholms stad. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. 880 företag har svarat på frågan ” I vilken utsträckning utgör följande områden ett hinder för dig att driva företag i Stockholms stad?”