SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Paneldebatt om Stockholms stads företagsklimat

Paneldebatt_ny
 

Kom till Kulturhuset och lyssna på en spännande debatt om Stockholms stads företagsklimat!

Stockholms stad har under de senaste åren fallit i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Enkätsvaren av 2018 års undersökning har nu släppts. Resultatet är i stort detsamma som 2017 och företagen visar ett stort missnöje med stadens service, dialog mellan företag och kommunledning och kommunens upphandlingar.

Debatten kommer att fokusera på säkerhetssituationen för handeln, kompetensförsörjningen inom bland annat IT-sektorn och tillståndsärenden. På mötet får du ta del av enkätsvaren som ligger till grund för rankingen. Tre företagare kommer att ge sin upplevelse av att driva företag i Stockholm. Stadens ledande politiker Anna König Jerlmyr (M), Erik Slottner (KD), Karin Ernlund (C), Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V), Morgan Olofsson (L) och Martin Hansson (MP) möts i en panel på temat ”Hur kan företagsklimatet i Stockholm förbättras”.

PROGRAM:

11:15 Wraps och juice serveras

11.30 Annika Bröms, Regionchef Svenskt Näringsliv presenterar enkätsvar/ranking av det lokala företagsklimatet

11.40 Tre företagares upplevelse av Stockholms företagsklimat

12.00 Anna König Jerlmyr (M), Erik Slottner (KD), Karin Ernlund (C), Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V), Morgan Olofsson (L) och Martin Hansson (MP) i panelsamtal

12.20 Frågor

12.30 Avslut

VARMT VÄLKOMEN!

Datum och tid

  • Måndag 18 juni 2018, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm

Kontaktperson

Annika Bröms