Daniel Redgert
Foto: Redgert Comms

"Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens", säger Daniel Redgert.

PR-byrån vill förverkliga drömmar med prao-initiativ

NYHET Publicerad

PRAO Daniel Redgert vill förena det nya medielandskapet i Sverige med det traditionella näringslivet. I en satsning på prao-elever tar hans företag Redgert Comms nu in skolungdomar för att utveckla deras talanger. ”Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt”, säger han.

När Daniel Redgert, grundare och VD, själv försökte bryta sig in i mediebranschen upplevde han att det var väldigt svårt. Konkurrensen har sedan dess blivit ännu hårdare och varje dag hör högstadieelever av sig till Redgert Comms för att fråga om prao-plats. Nu har han bestämt att i höst ta in två av dem på prao i en vecka.

– Det är det viktigt för mig att mitt företag är hjälpsamt och en bra arbetsplats för skolelever som vill in i branschen och jobba. Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt. Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens.

7 av 10 företag har idag svårt att rekrytera visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det råder stor kompetensbrist inom alla branscher och det finns stora svårigheter att locka unga till flera yrken. En bra prao-plats kan var lösningen, för att sporra ungdomar till kloka val.

– Vi vill göra deras prao-tid så fördelaktig som möjligt, både för dem och för oss. Därför vill vi ge dem konkreta arbetsuppgifter såsom att klippa film och vår podcast, skriva pressmeddelanden och ta fram nya koncept som kan gynna våra kunder och samarbetspartner, exempelvis Klarna, Axfood och Nasdaq.

Daniel ser stora möjligheter för influencers att vara nyckeln till hur man ska locka unga till eget företagande. Både genom att pr-byråer som hans kan erbjuda möjligheten att göra olika företag relevanta men också genom att någon som unga ser upp till får vara med och skapa intresse för företaget eller branschen.

– Ta till exempel min kollega Margaux Dietzs programserie Partitempen. Hon är relevant för ungdomar och därmed skapades ett mycket större intresse för valet hos unga genom att hon var med och intervjuade partiledarna. Att samarbeta med influencers och att använda sig av digitalisering är en relativt liten investering för en jättestor möjlighet att nå ut. Idag är ungdomars informationskanal i princip bara sociala medier och därför formas deras karriärsmål utifrån dem. Att få en influencer att föreläsa på en skola om vikten av att ha god attityd och komma i tid till ett jobb eller en praktikplats kommer ha störst påverkan på de unga.

Tips till företag som tar in praoelever:
  1. Generationsväxling. Använd sociala medier som rekryteringsverktyg. Digitalisering gör det idag lättare att kommunicera till ungdomar att ni vill ta emot prao-elever.  Ungdomars primära informationskanal sociala medier och det är där de kommer se ett eventuellt erbjudande från er om prao-plats. Marknadsför er där för stor spridning.
  2. Höj statusen och intresset för branschen. Samarbeta med en influencer för att höja ungdomars intresse för ert företag och er bransch. Det går idag många trender i ungas yrkesval och med hjälp av någon som har deras öra kan ni göra er arbetsplats mer attraktiv för eleverna som söker prao.
  3. Kontakta studie- och yrkesvägledare. Ta kontakt med SYV:ar på olika skolor i ditt företags område för att hon eller han kan rekommendera ditt företag för elever eller hjälpa till att planera in ett studiebesök för eleverna hos er.

 

Om du som företagare vill läsa mer om prao klicka här.

Läs mer här om hur du vill öka din samverkan med skolor.

Tips till ungdomar som söker prao:
  1. Ta fram ditt eget erbjudande. ”Varje människa har ett erbjudande,” säger Daniel Redgert. Fundera på vad du kan bidra med på arbetsplatsen där du söker prao och var tydlig med det i din ansökan. Tänk också på vad du vill ha ut av din prao-upplevelse och vad du vill lära dig.
  2. Var inte rädd att ta kontakt. När du hittat en eller flera praoplatser så gäller det att våga kontakta företaget och fråga. Både maila och ring, och har du möjlighet besök företaget och fråga direkt. Personlig kontakt är bäst då företaget kan få en bild av vem du är.
  3. Utforska framtida yrkesval. Prao-tillfället ger en unik möjlighet att hitta vad du vill göra och vad du är bra på. Se det som en chans för dig att visa upp dina talanger och utvecklas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Unik satsning på samverkan mellan näringsliv och skola

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm. ”Kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga och detta är en väldigt viktig målgrupp”, säger Mats Hellström, rådgivare på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Utvecklingsprogram ska stärka Nynäshamns företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Nu startar andra omgången av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för lokalt företagsklimat, där Nynäshamn är en utav de sju kommuner som kommer att medverka. Målet är att få bättre insikt i det kommunala näringslivets behov, för att på så sätt underlätta för tillväxt och utveckling i företagen.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Välkommen praktikant Kajsa

HALLÅ DÄR, Kajsa Dahlström, ny praktikant på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm. Vem är du?
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningen som ger jobb till samtliga elever

UTBILDNING Sverige är mitt uppe i renovering av miljonprogrammet och marknaden är i stort behov av utbildade VVS-montörer. På Refis Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm testar man konstant nya sätt att arbeta vilket lönar sig för eleverna. ”De senaste åren har samtliga av våra elever som ville jobba fått jobb”, säger Claudia Marcks, rektor på Refis.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Gymnasium och SFI samarbetar med motorbranschen för att lösa bristyrken

UTBILDNING I höst påbörjades för första gången ett samarbete mellan Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och Vuxenutbildningen i Söderort. Tillsammans kommer de hålla en kombinationsutbildning kallad SFI + lastbilstekniker. Målet är att studerande ska utveckla sin svenska och samtidigt läsa yrkesinriktade kurser.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Stockholmsföretagens önskelista

FÖRETAGSKLIMAT Trafiksituationen och brist på arbetsbetskraft med relevant kompetens är de två största hindren för företagen i Stockholms stad. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. 880 företag har svarat på frågan ” I vilken utsträckning utgör följande områden ett hinder för dig att driva företag i Stockholms stad?”
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.
NYHET Publicerad:

Trots svår trafiksituation – höga ambitioner i Ekerö

FÖRETAGSKLIMAT I Ekerö kommun har man höga ambitioner för företagsutvecklingen på öarna. Som en av Sveriges mest företagstäta kommuner satsar man på företagsbesök och näringslivsdagar för bättre dialog mellan kommun och företag. Men trafiksituationen försvårar företagsutvecklingen. Adam Reuterskiöld, kommunstyrelseordförande och själv företagare, är besviken på trafikproblemen. ”Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre. Under tiden lägger vi vårt krut på att förenkla för företagen”, säger han.
NYHET Publicerad:

Modernisera LAS så att fler får chansen!

LAS En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. "Idag upplever många företagare att man tar en stor risk när man anställer någon. Vore det större frihet så skulle fler våga satsa och därmed kunna ge fler personer chansen att komma in i arbetslivet", säger Lars Lagergren, VD på Bygg & Miljö Stockholm.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. En tredjedel av arbetsgivaragiften utgörs nämligen av den så kallade allmänna löneavgiften. Den finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda utan är ren skatt på arbete som arbetsgivarna betalar. Det skriver Catharina Bäck och Annika Bröms i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upplands Väsby satsar på företagsklimat i världsklass

FÖRETAGSKLIMAT Inför kommunvalet fanns bättre lokaltrafik, upphandlingar och dialog med kommunen, på företagaren Elisabeth Kvanmans önskelista. Ann-Christin L Frickner (C), kommunstyrelseledamot och ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet i Upplands Väsby, menar att kommunen ska jobba för just detta under kommande mandatperiod. ”Vårt fokus ligger på att skapa goda förutsättningar genom att kommunorganisationen är lyhörd och dels lyssnar in och ger snabb service till företag,” säger hon.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska locka fler till Botkyrka

FÖRETAGSKLIMAT Bilden av Botkyrka försvårar rekryteringen för de lokala företagen. Med hjälp av ett nystartat näringslivsråd och bolaget Tillväxt Botkyrka ska kommunen stärka företagsklimatet. ”En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun.
NYHET Publicerad:

Järfällas väg till bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT ”Järfälla måste vara en kommun där man både kan arbeta och bo, inte utvecklas till en stad som man endast sover i”, sa Patrick Roos, som driver Welcome Hotel i Barkarby, inför kommunvalet. Emma Feldman (M), ny kommunstyrelseordförande i Järfälla, håller med om att företagsklimatet i kommunen måste förbättras. Hon vill ta fram en ny näringslivstrategi för att lyfta ett växande Järfälla.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska driva företagsklimatet i rätt riktning

FÖRETAGSKLIMAT DRIVA, VÄXA, och UPPLEVA är tänkt som tre olika nätverk anpassade för företagens olika behov, berättade Nykvarns näringslivschef, David Schubert och näringslivsutvecklare, Paula Nolander för Svenskt Näringsliv i våras. Satsning ska förbättra servicen till de lokala företagen.
NYHET Publicerad:

Här försämras företagsklimatet mest

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

"Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status"

YRKESUTBILDNING För att klara av företagens kompetensförsörjning skulle flera behöva genomgå en yrkesutbildning, och för att det ska ske behöver utbildningarna hålla hög kvalitet, god relevans och vara attraktiva. "Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status. Branscherna, skolorna och politikerna har ett gemensamt ansvar att nå ut till ungdomarna och berätta om de möjligheter som finns", säger Per Wincent på GKN Off-Highway Powertrain.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

KONJUNKTUR Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.