Daniel Redgert
Foto: Redgert Comms

"Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens", säger Daniel Redgert.

PR-byrån vill förverkliga drömmar med prao-initiativ

NYHET Publicerad

PRAO Daniel Redgert vill förena det nya medielandskapet i Sverige med det traditionella näringslivet. I en satsning på prao-elever tar hans företag Redgert Comms nu in skolungdomar för att utveckla deras talanger. ”Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt”, säger han.

När Daniel Redgert, grundare och VD, själv försökte bryta sig in i mediebranschen upplevde han att det var väldigt svårt. Konkurrensen har sedan dess blivit ännu hårdare och varje dag hör högstadieelever av sig till Redgert Comms för att fråga om prao-plats. Nu har han bestämt att i höst ta in två av dem på prao i en vecka.

– Det är det viktigt för mig att mitt företag är hjälpsamt och en bra arbetsplats för skolelever som vill in i branschen och jobba. Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt. Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens.

7 av 10 företag har idag svårt att rekrytera visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det råder stor kompetensbrist inom alla branscher och det finns stora svårigheter att locka unga till flera yrken. En bra prao-plats kan var lösningen, för att sporra ungdomar till kloka val.

– Vi vill göra deras prao-tid så fördelaktig som möjligt, både för dem och för oss. Därför vill vi ge dem konkreta arbetsuppgifter såsom att klippa film och vår podcast, skriva pressmeddelanden och ta fram nya koncept som kan gynna våra kunder och samarbetspartner, exempelvis Klarna, Axfood och Nasdaq.

Daniel ser stora möjligheter för influencers att vara nyckeln till hur man ska locka unga till eget företagande. Både genom att pr-byråer som hans kan erbjuda möjligheten att göra olika företag relevanta men också genom att någon som unga ser upp till får vara med och skapa intresse för företaget eller branschen.

– Ta till exempel min kollega Margaux Dietzs programserie Partitempen. Hon är relevant för ungdomar och därmed skapades ett mycket större intresse för valet hos unga genom att hon var med och intervjuade partiledarna. Att samarbeta med influencers och att använda sig av digitalisering är en relativt liten investering för en jättestor möjlighet att nå ut. Idag är ungdomars informationskanal i princip bara sociala medier och därför formas deras karriärsmål utifrån dem. Att få en influencer att föreläsa på en skola om vikten av att ha god attityd och komma i tid till ett jobb eller en praktikplats kommer ha störst påverkan på de unga.

Tips till företag som tar in praoelever:
  1. Generationsväxling. Använd sociala medier som rekryteringsverktyg. Digitalisering gör det idag lättare att kommunicera till ungdomar att ni vill ta emot prao-elever.  Ungdomars primära informationskanal sociala medier och det är där de kommer se ett eventuellt erbjudande från er om prao-plats. Marknadsför er där för stor spridning.
  2. Höj statusen och intresset för branschen. Samarbeta med en influencer för att höja ungdomars intresse för ert företag och er bransch. Det går idag många trender i ungas yrkesval och med hjälp av någon som har deras öra kan ni göra er arbetsplats mer attraktiv för eleverna som söker prao.
  3. Kontakta studie- och yrkesvägledare. Ta kontakt med SYV:ar på olika skolor i ditt företags område för att hon eller han kan rekommendera ditt företag för elever eller hjälpa till att planera in ett studiebesök för eleverna hos er.

 

Om du som företagare vill läsa mer om prao klicka här.

Läs mer här om hur du vill öka din samverkan med skolor.

Tips till ungdomar som söker prao:
  1. Ta fram ditt eget erbjudande. ”Varje människa har ett erbjudande,” säger Daniel Redgert. Fundera på vad du kan bidra med på arbetsplatsen där du söker prao och var tydlig med det i din ansökan. Tänk också på vad du vill ha ut av din prao-upplevelse och vad du vill lära dig.
  2. Var inte rädd att ta kontakt. När du hittat en eller flera praoplatser så gäller det att våga kontakta företaget och fråga. Både maila och ring, och har du möjlighet besök företaget och fråga direkt. Personlig kontakt är bäst då företaget kan få en bild av vem du är.
  3. Utforska framtida yrkesval. Prao-tillfället ger en unik möjlighet att hitta vad du vill göra och vad du är bra på. Se det som en chans för dig att visa upp dina talanger och utvecklas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Modernisera LAS så att fler får chansen!

LAS En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. "Idag upplever många företagare att man tar en stor risk när man anställer någon. Vore det större frihet så skulle fler våga satsa och därmed kunna ge fler personer chansen att komma in i arbetslivet", säger Lars Lagergren, VD på Bygg & Miljö Stockholm.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. En tredjedel av arbetsgivaragiften utgörs nämligen av den så kallade allmänna löneavgiften. Den finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda utan är ren skatt på arbete som arbetsgivarna betalar. Det skriver Catharina Bäck och Annika Bröms i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upplands Väsby satsar på företagsklimat i världsklass

FÖRETAGSKLIMAT Inför kommunvalet fanns bättre lokaltrafik, upphandlingar och dialog med kommunen, på företagaren Elisabeth Kvanmans önskelista. Ann-Christin L Frickner (C), kommunstyrelseledamot och ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet i Upplands Väsby, menar att kommunen ska jobba för just detta under kommande mandatperiod. ”Vårt fokus ligger på att skapa goda förutsättningar genom att kommunorganisationen är lyhörd och dels lyssnar in och ger snabb service till företag,” säger hon.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska locka fler till Botkyrka

FÖRETAGSKLIMAT Bilden av Botkyrka försvårar rekryteringen för de lokala företagen. Med hjälp av ett nystartat näringslivsråd och bolaget Tillväxt Botkyrka ska kommunen stärka företagsklimatet. ”En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun.
NYHET Publicerad:

Järfällas väg till bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT ”Järfälla måste vara en kommun där man både kan arbeta och bo, inte utvecklas till en stad som man endast sover i”, sa Patrick Roos, som driver Welcome Hotel i Barkarby, inför kommunvalet. Emma Feldman (M), ny kommunstyrelseordförande i Järfälla, håller med om att företagsklimatet i kommunen måste förbättras. Hon vill ta fram en ny näringslivstrategi för att lyfta ett växande Järfälla.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska driva företagsklimatet i rätt riktning

FÖRETAGSKLIMAT DRIVA, VÄXA, och UPPLEVA är tänkt som tre olika nätverk anpassade för företagens olika behov, berättade Nykvarns näringslivschef, David Schubert och näringslivsutvecklare, Paula Nolander för Svenskt Näringsliv i våras. Satsning ska förbättra servicen till de lokala företagen.
NYHET Publicerad:

Här försämras företagsklimatet mest

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

"Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status"

YRKESUTBILDNING För att klara av företagens kompetensförsörjning skulle flera behöva genomgå en yrkesutbildning, och för att det ska ske behöver utbildningarna hålla hög kvalitet, god relevans och vara attraktiva. "Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status. Branscherna, skolorna och politikerna har ett gemensamt ansvar att nå ut till ungdomarna och berätta om de möjligheter som finns", säger Per Wincent på GKN Off-Highway Powertrain.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

KONJUNKTUR Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

”Hårdare tag krävs för säkrare företagsamhet”

SÄKERHET 50 procenten av företagen i Stockholms län upplever att brottslighet är ett problem för dem. Det visade Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning 2017. I maj 2018 kom det en ny studie, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, av kostnaden för brotten mot företagen där man landade på 55 miljarder som slutnota för landets företag, årligen. Vad krävs för att öka säkerheten hos svenska företag?
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ur en prao-elevs ögon

PRAOKRÖNIKA "Under fem dagars tid har jag praoat på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm. Jag sökte prao hos Annika Bröms för jag hade hört att hon har ett roligt jobb med många olika uppgifter. Om jag ska vara helt ärlig visste jag inte innan vad Svenskt Näringsliv var men under denna arbetsvecka har jag fått lära mig det och även hur viktigt det är att Svenskt Näringsliv finns." Det skriver praon Andréa Ekberg i sin krönika, läs mer om vad hon lärt sig.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Högt i tak i Upplands Väsby

FÖRETAGSKLIMAT Det var bra samtal och högt i tak när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Öhlins Racing i Upplands Väsby för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv, Upplands Väsby kommun, Väsby promotion och Företagarna.
NYHET Publicerad:

PR-byrån vill förverkliga drömmar med prao-initiativ

PRAO Daniel Redgert vill förena det nya medielandskapet i Sverige med det traditionella näringslivet. I en satsning på prao-elever tar hans företag Redgert Comms nu in skolungdomar för att utveckla deras talanger. ”Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt”, säger han.