Daniel Redgert
Foto: Redgert Comms

"Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens", säger Daniel Redgert.

PR-byrån vill förverkliga drömmar med prao-initiativ

NYHET Publicerad

PRAO Daniel Redgert vill förena det nya medielandskapet i Sverige med det traditionella näringslivet. I en satsning på prao-elever tar hans företag Redgert Comms nu in skolungdomar för att utveckla deras talanger. ”Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt”, säger han.

När Daniel Redgert, grundare och VD, själv försökte bryta sig in i mediebranschen upplevde han att det var väldigt svårt. Konkurrensen har sedan dess blivit ännu hårdare och varje dag hör högstadieelever av sig till Redgert Comms för att fråga om prao-plats. Nu har han bestämt att i höst ta in två av dem på prao i en vecka.

– Det är det viktigt för mig att mitt företag är hjälpsamt och en bra arbetsplats för skolelever som vill in i branschen och jobba. Jag vill skapa en arbetsplats där vi kan erbjuda våra anställda och prao-elever en möjlighet till att förverkliga sina drömmar samtidigt som vi driver företaget framåt. Prao-tiden kan förhoppningsvis funka som en språngbräda för ungdomar samtidigt som det gynnar branschen med kompetens.

7 av 10 företag har idag svårt att rekrytera visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det råder stor kompetensbrist inom alla branscher och det finns stora svårigheter att locka unga till flera yrken. En bra prao-plats kan var lösningen, för att sporra ungdomar till kloka val.

– Vi vill göra deras prao-tid så fördelaktig som möjligt, både för dem och för oss. Därför vill vi ge dem konkreta arbetsuppgifter såsom att klippa film och vår podcast, skriva pressmeddelanden och ta fram nya koncept som kan gynna våra kunder och samarbetspartner, exempelvis Klarna, Axfood och Nasdaq.

Daniel ser stora möjligheter för influencers att vara nyckeln till hur man ska locka unga till eget företagande. Både genom att pr-byråer som hans kan erbjuda möjligheten att göra olika företag relevanta men också genom att någon som unga ser upp till får vara med och skapa intresse för företaget eller branschen.

– Ta till exempel min kollega Margaux Dietzs programserie Partitempen. Hon är relevant för ungdomar och därmed skapades ett mycket större intresse för valet hos unga genom att hon var med och intervjuade partiledarna. Att samarbeta med influencers och att använda sig av digitalisering är en relativt liten investering för en jättestor möjlighet att nå ut. Idag är ungdomars informationskanal i princip bara sociala medier och därför formas deras karriärsmål utifrån dem. Att få en influencer att föreläsa på en skola om vikten av att ha god attityd och komma i tid till ett jobb eller en praktikplats kommer ha störst påverkan på de unga.

Tips till företag som tar in praoelever:
  1. Generationsväxling. Använd sociala medier som rekryteringsverktyg. Digitalisering gör det idag lättare att kommunicera till ungdomar att ni vill ta emot prao-elever.  Ungdomars primära informationskanal sociala medier och det är där de kommer se ett eventuellt erbjudande från er om prao-plats. Marknadsför er där för stor spridning.
  2. Höj statusen och intresset för branschen. Samarbeta med en influencer för att höja ungdomars intresse för ert företag och er bransch. Det går idag många trender i ungas yrkesval och med hjälp av någon som har deras öra kan ni göra er arbetsplats mer attraktiv för eleverna som söker prao.
  3. Kontakta studie- och yrkesvägledare. Ta kontakt med SYV:ar på olika skolor i ditt företags område för att hon eller han kan rekommendera ditt företag för elever eller hjälpa till att planera in ett studiebesök för eleverna hos er.

 

Om du som företagare vill läsa mer om prao klicka här.

Läs mer här om hur du vill öka din samverkan med skolor.

Tips till ungdomar som söker prao:
  1. Ta fram ditt eget erbjudande. ”Varje människa har ett erbjudande,” säger Daniel Redgert. Fundera på vad du kan bidra med på arbetsplatsen där du söker prao och var tydlig med det i din ansökan. Tänk också på vad du vill ha ut av din prao-upplevelse och vad du vill lära dig.
  2. Var inte rädd att ta kontakt. När du hittat en eller flera praoplatser så gäller det att våga kontakta företaget och fråga. Både maila och ring, och har du möjlighet besök företaget och fråga direkt. Personlig kontakt är bäst då företaget kan få en bild av vem du är.
  3. Utforska framtida yrkesval. Prao-tillfället ger en unik möjlighet att hitta vad du vill göra och vad du är bra på. Se det som en chans för dig att visa upp dina talanger och utvecklas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.