Michael Lindquist

"För att jobba med entreprenörskap måste du göra entreprenörskap genom att sätta igång och se vad som händer", säger Michael Lindquist.

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen. ”I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, inköp, ledning och marknadsföringsmässigt. Det blir viktigt på riktigt”, säger han.

År 1997 drog Michael Lindquist igång utbildningsprogrammet ung företagsamhet på Sjödalsgymnasiet som sedan utvecklades till en av Sveriges i särklass bästa skolor på ung företagsamhet och som ännu en gång kammade hem priset ”Årets UF-skola 2019” i stockholmsregionen. Elva år senare utsågs han till världens bästa UF-lärare av Junior Achievement World Wide. Michael har arbetat i den expertgrupp som skrev ekonomiprogrammet och tog fram ämnesplanen för kurserna Entreprenörskap och Företagande inför den nya gymnasiereformen. I dag arbetar Michael som utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun med utbildningsfrågor inom entreprenörskap. Han har skapat en ettårig entreprenörskapsutbildning för grundskolelärare - från förskoleklass till årskurs nio.

Vi har pratat med Michael Lindquist som vill ge fler möjlighet att upptäcka fördelarna med entreprenöriellt lärande.

Varför är UF viktigt?

– Att starta, driva och avveckla ett fiktivt företag under Ung Företagsamhets paraply ger eleverna möjlighet att få träna på de förmågor och kompetenser som kommer att vara viktiga i arbetslivet som problemlösning, projektledning, kommunikation, samarbete och olika digitaliseringsverktyg. Allt detta får de under ett år i ett UF företag därför att programmet sätter så tydliga mål.

– I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, marknadsföringsmässigt, inköp och ledning. Det blir viktigt på riktigt.

Varför är entreprenörskap viktigt?

– Vi är som mest nyfikna redan i sexårsåldern när vi går på förskolan. Att komplettera sin utbildning med entreprenörskap i tidig ålder ger elever möjlighet att utöver ämneskunskaper även få med sig kompetenser och förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden. Att få träna på dessa kompetenser redan under förskolan ger elever möjlighet att välja rätt gymnasieprogram mycket tidigare.

Hur kan det integreras med övrig undervisning? 

– Entreprenörskap är tvärvetenskapligt där flera ämnen kommer in. Kärnan inom entreprenörskap är att ha en idé och sätta den i rörelse. Genom att fånga upp aktuella ämnen i omvärlden som klimathot kan läraren omvandla det till idéer som eleverna kan lösa i undervisningen.  En naturvetenskaplig idé som minskar matsvinn kan integreras med matematik, teknik och samhällskunskap. Ett delmoment under UF-året kan vara att göra en marknadsundersökning vilket är ett perfekt tillfälle att integrera med matematik och statistikundervisningen.

Vad kan vara en utmaning?

– Utmaningen kommer i att våga. Lyssna på vad som berör eleverna då tänder de till och använd din kompetens som lärare för att bygga upp undervisningen och själva processen. För att jobba med entreprenörskap måste du göra entreprenörskap genom att sätta igång och se vad som händer.

Michaels råd till kommuner och skolor som vill utveckla sitt UF- erbjudande:

1. Politiker som tror på betydelsen av entreprenörskap samt uppmärksammar det.
 

2. En skolledning som ser betydelsen av att både utveckla elevernas kunskaper samtidigt som man tror på att ge eleverna möjlighet att utveckla betydelsefulla kompetenser. De ger även de lärare som vill arbeta med UF förutsättningar till att skapa den pedagogiska lärmiljön som behövs för att arbeta med UF och entreprenörskap.

 

3. Hitta de lärare som vill och är modiga att testa nytt samtidigt som de får utvecklingstid till detta. Gärna hela arbetslag, gärna över flera ämnen så det blir tvärvetenskapligt.

Entreprenörskap och UF genomförs inom tydliga ramar som eleverna är med och skapar. De är kreativa, löser problem och samarbetar. Det är absolut inte en utbildning där läraren abdikerar från sitt pedagogiska ledarskap utan läraren handleder, undervisar och planerar tillsammans med eleverna!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen. ”I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, inköp, ledning och marknadsföringsmässigt. Det blir viktigt på riktigt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.
NYHET Publicerad:

2500 elever visade upp sina företag i Älvsjö

UNG FÖRETAGSAMHET År 2019 driver var fjärde gymnasieelev i Sverige UF-företag och i Stockholms län kommer 6000 av de elever som i vår tar studenten att ha startat ett UF-företag. Sedan organisationen grundades år 1980, har över 400 000 elever startat, drivit och avvecklat sitt företag under sitt UF-år.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist bromsar Stockholm

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen i Stockholms län tror på ökat antal anställda om sex månader jämfört med idag. Men bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan hämmar utvecklingen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.