Michael Lindquist

"För att jobba med entreprenörskap måste du göra entreprenörskap genom att sätta igång och se vad som händer", säger Michael Lindquist.

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen. ”I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, inköp, ledning och marknadsföringsmässigt. Det blir viktigt på riktigt”, säger han.

År 1997 drog Michael Lindquist igång utbildningsprogrammet Ung företagsamhet på Sjödalsgymnasiet som sedan utvecklades till en av Sveriges i särklass bästa skolor på ung företagsamhet och som ännu en gång kammade hem priset ”Årets UF-skola 2019” i stockholmsregionen. Elva år senare utsågs han till världens bästa UF-lärare av Junior Achievement World Wide. Michael har arbetat i den expertgrupp som skrev ekonomiprogrammet och tog fram ämnesplanen för kurserna Entreprenörskap och Företagande inför den nya gymnasiereformen. I dag arbetar Michael som utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun med utbildningsfrågor inom entreprenörskap. Han har skapat en ettårig entreprenörskapsutbildning för grundskolelärare - från förskoleklass till årskurs nio.

Vi har pratat med Michael Lindquist som vill ge fler möjlighet att upptäcka fördelarna med entreprenöriellt lärande.

Varför är UF viktigt?

– Att starta, driva och avveckla ett fiktivt företag under Ung Företagsamhets paraply ger eleverna möjlighet att få träna på de förmågor och kompetenser som kommer att vara viktiga i arbetslivet som problemlösning, projektledning, kommunikation, samarbete och olika digitaliseringsverktyg. Allt detta får de under ett år i ett UF företag därför att programmet sätter så tydliga mål.

– I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, marknadsföringsmässigt, inköp och ledning. Det blir viktigt på riktigt.

Varför är entreprenörskap viktigt?

– Vi är som mest nyfikna redan i sexårsåldern när vi går på förskolan. Att komplettera sin utbildning med entreprenörskap i tidig ålder ger elever möjlighet att utöver ämneskunskaper även få med sig kompetenser och förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden. Att få träna på dessa kompetenser redan under förskolan ger elever möjlighet att välja rätt gymnasieprogram mycket tidigare.

Hur kan det integreras med övrig undervisning? 

– Entreprenörskap är tvärvetenskapligt där flera ämnen kommer in. Kärnan inom entreprenörskap är att ha en idé och sätta den i rörelse. Genom att fånga upp aktuella ämnen i omvärlden som klimathot kan läraren omvandla det till idéer som eleverna kan lösa i undervisningen.  En naturvetenskaplig idé som minskar matsvinn kan integreras med matematik, teknik och samhällskunskap. Ett delmoment under UF-året kan vara att göra en marknadsundersökning vilket är ett perfekt tillfälle att integrera med matematik och statistikundervisningen.

Vad kan vara en utmaning?

– Utmaningen kommer i att våga. Lyssna på vad som berör eleverna då tänder de till och använd din kompetens som lärare för att bygga upp undervisningen och själva processen. För att jobba med entreprenörskap måste du göra entreprenörskap genom att sätta igång och se vad som händer.

Michaels råd till kommuner och skolor som vill utveckla sitt UF- erbjudande:

1. Politiker som tror på betydelsen av entreprenörskap samt uppmärksammar det.
 

2. En skolledning som ser betydelsen av att både utveckla elevernas kunskaper samtidigt som man tror på att ge eleverna möjlighet att utveckla betydelsefulla kompetenser. De ger även de lärare som vill arbeta med UF förutsättningar till att skapa den pedagogiska lärmiljön som behövs för att arbeta med UF och entreprenörskap.

 

3. Hitta de lärare som vill och är modiga att testa nytt samtidigt som de får utvecklingstid till detta. Gärna hela arbetslag, gärna över flera ämnen så det blir tvärvetenskapligt.

Entreprenörskap och UF genomförs inom tydliga ramar som eleverna är med och skapar. De är kreativa, löser problem och samarbetar. Det är absolut inte en utbildning där läraren abdikerar från sitt pedagogiska ledarskap utan läraren handleder, undervisar och planerar tillsammans med eleverna!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.