NYHET13 oktober 2020

Regelförenklingarna lyser med sin frånvaro

Regler och lagar kommer givetvis till av en anledning. Dumt att romantisera om en tid då vi körde runt våra barn i bilar utan säkerhetsbälte, men vissa saker var enklare. Som att bedriva företag. Idag har Sveriges företagare 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter och allmänna råd och 97 miljoner blanketter att förhålla sig till. Regelkostnader i landet ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år.

Regler som är otydliga, orättvisa eller föråldrade behöver åtgärdas skriver Anna Wallin.
Foto: Privat

Utöver kostnaderna som är hissnande kan du lägga till alla timmar det tar för företagaren att sätta sig in i de olika direktiven, visa runt tillsynsmännen och fylla i blanketter. Det fanns en tid då en företagare kunde ägna sig åt det den var bäst på, nämligen sin verksamhet. Idag ser många entreprenörer tillbaka på den tiden som en rosaskimrande dröm, allt oftare instängda på kontor bakom skärmar.

Otaliga gånger har jag hört företagare säga; Jag vill utveckla och driva min verksamhet, jag har ett café jag är inte jurist, det är service jag är bra på inte pappersarbete. Har du ett stort företag kan du betala dig fri från en del av arbetet, genom att anställa någon med kunskapen i dessa delar. Som småföretagare får du istället arbeta dag och natt. Som ägare är du ändå alltid ytterst ansvarig för att alla färgburkar är märkta rätt, att personalen har den skyddsutrustning de ska ha eller att det är rätt glödlampor i lysrören.

Vart tog alla fina ord om regelförenklingar vägen? Investeringar och etableringar motverkas av att regelbördorna ökar. Krånglet står i vägen för företag som vill utveckla sina verksamheter. Lite mindre myndighetsutövande och företagen kan istället lägga tid på att växa och anställa och på så vis också generera jobb och skatteintäkter.

Alla åtgärder som sänker företagens regelkostnader och administrativa bördor är av betydelse

I spåren av pandemin blir det än viktigare att få fart på tillväxttakten. Alla åtgärder som sänker företagens regelkostnader och administrativa bördor är av betydelse. Regler som är otydliga, orättvisa eller föråldrade behöver åtgärdas. Förutom ett välmående näringsliv skulle det generera ett stärkt tillitsband mellan den privata och offentliga sektorn.

Jag vill inte se en otrygg arbetsmarknad med dumdristiga risker, men lättnader och förenklingar behövs. Adderas sedan en dos av gott bemötande, bra service och dialog i tillsynsärendena så är jag säker på att företagsklimatet får sig ett ordentligt uppsving.

RegelförbättringLokalt FöretagsklimatRegelkrångel
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist