SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Skapa framgång genom export!

Att satsa på en exportmarknad är många företags dröm för att kunna växa. Med en liten hemmamarknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag, även för de små och medelstora företagen.

För att kunna växa behöver företaget hitta sin roll på exportmarknaden. Vad är det som skapar framgång internationellt och vad kan vi lära oss av de företagen som har lyckats med sin internationalisering?

Forum för Global Business har tagit fram en bok med tio framgångsrika exportföretag som ska inspirera andra företag – Miljardvallen: Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export. Seminariet utgår från dessa exempel och regerings exportstrategi.

Tillsammans utbyter vi erfarenheter om vad som krävs för att lyckas och diskuterar hur regeringens exportstrategi kan hjälpa till. Är det regionala exportcentra eller exportnätverk som är lösningen? Kan det statliga exportfrämjande hjälpa till? Hur kan du få hjälp av Business Sweden?

Under seminariet möter ni följande personer:

Eva Häussling ansvarig för handelsfrämjandefrågor på Svenskt Näringsliv lotsar oss genom denna timme och svarar på era frågor.

Ewa Johansson, SVP DACH – Geschäftsführerin på Tacton, berättar om vilka vägar de använder för lyckas med sin export och berättar om nyttiga erfarenheter.

Annikki Schaeferdiek, Syster P AB, berättar om deras internationaliseringsresa.

Håkan Bäckström, Regionansvarig, på EKN som har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Håkan finns på plats för att svara på frågor om hur de kan hjälpa till att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Datum och tid

  • Fredag 9 juni 2017, kl. 11:30 – 13:30

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm