Sverige kan göra mer för att främja entreprenörskap

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Entreprenörskap har gått och blivit trendigt. Ett tydligt tecken på det är att politiker från höger till vänster numera tävlar om att framstå som mest nyföretagarvänliga. En nystartsfond hit, ett innovationsråd dit. Allt i ett försök att vinna företagens (och därmed väljarnas) gunst. Nystartsbolag som vårt tackar förvisso och tar emot, men ett mer effektivt sätt att stödja sektorn hade varit att rikta fokus och resurser mot de problem som verkligen påverkar oss i vår vardag. Det skriver Fredrik Strömsten, medgrundare till startupföretaget Qasa.

Fredrik Strömsten

Fredrik Strömsten, medgrundare, Qasa

Ett konkret exempel är beskattningen av optioner. Dessa används av ”startups” (eller snabbväxande nyföretag på ren svenska) för att erbjuda anställda delägarskap i företaget till en låg insats och på så sätt kunna ta del av de värden de själva är med och skapar. I den bästa av världar knyts optionerna till en anställning och bidrar på ett effektivt sätt till att både motivera personal och förbättra ägarstyrning. Problemet är bara att den svenska skattelagstiftningen i normalfallet, till skillnad från i exempelvis USA, beskattar den högst eventuella avkastningen av dessa optioner som inkomst av tjänst och med därtill hörande sociala avgifter. Det innebär att om (ett stort om) företaget är framgångsrikt så kommer de anställdas optioner beskattas med upp till 70 procent. Det för med sig en rad problem för oss nybakade entreprenörer.

För det första så innebär dagens regelverk att startupföretag får svårare att attrahera och behålla kompetent personal. Den höga skattesatsen på personaloptioner innebär att anställda ges få incitament att ta risken att arbeta mot lägre lön i utbyte mot framtida ägarandelar. Eftersom Skatteverket inte skickar någon check med posten till den anställde i de (ganska många) fall då framgången uteblir, blir den förväntade skattesatsen på optionerna högre i ett system med progressiv beskattning än om den anställde istället hade fått motsvarande värde i kontantlön utspridd över ett antal år. Detta omöjliggör många gånger att hålla nere företagets kostnader i uppstartsskedet, vilket gör det svårt för kapitalsvaga startups att konkurrera med mer väletablerade företag som kan erbjuda högre kontantlöner till viktig nyckelkompetens.

För det andra så gör dagens regelverk det svårare för startupföretag att ta in externt kapital. Eftersom en viktig ingrediens för att förbättra företagets ägarstyrning slås ut blir det mer riskfyllt för investerare att gå in med pengar. Det gör det redan dyra kapitalet dyrare.

En av huvudorsakerna till att aktieoptioner tog fart i 1980-talets USA var för att de gav anställda och ägare gemensamma intressen när det kom till företagets värdeökning. Detta minskade finansiärers risk då de tidigt kunde ta kontrollen över bolag men istället erbjuda grundare och medarbetare en möjlighet att i framtiden återfå denna mot en låg kostnad, förutsatt att ett antal milstolpar uppnåddes. Bland annat kopplades kontrakten vanligen till anställningen (så kallad vesting), vilket innebar att optionerna endast kunde nyttjas om den anställde stannade kvar i företaget och bidrog med sin kompetens. Detta var en effektiv lösning på det så kallade principal-agent-problemet och en viktig orsak till utvecklingen av venture capital-näringen i USA.

Politiker undrar ofta vad man kan göra för att stötta den svenska startupsektorn. Snarare än att subventionera företag genom mjuka lån och statlig riskkapital borde politiken se till att spela den avgörande betydelse den kan genom att säkerställa bra spelregler. Ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att börja skulle vara att göra som i USA och se till att vinsten på optioner knutna till en anställning beskattas som kapitalinkomst och inte heller beläggs med sociala avgifter. Tråkigt må tyckas, men effektivt. Först när det blir privatekonomiskt lönsamt för anställda med välbetalda jobb att lämna dessa för riskfyllda startups kommer sektorn verkligen blomstra. Först då får vi se tusen blommor blomma.

Fredrik Strömsten
Medgrundare, Qasa

Om Qasa

Startår: 2014

Verksamhet: Qasa är en tjänst som gör det tryggt och enkelt att hyra och hyra ut din bostad. Ett Airbnb för långtidshyra, helt enkelt.

Antal anställda: 7

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.