Motorväg med biltrafik.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Bilresandet ökar med 25-30 procent. Därför måste väginvesteringarna öka med 3-4 miljarder kronor, menar Svenskt Näringsliv.

Trots svår trafiksituation – höga ambitioner i Ekerö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Ekerö kommun har man höga ambitioner för företagsutvecklingen på öarna. Som en av Sveriges mest företagstäta kommuner satsar man på företagsbesök och näringslivsdagar för bättre dialog mellan kommun och företag. Men trafiksituationen försvårar företagsutvecklingen. Adam Reuterskiöld, kommunstyrelseordförande och själv företagare, är besviken på trafikproblemen. ”Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre. Under tiden lägger vi vårt krut på att förenkla för företagen”, säger han.

Adam Reuterskiöld

"Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt för företagsklimatrt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på", säger Adam Reuterskiöld.

Kortare handläggningstider och bättre dialog med kommunen är något som Ekerös företagare efterfrågar. Hur ska kommunen arbeta för detta under kommande mandatperiod?

– Dels genom att vi kommunpolitiker kommunicerar med företagarna och försöker förstå deras sits. Som företagare själv ser jag detta som självklart och försöker åka på företagsbesök varannan vecka. Dessutom har vi en näringslivsavdelning och ett näringslivsråd där vi aktivt tar kontakt och jobbar med företagare. Viktigt är att vi politiker har klara målsättningar som vi kommunicerar på ett tydligt sätt.

– Dels så ska myndighetsutövandet från tjänstemännen förbättras. Vi vill att det ska bli så effektivt och fördelaktigt för företagen som möjligt. Regelkrångel är en stor del av varför ansökningsprocesser upplevs som krångliga och tidskrävande. Vi försöker göra vår del och förenkla så mycket vi kan men tyvärr ligger mycket utanför vår kontroll i och med att flera lagar och regler faller inom statens ansvar. Vi fokuserar på att digitalisera flera av processerna – något som gynnar både oss inom kommunen och företagarna. Dessutom anser jag detta göra det mer rättssäkert – hanteringen automatiseras och blir därmed lika för alla.

På vilka sätt försöker ni på kommunsidan nå ut till företagarna i Ekerö?

– Vi försöker anordna flera aktiviteter för att få företagare med i diskussionerna. Dels företagsbesöken, dels en högst uppskattad näringslivsdag som hålls en gång om året. Ungefär 250–300 personer brukar besöka den och ungefär 50 företag ställer ut i olika montrar. Utöver att företagen får en möjlighet att visa upp sitt arbete så öppnas det också upp en möjlighet för direktkontakt mellan oss och dem.

– Tidigare har jag även haft en så kallad ”öppen lunch” varje måndag så att företagare kunnat luncha med mig, och det konceptet vill jag ta vidare. Kanske genom en ”öppen fika” eller att vi bjuder företagarna på en kopp kaffe i kommunhuset. I Näringslivsrådet finns även företagarorganisationerna representerade och de träffas en gång i månaden och genomför studiebesök. Vi försöker testa nya grepp kontinuerligt för att hitta den form av möte mellan kommun och företag som funkar bäst.

Trafiksituationen i kommunen är ett problem för företagen. Hur ser ni på den?

– Vi är själva besvikna på trafiksituationen och ser den som ett stort problem. Det känns även surt att dess lösning ligger utanför vår kontroll. Särskilt när bra infrastruktur är en stor del i hur vi kan ta oss uppåt i företagsklimatsrankingen. Staten ansvarar för infrastrukturfrågan och tyvärr har de prioriterat fel gällande vägnätet runt om i Stockholm. 2026 blir förbifarten klar vilket kommer ge oss tre vägar in i kommunen istället för den enda vi har idag. Vägnätet i Ekerö ser i stort sett ut som det gjorde på 30-talet och trots att kommunen har växt tre gånger så stort har inte infrastrukturen anpassats. Det gör oss oerhört besvikna på staten.

Finns det några fler åtgärder man kommer genomföra för att underlätta för det lokala näringslivet och stärka det lokala företagsklimatet?

– Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på. Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre – vi kommer få leva med trafikprojekt under en lång tid framöver. Under den tiden kommer vi på kommunen lägga vårt krut på förenklingar och effektivisering för företagen. Vi hoppas kunna förbättra olika typer av myndighetsutövning och bli en bra länk mellan staten och företagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningen som ger jobb till samtliga elever

UTBILDNING Sverige är mitt uppe i renovering av miljonprogrammet och marknaden är i stort behov av utbildade VVS-montörer. På Refis Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm testar man konstant nya sätt att arbeta vilket lönar sig för eleverna. ”De senaste åren har samtliga av våra elever som ville jobba fått jobb”, säger Claudia Marcks, rektor på Refis.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Gymnasium och SFI samarbetar med motorbranschen för att lösa bristyrken

UTBILDNING I höst påbörjades för första gången ett samarbete mellan Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och Vuxenutbildningen i Söderort. Tillsammans kommer de hålla en kombinationsutbildning kallad SFI + lastbilstekniker. Målet är att studerande ska utveckla sin svenska och samtidigt läsa yrkesinriktade kurser.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Stockholmsföretagens önskelista

FÖRETAGSKLIMAT Trafiksituationen och brist på arbetsbetskraft med relevant kompetens är de två största hindren för företagen i Stockholms stad. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. 880 företag har svarat på frågan ” I vilken utsträckning utgör följande områden ett hinder för dig att driva företag i Stockholms stad?”
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.
NYHET Publicerad:

Trots svår trafiksituation – höga ambitioner i Ekerö

FÖRETAGSKLIMAT I Ekerö kommun har man höga ambitioner för företagsutvecklingen på öarna. Som en av Sveriges mest företagstäta kommuner satsar man på företagsbesök och näringslivsdagar för bättre dialog mellan kommun och företag. Men trafiksituationen försvårar företagsutvecklingen. Adam Reuterskiöld, kommunstyrelseordförande och själv företagare, är besviken på trafikproblemen. ”Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre. Under tiden lägger vi vårt krut på att förenkla för företagen”, säger han.
NYHET Publicerad:

Modernisera LAS så att fler får chansen!

LAS En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. "Idag upplever många företagare att man tar en stor risk när man anställer någon. Vore det större frihet så skulle fler våga satsa och därmed kunna ge fler personer chansen att komma in i arbetslivet", säger Lars Lagergren, VD på Bygg & Miljö Stockholm.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. En tredjedel av arbetsgivaragiften utgörs nämligen av den så kallade allmänna löneavgiften. Den finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda utan är ren skatt på arbete som arbetsgivarna betalar. Det skriver Catharina Bäck och Annika Bröms i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upplands Väsby satsar på företagsklimat i världsklass

FÖRETAGSKLIMAT Inför kommunvalet fanns bättre lokaltrafik, upphandlingar och dialog med kommunen, på företagaren Elisabeth Kvanmans önskelista. Ann-Christin L Frickner (C), kommunstyrelseledamot och ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet i Upplands Väsby, menar att kommunen ska jobba för just detta under kommande mandatperiod. ”Vårt fokus ligger på att skapa goda förutsättningar genom att kommunorganisationen är lyhörd och dels lyssnar in och ger snabb service till företag,” säger hon.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska locka fler till Botkyrka

FÖRETAGSKLIMAT Bilden av Botkyrka försvårar rekryteringen för de lokala företagen. Med hjälp av ett nystartat näringslivsråd och bolaget Tillväxt Botkyrka ska kommunen stärka företagsklimatet. ”En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun.
NYHET Publicerad:

Järfällas väg till bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT ”Järfälla måste vara en kommun där man både kan arbeta och bo, inte utvecklas till en stad som man endast sover i”, sa Patrick Roos, som driver Welcome Hotel i Barkarby, inför kommunvalet. Emma Feldman (M), ny kommunstyrelseordförande i Järfälla, håller med om att företagsklimatet i kommunen måste förbättras. Hon vill ta fram en ny näringslivstrategi för att lyfta ett växande Järfälla.
NYHET Publicerad:

Nya satsningar ska driva företagsklimatet i rätt riktning

FÖRETAGSKLIMAT DRIVA, VÄXA, och UPPLEVA är tänkt som tre olika nätverk anpassade för företagens olika behov, berättade Nykvarns näringslivschef, David Schubert och näringslivsutvecklare, Paula Nolander för Svenskt Näringsliv i våras. Satsning ska förbättra servicen till de lokala företagen.
NYHET Publicerad:

Här försämras företagsklimatet mest

SVAGARE DRAGLOK Stockholm backar mest av landets storstäder i rankingen över företagsklimatet. Bostadsbristen och trafikkaos är hinder för tillväxt. Förutsättningarna att driva företag i huvudstaden har blivit generellt sämre, enligt företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

"Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status"

YRKESUTBILDNING För att klara av företagens kompetensförsörjning skulle flera behöva genomgå en yrkesutbildning, och för att det ska ske behöver utbildningarna hålla hög kvalitet, god relevans och vara attraktiva. "Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status. Branscherna, skolorna och politikerna har ett gemensamt ansvar att nå ut till ungdomarna och berätta om de möjligheter som finns", säger Per Wincent på GKN Off-Highway Powertrain.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

KONJUNKTUR Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

”Hårdare tag krävs för säkrare företagsamhet”

SÄKERHET 50 procenten av företagen i Stockholms län upplever att brottslighet är ett problem för dem. Det visade Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning 2017. I maj 2018 kom det en ny studie, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, av kostnaden för brotten mot företagen där man landade på 55 miljarder som slutnota för landets företag, årligen. Vad krävs för att öka säkerheten hos svenska företag?
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.