Motorväg med biltrafik.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Bilresandet ökar med 25-30 procent. Därför måste väginvesteringarna öka med 3-4 miljarder kronor, menar Svenskt Näringsliv.

Trots svår trafiksituation – höga ambitioner i Ekerö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Ekerö kommun har man höga ambitioner för företagsutvecklingen på öarna. Som en av Sveriges mest företagstäta kommuner satsar man på företagsbesök och näringslivsdagar för bättre dialog mellan kommun och företag. Men trafiksituationen försvårar företagsutvecklingen. Adam Reuterskiöld, kommunstyrelseordförande och själv företagare, är besviken på trafikproblemen. ”Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre. Under tiden lägger vi vårt krut på att förenkla för företagen”, säger han.

Adam Reuterskiöld

"Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt för företagsklimatrt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på", säger Adam Reuterskiöld.

Kortare handläggningstider och bättre dialog med kommunen är något som Ekerös företagare efterfrågar. Hur ska kommunen arbeta för detta under kommande mandatperiod?

– Dels genom att vi kommunpolitiker kommunicerar med företagarna och försöker förstå deras sits. Som företagare själv ser jag detta som självklart och försöker åka på företagsbesök varannan vecka. Dessutom har vi en näringslivsavdelning och ett näringslivsråd där vi aktivt tar kontakt och jobbar med företagare. Viktigt är att vi politiker har klara målsättningar som vi kommunicerar på ett tydligt sätt.

– Dels så ska myndighetsutövandet från tjänstemännen förbättras. Vi vill att det ska bli så effektivt och fördelaktigt för företagen som möjligt. Regelkrångel är en stor del av varför ansökningsprocesser upplevs som krångliga och tidskrävande. Vi försöker göra vår del och förenkla så mycket vi kan men tyvärr ligger mycket utanför vår kontroll i och med att flera lagar och regler faller inom statens ansvar. Vi fokuserar på att digitalisera flera av processerna – något som gynnar både oss inom kommunen och företagarna. Dessutom anser jag detta göra det mer rättssäkert – hanteringen automatiseras och blir därmed lika för alla.

På vilka sätt försöker ni på kommunsidan nå ut till företagarna i Ekerö?

– Vi försöker anordna flera aktiviteter för att få företagare med i diskussionerna. Dels företagsbesöken, dels en högst uppskattad näringslivsdag som hålls en gång om året. Ungefär 250–300 personer brukar besöka den och ungefär 50 företag ställer ut i olika montrar. Utöver att företagen får en möjlighet att visa upp sitt arbete så öppnas det också upp en möjlighet för direktkontakt mellan oss och dem.

– Tidigare har jag även haft en så kallad ”öppen lunch” varje måndag så att företagare kunnat luncha med mig, och det konceptet vill jag ta vidare. Kanske genom en ”öppen fika” eller att vi bjuder företagarna på en kopp kaffe i kommunhuset. I Näringslivsrådet finns även företagarorganisationerna representerade och de träffas en gång i månaden och genomför studiebesök. Vi försöker testa nya grepp kontinuerligt för att hitta den form av möte mellan kommun och företag som funkar bäst.

Trafiksituationen i kommunen är ett problem för företagen. Hur ser ni på den?

– Vi är själva besvikna på trafiksituationen och ser den som ett stort problem. Det känns även surt att dess lösning ligger utanför vår kontroll. Särskilt när bra infrastruktur är en stor del i hur vi kan ta oss uppåt i företagsklimatsrankingen. Staten ansvarar för infrastrukturfrågan och tyvärr har de prioriterat fel gällande vägnätet runt om i Stockholm. 2026 blir förbifarten klar vilket kommer ge oss tre vägar in i kommunen istället för den enda vi har idag. Vägnätet i Ekerö ser i stort sett ut som det gjorde på 30-talet och trots att kommunen har växt tre gånger så stort har inte infrastrukturen anpassats. Det gör oss oerhört besvikna på staten.

Finns det några fler åtgärder man kommer genomföra för att underlätta för det lokala näringslivet och stärka det lokala företagsklimatet?

– Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på. Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre – vi kommer få leva med trafikprojekt under en lång tid framöver. Under den tiden kommer vi på kommunen lägga vårt krut på förenklingar och effektivisering för företagen. Vi hoppas kunna förbättra olika typer av myndighetsutövning och bli en bra länk mellan staten och företagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.