Motorväg med biltrafik.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Bilresandet ökar med 25-30 procent. Därför måste väginvesteringarna öka med 3-4 miljarder kronor, menar Svenskt Näringsliv.

Trots svår trafiksituation – höga ambitioner i Ekerö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Ekerö kommun har man höga ambitioner för företagsutvecklingen på öarna. Som en av Sveriges mest företagstäta kommuner satsar man på företagsbesök och näringslivsdagar för bättre dialog mellan kommun och företag. Men trafiksituationen försvårar företagsutvecklingen. Adam Reuterskiöld, kommunstyrelseordförande och själv företagare, är besviken på trafikproblemen. ”Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre. Under tiden lägger vi vårt krut på att förenkla för företagen”, säger han.

Adam Reuterskiöld

"Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt för företagsklimatrt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på", säger Adam Reuterskiöld.

Kortare handläggningstider och bättre dialog med kommunen är något som Ekerös företagare efterfrågar. Hur ska kommunen arbeta för detta under kommande mandatperiod?

– Dels genom att vi kommunpolitiker kommunicerar med företagarna och försöker förstå deras sits. Som företagare själv ser jag detta som självklart och försöker åka på företagsbesök varannan vecka. Dessutom har vi en näringslivsavdelning och ett näringslivsråd där vi aktivt tar kontakt och jobbar med företagare. Viktigt är att vi politiker har klara målsättningar som vi kommunicerar på ett tydligt sätt.

– Dels så ska myndighetsutövandet från tjänstemännen förbättras. Vi vill att det ska bli så effektivt och fördelaktigt för företagen som möjligt. Regelkrångel är en stor del av varför ansökningsprocesser upplevs som krångliga och tidskrävande. Vi försöker göra vår del och förenkla så mycket vi kan men tyvärr ligger mycket utanför vår kontroll i och med att flera lagar och regler faller inom statens ansvar. Vi fokuserar på att digitalisera flera av processerna – något som gynnar både oss inom kommunen och företagarna. Dessutom anser jag detta göra det mer rättssäkert – hanteringen automatiseras och blir därmed lika för alla.

På vilka sätt försöker ni på kommunsidan nå ut till företagarna i Ekerö?

– Vi försöker anordna flera aktiviteter för att få företagare med i diskussionerna. Dels företagsbesöken, dels en högst uppskattad näringslivsdag som hålls en gång om året. Ungefär 250–300 personer brukar besöka den och ungefär 50 företag ställer ut i olika montrar. Utöver att företagen får en möjlighet att visa upp sitt arbete så öppnas det också upp en möjlighet för direktkontakt mellan oss och dem.

– Tidigare har jag även haft en så kallad ”öppen lunch” varje måndag så att företagare kunnat luncha med mig, och det konceptet vill jag ta vidare. Kanske genom en ”öppen fika” eller att vi bjuder företagarna på en kopp kaffe i kommunhuset. I Näringslivsrådet finns även företagarorganisationerna representerade och de träffas en gång i månaden och genomför studiebesök. Vi försöker testa nya grepp kontinuerligt för att hitta den form av möte mellan kommun och företag som funkar bäst.

Trafiksituationen i kommunen är ett problem för företagen. Hur ser ni på den?

– Vi är själva besvikna på trafiksituationen och ser den som ett stort problem. Det känns även surt att dess lösning ligger utanför vår kontroll. Särskilt när bra infrastruktur är en stor del i hur vi kan ta oss uppåt i företagsklimatsrankingen. Staten ansvarar för infrastrukturfrågan och tyvärr har de prioriterat fel gällande vägnätet runt om i Stockholm. 2026 blir förbifarten klar vilket kommer ge oss tre vägar in i kommunen istället för den enda vi har idag. Vägnätet i Ekerö ser i stort sett ut som det gjorde på 30-talet och trots att kommunen har växt tre gånger så stort har inte infrastrukturen anpassats. Det gör oss oerhört besvikna på staten.

Finns det några fler åtgärder man kommer genomföra för att underlätta för det lokala näringslivet och stärka det lokala företagsklimatet?

– Den enskilt största frågan som kommer ge mest effekt är vägutbyggnaden, något vi endast kan vänta på. Tyvärr kommer det bli sämre innan det blir bättre – vi kommer få leva med trafikprojekt under en lång tid framöver. Under den tiden kommer vi på kommunen lägga vårt krut på förenklingar och effektivisering för företagen. Vi hoppas kunna förbättra olika typer av myndighetsutövning och bli en bra länk mellan staten och företagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen. ”I ett klassiskt grupparbete sitter en framför datorn och fem tittar på – här bär alla ett ansvar för att företaget ska bli så komplett som möjligt – ekonomiskt, inköp, ledning och marknadsföringsmässigt. Det blir viktigt på riktigt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.
NYHET Publicerad:

2500 elever visade upp sina företag i Älvsjö

UNG FÖRETAGSAMHET År 2019 driver var fjärde gymnasieelev i Sverige UF-företag och i Stockholms län kommer 6000 av de elever som i vår tar studenten att ha startat ett UF-företag. Sedan organisationen grundades år 1980, har över 400 000 elever startat, drivit och avvecklat sitt företag under sitt UF-år.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist bromsar Stockholm

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen i Stockholms län tror på ökat antal anställda om sex månader jämfört med idag. Men bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan hämmar utvecklingen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.