NYHET22 september 2021

Upphandling som verktyg för ett förbättrat företagsklimat

Frågan om kommunernas upphandling är ständigt återkommande när man pratar om lokalt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning får företagare möjlighet att ge ett betyg på hur man uppfattar den egna kommunens upphandlingar. I 23 av 26 kommuner får frågan ett icke godtagbart betyg. På senare år har kommunerna börjat lägga ett allt större fokus på frågan för att underlätta för sina företag, ett exempel på det är Lidingö stad.

”Lidingö stads fokus har varit att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna”, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef, Lidingö stad.Foto: Lidingö stad

Lidingö stad har genomfört en rad olika satsningar de senaste åren för att utveckla det lokala företagsklimatet vilket också resulterat i positiv rankingutveckling.

– Lidingö stads fokus har varit att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna. Vi har ett nära samarbete med öns lokala företagarföreningar och tar årligen fram en handlingsplan med konkreta förbättringsaktiviteter, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef, Lidingö stad.

Upphandlingsfrågan har varit ett fokusområde under de senaste åren och man har genomfört flera satsningar som ska förenkla för företagen när de vill bli leverantör till kommunen.

Upphandlingschef Lena Wennerklint berättar att kommunen de senaste åren haft fokus på informationssatsningar och skapat möjligheter till dialog i samband med upphandlingar.
Foto: Lidingö stad

– Vi har under de senaste åren arbetat tätt tillsammans med stadens näringslivschef för att genomföra olika typer av informationssatsningar och skapa möjligheter till dialog. Vi har gjort flera insatser för att minska administrationen för företag vid anbudskedet som att minska kravet på dokumentation och skapat en e-tjänst för de som vill lämna offerter vid direktupphandlingar. Vi har även påbörjat servicemätningen, NUI, som skickas ut till de företag som varit med och lämnat anbud. Under pandemin har vi haft digitala anbudsskolor, särskilda informationsmöten för konsulter och så använder vi oss av LinkedIn och nyhetsbrev för att nå ut till företagarna. Nu står vi verkligen i startgroparna när det gäller att utveckla de träffar vi tidigare genomfört digitalt. Vi har tänkt att vi ska vara nåbara för alla som vill träffa oss direkt och diskutera LOU eller hur Lidingö stad arbetar med upphandling och avtal. Det kommer vi göra genom att jobba från en allmän plats i stadshuset en gång i månaden, säger Lena Wennerklint, upphandlingschef, Lidingö stad.

Staden planerar för att genomföra en marknadsdialog inom bygg och anläggning och kommer också att genomföra seminarium om den offentliga affären.

– Det är viktigt att skapa dialog med både våra verksamheter och marknaden för att säkerställa att de upphandlingar vi genomför sker på marknadsmässiga villkor och resulterar i avtal som stödjer verksamheterna på rätt sätt, säger Lena Wennerklint.

– För oss är det primära målet att vi ska få bra informationsunderlag till våra upphandlingar. En tidig och konstruktiv dialog med marknaden underlättar i våra förstudier och skapar ett bättre samarbete mellan staden och leverantören efter avtalstecknande. Kan vi sedan även förbättra förståelsen för den offentliga affären så är det en bonus, säger Lena Wennerklint.

Responsen har hittills visat sig positiv när Lidingö stad pratat med företagen.

– Vi upplever att det finns ett stort intresse och engagemang bland öns företagare i arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet, avslutar Malin Rosenqvist.

Bättre upphandlingUndersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist