SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Webbinar - Upphandling under coronatider

Ellen Hausel Heldahl
Foto: Ernst Henry Photography AB

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över.

Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.

Svenskt Näringsliv bjuder in till ett webbinarium om upphandling under coronatider med Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

Följande frågor tas upp:

  • Vad kan kommuner och regioner göra för att säkerställa att så många företag som möjligt finns kvar efter coronapandemin?
  • Hur kan och bör kommuner och regioner agera när leverantörer inte kan leverera?
  • Vilka möjligheter ger lagen att ändra i befintliga avtal?
  • Vilka möjligheterna till direktupphandling finns när akuta
  • bristsituationer uppstår i verksamheten?

Under själva seminariet har du möjlighet att ställa frågor via modererad chatt.
Målgrupp: Politiker och tjänstemän i kommun och region.

Datum och tid

  • Onsdag 15 april 2020, kl. 13:00 – 14:00

Plats

Deltagande sker via länk som skickas till dig senast 15/4 kl 09.00, föranmälan krävs. , ,