7.000 nya lastbilschaufförer behövs det närmaste året

NYHET Publicerad

FÖRETAGSBESÖK Tillsammans med Vänsterpartiets toppkandidater till riksdagen, i Uppsala län, Emma Wallrup och Ilona Szatmari-Waldau, besökte vi Expresservice för att prata om villkoren för transportbranschen i Uppsala län och i Sverige.

Företagsbesök

Janne Björkman, Björkmans Transport, Hasse Jansson, UGSAB samt Janne Högström och David Lindström från Expresservice tog emot oss. Med på mötet var också Joachim Wiberg från Sveriges Åkeriföretag

Det är hög efterfrågan på transporter framförallt på bygg- och anläggningssidan, men ersättningen pressas ständigt neråt trots att de faktiska produktionskostnaderna ökar pga alla nya krav som gäller för att vi ska få mer hållbara och sunda transporter. Det råder också brist på chaufförer.

- Enligt Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd behövs det 7.000 nya lastbilschaufförer under det närmaste året. Och de räknar med att det kommer att behövas 50.000 nya lastbilschaufförer under de närmaste tio åren. Därför är det väldigt viktigt att det skapas förutsättningar för att det finns yrkesskolor som erbjuder utbildning, säger Joachim Wiberg.

Via Arbetsförmedlingen skulle man kunna hitta chaufförsämnen, men den utbildning AF upphandlar ger inte kompetenta chaufförer.

- Vi tar gärna emot lämpliga personer och lär upp dem själva. Nyanlända med rätt profil exempelvis. Man måste hitta en bra modell för att lära sig jobbet och språket på samma gång bara, säger Hasse Jansson.

Ilona Szatmari-Waldau är inte nöjd med hur yrkesprogrammen marknadsförs.

- Det måste bli mycket tydligare att ett yrkesprogram inte betyder att man låst sig för ett visst yrke och blir fast där, utan ger både en yrkesutbildning och en möjlig fortsättning till högskolan för den som önskar det.

Men det är inte bara kompetensförsörjning som är en stor utmaning, det är också Transportstyrelsens överdrivet nitiska granskning av branschen och det faktum att vi i Sverige har valt att följa alla lagar och regleringar till punkt och pricka. Inom EU är 5% av mindre förseelser OK.

- Det blir inte konkurrens på lika villkor och skapar orimliga situationer. Vi är mycket noggranna med kör- och vilotiderna, men t,ex en lastbil som står parkerad vid terminal och bara startas för att justera lasthöjden räcker för att två minuter ska vara oregistrerade, ofta inte ens av den som senare ska köra bilen, det leder till sanktionsavgifter för både den enskilde och för det aktuella företaget, säger Hasse Jansson.

Emma Wallrup, som sitter in Riksdagens trafikutskott, nappar på idén att ordna ett seminarium i Riksdagen för att diskutera detta med berörda parter.

- Vi som stiftar lagar och de som berörs av lagstiftningen måste prata mer med varandra. Vi måste bli bättre på att se till lagstiftningen är vettig och fungerar i praktiken.

Apropå konkurrens på lika villkor diskuterar vi cabotage, möjligheten att som speditör utanför Sveriges gränser men inom EU har rätt att köra i Sverige i 7 dagar och lassa och lossa på tre ställen. Det fuskas hej vilt med detta.

- Vi har inga problem med att andra än svenska transportföretag och chaufförer jobbar i Sverige, men konkurrensen ska ske på lika villkor. Arbetsvillkoren ska vara schyssta och lagar och regler ska följas. När jag ser chaufförer sitta på parkeringar och sleva i sig mat från konserverburkar blir jag beklämd, de har horribla arbetsvillkor, det är inte värdigt, säger Janne Björkman.

Kommunala upphandlingar av logistiktjänster är ett annat bekymmer. De görs inte på ett professionellt sätt menar man och branschen konsulteras inte för att hitta bästa lösning. Det leder till dyra lösningar som ger mer trafik.

Ilona Szatmari-Waldau tar med sig frågan till Uppsala kommun, där hon är ordförande i det utskott som anvarar för skolmaten. En upphandling som diskuterades särskilt.

En nöjd grupp politiker och företagare skildes åt med en vilja att ha kontakt även framöver.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.