LogoLogo
LogoLogo
Nyhet28 juni 2019

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?

Claes Litsner
"I höst har vi bjudit in företrädare för Rättvik, då vi för politiker och tjänstemän ska ha ett möte som börjar med en illustration från dem och avslutas med hur kan vi göra i Knivsta" säger Claes Litsner.
Foto: Bo Gyllander

– Rättviksmodellen är en bra signal när vi sätter in det i ett dialogperspektiv, för det är precis vad det handlar om. Tillsynen är i lagstiftningen en del i arbetet att få saker att fungera. Det kan inte riktigt vara så att tillsynen kommer innan det finns goda möjligheter för företagen att göra rätt från början. Rättvik gick före och trotsade en del regler och regelverk i sitt sätt att jobba, men idag har det blivit accepterat. Så det är viktigt att någon vågar! Ganska tidigt i höst har vi bjudit in företrädare för Rättvik, då vi för politiker och tjänstemän ska ha ett möte som börjar med en illustration från dem och avslutas med hur kan vi göra i Knivsta.

Vad innebär det för näringslivet?

– Konkret kommer det bli lättare för företagarna att ta reda på vad som är rätt och fel. Underlagsmassan ska kunna komma mycket tidigare i processen. Här har branschorganisationerna ett stort ansvar i att hjälpa företagarna. Men också Svenskt Näringsliv och de organisationer som företagarna är medlemmar i. Vi behöver alla hjälpas åt för att förbättra dialogen.

Har ni med det dialogbaserade perspektivet i andra verksamhetsområden i kommunen?

– I stadsplaneringen har det sedan en lång tid tillbaka funnits ett lagstiftat samrådskrav. Kommunen kan inte göra exakt vad den vill när det gäller detaljplaner eller översiktsplaner, utan vi måste remissa dessa frågor till myndigheter och de som blir berörda runt om oss. Eftersom Knivsta växer snabbast i hela Sverige blir stadsplaneringen mycket viktig ur dialogperspektivet. Där blir då näringslivet och företagarna en grupp av samhällsmedborgare som behöver vara med på den resan.

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet visar att företagen anser att Knivsta kommuns service har förbättras det senaste året. Vad beror det på?

– En mer utåtriktad och planerad kommunikation med näringslivet startade för 3 - 4 år sedan. Vi satsar nu mer på företagsbesök och har en betydligt mer öppen myndighet i hantering av frågor och svar. Det är en helt medveten strategi och det är roligt att det får genomslag, även om det går långsamt.

Företagsklimat
Skriven avEmelie Hägerström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist