Karta över rankingreslutaten per kommun i Uppsalaregionen

Klimatrapport: Frostigt i norr, soligare och varmare i söder

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den 15 maj kunde vi ta del av den företagsklimatsenkät som visade hur företagen i Uppsalaregionen såg på sin kommuns företagsklimat. Iskallt, eller varmt och välkomnande?

Holmström Anna-Lena

Anna-Lena Holmström tror att bland de kommuner som nu tappar många placeringar behöver man framförallt arbeta med att bygga upp förtroendekapitalet igen.

Foto: Ernst Henry Photography
Charlotte Skot

"Att vara en av Sveriges absolut snabbaste växande tillväxtkommuner och samtidigt klättra i rankingen är ett fint kvitto på att vi alla lyssnar och lär av varandra, både från den privata sidan och det offentliga", säger Charlotte Skott.

Foto: Add Light Fotograf Göran Ekeber
Ulf Andersson

Ulf Andersson tycker att resultatet är glädjande men vet samtidigt att det finns mycket kvar att jobba med.

Ronny Jansson

"Kommunens i dialog med oss företag skapat en bättre bild av vad man arbetar med och hur de vill arbeta tillsammans med oss företag för ett bättre företagsklimat", säger Ronny Jansson.

Nu har också ett antal statistiska faktorer från SCB, som hur stor andel av sin budget kommunen handlar varor och tjänster av näringslivet för, och hur stort företagandet är, kommit till. Betygen och statistiken läggs ihop för alla Sveriges 290 kommuner och vi får sen veta hur bra de är ur företagsklimatssynpunkt i jämförelse med varandra. Plats 1 får även i år Solna, grattis till den! I Uppsalaregionen är det alltifrån stor sorg till små och viktiga glädjeämnen. Fem kommuner förbättrar sin rankingplacering och fyra kommuner får en sämre placering.

Tierp får se sin rankingplacering sjunka med 129 platser till plats 239, en kalldusch för Tierp . Ett mycket tråkigt resultat som har sin förklaring i en djup förtroendekris mellan företagen och kommunen. Läs mer om Tierp i separat artikel.  För Enköpings del blir det inte heller något att fira, minus 42 placeringar och en 120:e plats. Håbo tappar 16 placeringar till plats 203 och Heby tappar 6 placeringar och återfinns på plats 139, en marginell försämring.

Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen kommenterar de tappade placeringarna,

– De kommuner som tappar mycket har det gemensamt att det inte finns ett grundmurat förtroende från företagens sida för att kommunen i alla sammanhang verkar med företagens bästa för ögonen. Men Tierp, Enköping och Håbo sticker inte huvudet i sanden utan tar tag i sin situation. På sikt kommer det att ge resultat. Hur lång tid det tar beror på ledarskapet och hur djup förtroendeklyftan är. I Tierps fall tror jag att vi ser ett tillfälligt hack i kurvan, om än ett djupt sådant. Enköping tappar mycket för att de befinner sig i ett kluster där det är hård kamp om placeringarna. När det gäller Håbo har vi sett en negativ trend under flera år. Jag hoppas att det gedigna dialogarbete som avslutades i våras kommer att ge effekt.

Glada miner återfinns i Uppsala, Östhammar, Norrtälje och Älvkarleby. De tre förstnämnda förflyttar sig alla 14 placeringar upp på rankinglistan. Uppsala återfinns på plats 199, Östhammar på plats 251 och Norrtälje på plats 198. I Älvkarleby sker en liten men glädjande uppflyttning med 5 placeringar till en 241:a plats.

– Min förhoppning är att vi väldigt snart inte ska ha några kommuner under 200-strecket, och det är fullt möjligt. Både Östhammar och Älvkarleby jobbar nu metodiskt med samtal mellan företagen och kommunen för att hitta en gemensam målsättning och vägar framåt.

Uppsala kommun har haft det kämpigt och den förbättrade rankingplaceringen är ett mycket efterlängtat kvitto på att kommunen är på rätt väg.

– Det är med stor glädje vi idag tar del av rankingresultatet, där vi ser att allt det arbete vi gör tillsammans för att vara en attraktiv näringslivskommun ger effekt. Att vara en av Sveriges absolut snabbaste växande tillväxtkommuner och samtidigt klättra i rankingen är ett fint kvitto på att vi alla lyssnar och lär av varandra, både från den privata sidan och det offentliga. Men vi får inte stanna upp och vara nöjda utan utveckling kräver hela tiden förändring, så nu tar vi ny sats i vårt gemensamma arbete mot tillväxt och goda näringslivsförutsättningar som målbild, säger Uppsala kommuns Näringslivsdirektör Charlotte Skott.

Ulf Andersson är Näringslivschef i Östhammars kommun:

– Resultatet är glädjande och i linje med vad vi sett i bl.a. nöjd-kund-mätningar. Samtidigt vet vi att vi har mycket kvar att jobba med. Den stora skillnaden från tidigare ansatser är att vi nu tydlig känner att vi gör arbetet tillsammans. Tjänstemän är delaktiga, politiker och företagare likaså. Det inspirerar och det gör oss dessutom bättre tillsammans.

Ronny Jansson, vd på byggföretaget Credentia i Norrtälje har varit engagerad i kommunens arbete för ett bättre företagsklimat:

– Allt tar tid att förändra, men det positiva som hänt under året, som vi ser i betygen, är att kommunen i dialog med oss företag skapat en bättre bild av vad man arbetar med och hur de vill arbeta tillsammans med oss företag för ett bättre företagsklimat. Vi har också fått en större insyn i vilka utmaningar kommunen har. Det skapar både delaktighet och förståelse. Men självklart finns det mycket kvar att jobba med.

Fakta

Totalt har 1 061 företag i regionen svarat på enkäten. Det betyder att närmare 200 företag har svarat i de större kommunerna Uppsala, Norrtälje och Enköping och att närmare 100 företag har gjort de i övriga kommuner. Det motsvarar en svarsfrekvens på strax över 50 procent.

Placeringar:

  1. Knivsta 33 (47)
  2. Enköping (120)
  3. Heby 139 (145)
  4. Norrtälje 198 (212)
  5. Uppsala 199 (213)
  6. Håbo 203 (187)
  7. Tierp 239 (110)
  8. Älvkarleby 241 ( 246)
  9. Östhammar 251 (256)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.
NYHET Publicerad:

"Skattesystemet bör vara enkelt, lättförståeligt och rimligt"

HALLÅ DÄR Lars Erfäldt, huvudägare och VD på Zetterbergs industri AB. I Näringslivets Hus träffade du politiker, företagare och experter för att behandla några av de aktuella frågor företagare står inför idag, vilka diskussioner har du deltagit i? "Jag har bl.a. diskuterat skatteeffekter, både inkomst- och värnskatter, men också beskattningen av företag och företagaren själv. Jag lyfte behovet av att förenkla skattesystemet och göra det mer förståeligt".
NYHET Publicerad:

Privata aktörer bidrar till utveckling och kvalitetshöjning inom primärvården

VÄLFÄRD Innovationer är nödvändiga för att vi ska klara välfärden. I en tid präglad av omfattande demografiska förändringar, där allt fler äldre ska besörjas av allt färre i arbetsför ålder, behöver vi tänka nytt. Med en välfärdssektor öppen för privata aktörer, tillåts entreprenörer med viljan att göra skillnad visa sin fulla potential. På vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala, har innovation och företagsamhet skapat nya möjligheter att såväl effektivisera som förbättra primärvården.
NYHET Publicerad:

"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.
NYHET Publicerad:

Drupps exportkraft ”ligger i luften”

INNOVATION "Vår långsiktiga vision är att städer över hela världen ska kunna bli självförsörjande på vatten. Det skulle minska belastning på kringliggande landsbygd och reducera trycket på floder och sjöar. Ur ett ännu vidare perspektiv skulle vår teknik till och med kunna bidra till att minska internationella konflikter relaterade till vattenrättigheter mellan länder." Det menar grundarna till företaget Drupps som nyligen utsågs till “Upcoming Star” av stiftelsen Fonden för Exportutveckling.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

“Det här kan bara bli bra”

ENTREPRENÖRSKAP Karina Berglund Douhan, ägare av ICA Supermarket Årstahallen i Uppsala, är en av de drivna Uppsalaentreprenörerna som beslutat sig för att gå in som delägare i Dragon Gate, som av många omnämnts som ett galet projekt. "Att få gå in i projektet tillsammans med det här teamet av starka individer, där alla har olika och värdefulla erfarenheter, är en otrolig möjlighet. Min magkänsla säger mig att det här bara kan bli bra. Det här teamet är nyckeln till framgång!", säger Karina.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

”På Lindvalls produceras mer än kaffe”

HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP För att vi effektivt ska kunna genomföra klimatsmarta omställningar krävs goda förutsättningar för landets företagare. Med investeringar i ny teknik och innovativa lösningar bidrar de till Sveriges arbete mot de globala klimatmålen. Ulf Lindvall, VD och 4:e generationens ägare av Lindvalls Kaffe, är i full gång.
NYHET Publicerad:

"Vi kunde ha hanterat frågan på ett bättre sätt"

HALLÅ DÄR Peter Lund, Kommunchef i Enköpings kommun. Du vill efter protester undersöka möjligheten att låta Enköpings företagare vara med och lämna anbud på julgåvor. Varför det?
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.