MNE productions UF
Foto: MNE productions UF

Emmy Nordgren, Mathilda Eklund och Nathalie Goro driver tillsammans driver podcasten Selfmaid! De är alla tre överens om att UF-företagande utgör en fantastisk möjlighet för unga idag.

Mod och drivkraft ledord för UF-året

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en dryg månad sedan höstterminerna drog igång på gymnasieskolorna. Men, redan när kick-offen för Ung Företagsamhet gick av stapeln i Uppsalas universitetsaula var flera nyblivna UF-företagare i full gång med att sjösätta sina affärsidéer.

På kick-offen lyftes ledord för det kommande UF-året, mod, drivkraft och teambuilding. Elever från Fridegårdsgymnasiet i Håbo kommun har redan tagit fasta på ledorden och satt siktet högt.

Grundarna bakom MNE productions UF har sett fram emot att få starta företag sedan dagen de började gymnasiet och nu har Emmy Nordgren, Mathilda Eklund och Nathalie Goro äntligen fått sätta igång.

– Vi driver podcasten Selfmaid! Vi är alla sociala och tycker om att prata, därigenom väcktes idéen. Samtidigt som vi ville erbjuda mer innehåll än vad bara vi tre kunde skapa, såg vi behovet av att lyfta framgångsrika kvinnor. Podcasten kom därför att bli en intervjupodd med fokus på just framgångsrika kvinnliga entreprenörer.

Valet av podcastens inriktning föll sig ganska självklart, berättar teamet bakom MNE productions.

– Just nu är vi själva kvinnliga entreprenörer som vill ta chansen att lära oss så mycket det bara går. Vi har ett starkt intresse för det vi gör och kan lära oss av de vi intervjuar, precis som våra lyssnare. Det är en perfekt matchning!

Förutom att lära sig mer om entreprenörskap och företagande ser man på MNE productions UF fram emot att få träffa nya inspirerande kvinnor.

– Bara ifrån entreprenörerna vi redan har fått möjligheten att träffa har vi fått bra tips och värdefulla kontakter. Vi bygger upp ett nätverk och många av de vi nu hör av oss till har vi fått tag på via de vi tidigare mött.

Till UF-årets utmaningar lyfts framförallt svårigheten i att få tiden att räcka till och att garantera att de håller tillräckligt med intervjuer för att ett nytt avsnitt av podcasten ska kunna levereras varje vecka. Men, utmaningarna bemöts med höga ambitioner, driv och en affärsidé de tror på. Likaså är de överens om att UF-företagande utgör en fantastisk möjlighet för unga idag.

– Man lär sig att våga ta för sig. Vi märker redan nu att vi blivit mer självsäkra av att kontakta nya människor, vi tar ett steg ur ruta ett. Genom att driva UF får vi en mjukstart i företagande. Vi bor hemma, ingen är beroende av oss vi och har lärare som hjälper oss, vi har råd att pröva och att misslyckas. En perfekt möjlighet att lära oss tidigt!

Redo för utmaningen

Från Fridegårdsgymnasiet kommer fler elever som redan gjort verklighet av sin affärsidé. Däribland Julia Lindqvist, Izabella Domberg, Tilde Lugnet och Emil Törnsäter på Creative Promotion UF.

Creative Production
Foto: Hanna Johansen

"Genom att driva våra egna företag får vi en chans att komma ut på arbetsmarknaden. Vi får visa vad vi går för och kan motbevisa eventuella fördomar som finns om oss unga!", säger gänget bakom Creative Promotion UF.

– Vi jobbar med produktmedia baserat på nyfikenhet, ungdomlighet och framförallt kreativitet. Idén uppstod då vi ville göra något unikt. Vi grubblade länge på hur vi skulle gå tillväga för att formulera en affärsidé utifrån vad vi har att erbjuda, nämligen ungdomlighet. Med vårt UF-företag Creative Promotion kan vi göra just det!

På Creative Promotion UF vill man ge produktmediabranchen ett nytt färgglatt ansikte och erbjuda ett koncept som följer dagens utveckling. För att lyckas har de utvecklat en kreativ process som anpassas efter varje företagskunds behov och identitet.

– Vi bokar kundmöten, arrangerar workshops där vi matchar kundens behov med vår identitet och tar till sist fram en skräddarsydd slutprodukt där både Creative Promotion och kunden finns representerad på ett nytänkande sätt. Slutprodukten kan bli allt från profilerade stressbollar till interna gåvor för våra företagskunder.

Under UF-året ser de på Creative Promotion fram emot att få utvecklas både inom entreprenörskap och som personer. Men, de står också redo att bemöta eventuella utmaningar.

– Självklart kan det bli utmanande att i en grupp med fyra drivna viljor se till att allas åsikter lyfts. Men vi håller det alltid i bakhuvudet, tar tag i utmaningar direkt och fokuserar på teambuilding. Vi kommer lära oss under resans gång!

Att alltid utveckla sina idéer, att ta chansen och att inte tveka lyfter teamet bakom Creative Promotion som ett framgångsrecept för att hitta nya innovativa idéer.

– Det handlar om att inte vara rädd, alla misslyckas ibland. Tycker man att ens idé är värd att arbeta för, behöver den inte vara storslagen. Många gånger handlar det om hur man väljer att jobba med sin affärsidé, snarare än vilken idé det är. Man måste våga ta chanserna och köra!

Slutligen lyfts UF-året som en fantastisk möjlighet att få en fot in en fot på arbetsmarknaden i allmänhet, men också produktmediabranchen i synnerhet.

– UF spelar en jätteviktig roll. Både för oss som driver företagen och för framtida arbetsgivare. Genom att driva våra egna företag får vi en chans att komma ut på arbetsmarknaden. Vi får visa vad vi går för och kan motbevisa eventuella fördomar som finns om oss unga!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.
NYHET Publicerad:

"Skattesystemet bör vara enkelt, lättförståeligt och rimligt"

HALLÅ DÄR Lars Erfäldt, huvudägare och VD på Zetterbergs industri AB. I Näringslivets Hus träffade du politiker, företagare och experter för att behandla några av de aktuella frågor företagare står inför idag, vilka diskussioner har du deltagit i? "Jag har bl.a. diskuterat skatteeffekter, både inkomst- och värnskatter, men också beskattningen av företag och företagaren själv. Jag lyfte behovet av att förenkla skattesystemet och göra det mer förståeligt".
NYHET Publicerad:

Privata aktörer bidrar till utveckling och kvalitetshöjning inom primärvården

VÄLFÄRD Innovationer är nödvändiga för att vi ska klara välfärden. I en tid präglad av omfattande demografiska förändringar, där allt fler äldre ska besörjas av allt färre i arbetsför ålder, behöver vi tänka nytt. Med en välfärdssektor öppen för privata aktörer, tillåts entreprenörer med viljan att göra skillnad visa sin fulla potential. På vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala, har innovation och företagsamhet skapat nya möjligheter att såväl effektivisera som förbättra primärvården.
NYHET Publicerad:

"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.
NYHET Publicerad:

Drupps exportkraft ”ligger i luften”

INNOVATION "Vår långsiktiga vision är att städer över hela världen ska kunna bli självförsörjande på vatten. Det skulle minska belastning på kringliggande landsbygd och reducera trycket på floder och sjöar. Ur ett ännu vidare perspektiv skulle vår teknik till och med kunna bidra till att minska internationella konflikter relaterade till vattenrättigheter mellan länder." Det menar grundarna till företaget Drupps som nyligen utsågs till “Upcoming Star” av stiftelsen Fonden för Exportutveckling.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

“Det här kan bara bli bra”

ENTREPRENÖRSKAP Karina Berglund Douhan, ägare av ICA Supermarket Årstahallen i Uppsala, är en av de drivna Uppsalaentreprenörerna som beslutat sig för att gå in som delägare i Dragon Gate, som av många omnämnts som ett galet projekt. "Att få gå in i projektet tillsammans med det här teamet av starka individer, där alla har olika och värdefulla erfarenheter, är en otrolig möjlighet. Min magkänsla säger mig att det här bara kan bli bra. Det här teamet är nyckeln till framgång!", säger Karina.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

”På Lindvalls produceras mer än kaffe”

HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP För att vi effektivt ska kunna genomföra klimatsmarta omställningar krävs goda förutsättningar för landets företagare. Med investeringar i ny teknik och innovativa lösningar bidrar de till Sveriges arbete mot de globala klimatmålen. Ulf Lindvall, VD och 4:e generationens ägare av Lindvalls Kaffe, är i full gång.
NYHET Publicerad:

"Vi kunde ha hanterat frågan på ett bättre sätt"

HALLÅ DÄR Peter Lund, Kommunchef i Enköpings kommun. Du vill efter protester undersöka möjligheten att låta Enköpings företagare vara med och lämna anbud på julgåvor. Varför det?
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.