KONFERENS Län: Uppsala län

Ny pensionsplan (ITP) för tjänstemän

Svenskt Näringsliv och PTK har träffat överenskommelse om en ny ITP-plan för tjänstemän, födda 1979 eller senare, att gälla fr o m år 2007. Överenskommelsen innefattar även förändringar i nuvarande ITP-plan. Redan från 1 juli 2006 infördes vissa förändringar i ITPs sjukpension.

Vidare ges möjlighet för företag som blir bundna av kollektivavtal fr o m den 26 april 2006 att enbart tillämpa den nya ITP-planen för samtliga tjänstemän.

Under konferensen tas även upp nyheter, som till exempel höjt tak inom sjukförsäkringen och dess konsekvenser. Dessutom går vi igenom det övriga försäkringsskyddet för tjänstemän.

Datum och tid

  • Måndag 4 juni 2007, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Kristina, Sigtuna

Kontaktpersoner

  • Marie Röhrl »