Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2021

Positiva signaler från Uppsalaregionens företag

Även om vissa ljusningar syns bland företagen påverkar coronakrisen fortfarande flera branscher hårt, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar, säger Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsalaregionen Anna-Lena Holmström.

Foto: TT/Ernst Henry Photography

I riket som helhet uppger hela 51 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel att de tror att produktion/försäljningsvolym kommer att öka nästkommande sex månader. 27 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 11 procent som tror att de kommer att minska.  

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) tror 54 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka. 28 procent tror att investeringarna kommer att öka och 12 procent att de kommer att minska.  

– Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och att det finns en framtidstro. Min förhoppning är att den viljan ska matchas med ett regionalt företagsklimat som uppmuntrar till investeringar. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, vissa branscher och företag har det fortfarande oerhört tufft, säger Anna-Lena Holmström.

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 57 procent av de svarande företagen under de senaste sex månaderna.  

– Trots att det finns grupper av företag som sänder positiva signaler behöver man komma ihåg att pandemin slagit väldigt hårt mot vissa branscher. Det är helt avgörande för företagens överlevnad och inte minst för jobben att stöden finns kvar så länge restriktioner som begränsar verksamheten gäller, säger Anna-Lena Holmström

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Och inte nog med det, skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda har också ökat.

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. De personerna har nu fått nya grupper mellan sig och arbetsmarknaden. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart för att lösa den situationen, det krävs strukturella reformer för att lösa upp den knuten. Det krävs helt enkelt välmående företag för att skapa nya jobb, säger Anna-Lena Holmström

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist