Privata vårdföretag tillför kvalitet

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA "Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten inom vården." Det skriver Vänsterpartiet på sin hemsida. Tack för er tydlighet. Får ni tillräckligt många röster den 14 september så kommer 22 vårdcentraler i Uppsala Län att läggas ned. Då förlorar runt 40 procent av invånarna sin vårdcentral.

kvnvxzq1u2jtrjovhgxj

En av de vårdcentraler som hotas är den jag startade för knappt tre år sedan; Ekeby Hälsocenter. Vi har över 6000 patienter. Varje dag kontaktar flera hundra personer oss för att få hjälp och stöd med sin hälsa. De kommer från stadens alla stadsdelar, de har alla typer av bakgrund, etniskt ursprung och utbildningsnivå. Det som förenar dem är att de har valt just oss som vårdgivare. Kanske för att vi har en fin lounge. Kanske för att de tycker att vårt sätt att ge vård är bättre än på de andra vårdcentralerna, eller för att de får tid snabbare hos oss än på andra ställen.

Och de som inte kommer till oss har valt andra vårdcentraler som har utformat sin verksamhet på andra sätt. Några vårdcentraler har drop in. Andra har kvällsöppet. En del har flest läkare medan andra satsar mycket på sjukgymnaster eller samtalsterapeuter. Skillnaderna och valfriheten sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Vi konkurrerar om patienterna som har goda möjligheter att prova oss och välja eller välja bort.

Men vi samarbetar också mellan vårdcentralerna. Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och pratar om hur primärvården kan bli bättre. För en tid sedan kom en läkare och en sjuksköterska från en landstingsdriven vårdcentral till oss på studiebesök för att lära mer om hur vi arbetar med sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Vi bjöd på våra idéer. En gammal landstingsdriven vårdcentral förnyar sig med hjälp av oss.

Nu vill ett antal partier begränsa möjligheterna för privata vårdgivare att bedriva vård, skola och omsorg. Ofta är det vinsterna som lyfts fram som ett problem. Och i debatten dras inte sällan privata vårdföretagare över en kam. Vi misstänkliggörs och anklagas för girighet. Ett exempel är s-politikern Ardalan Shekarabi som i en debattartikel i UNT om vinster i vård, skola och omsorg (140902) skriver ”...stoppa vinstjakten – stoppa att medborgarnas skattekronor går rakt ned i vinstfickorna...”.

Hur ska vinstjakten stoppas? Ska alla privata vårdföretag förbjudas, som Vänsterpartiet vill? Eller ska vinstbegränsningar för privata vårdföretagare införas, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet diskuterar? Ska privata vårdföretagare inte få ta ut vinst på samma sätt som de måste ta förluster?

Här är ett konkret exempel, för att alla som vill sätta sig in lite i denna fråga ska förstå:

Att starta en vårdcentral kräver pengar. Lokaler och utrustning är inte gratis. När en landstingsdriven vårdcentral startar så tas pengarna från skattebetalarna. När en privat vårdcentral startar så är det ägarna som står för fiolerna. I vårt fall lade vi in ungefär sex miljoner kronor. En mindre del av det är pengar som vi ägare hade sparat, en större del lånade vi på banken som tog våra bostäder och borgen som säkerhet.

De första två åren gick verksamheten i förlust. Närmare bestämt med 4 miljoner kronor. Det berodde konstigt nog på att vi fick dubbelt så många besökare som beräknat. Förklaringen är att ersättningen från landstinget bygger på att man ska ha många listade (vilket man inte har när man startar en verksamhet) och inte så många besök. Vi får bra betalt för de listade och lite betalt för varje besök. Men besöken kräver mycket personal, så vi anställde dubbelt så många som vi planerat. Och löner kostar pengar.

Ekvationen gick inte ihop. Det saknades pengar. Stoppa in mer pengar eller lägga ner, det var valet. Hade det varit en landstingsdriven vårdcentral så hade skattebetalarna fått stå för kostnaderna. I vårt fall tog vi ägare nya lån på våra bostäder och satte in i verksamheten. Det kallas för ”aktieägartillskott”. Dessa pengar kan bara betalas tillbaka till oss ägare när verksamheten ger överskott, det vill säga vinst. En vinst som Vänsterpartiet tydligt deklarerar att de vill stoppa.

Vem vill sätta in privata pengar i ett företag om man inte kan få tillbaka dessa när företaget går bra? Konsekvensen blir stopp för det privata engagemanget i vården. Vill vi verkligen stänga alla privata vårdcentraler, skolor och äldreboenden?

Vänsterpartiet är glasklara. Stäng! Men alla ni andra politiker som nu drillas av partistrategerna, tänk till en gång till! Och alla ni väljare, fundera över vad ni egentligen tycker om att det finns privata vårdcentraler, äldreboenden och skolor.

Pratet om ”vinster rak ner i fickorna” tar bort fokus från det som egentligen är viktigt; vad vi får för våra skattepengar. Vilken typ av vård medborgarna får på sin vårdcentral. Hur långa väntetiderna är. Kvalitet.

Undersökning efter undersökning visar att privata vårdföretag håller lika hög eller högre kvalitet än offentligt drivna. I den nationella patientenkäten i mars i år där 138 000 vårdcentralpatienter svarade på frågor om tillgänglighet och upplevd nytta visade det sig att patienterna är mer nöjda med de privata vårdcentralerna. Av landets 20 högst rankade vårdcentraler är 14 privata.

Så valet den 14 september är ett ödesval som kan leda fram till ett totalt systemskifte inom vård och omsorg. Jag tackar Vänsterpartiet för er tydlighet. Men jag bekymras av Socialdemokraternas och Miljöpartiets dubbla budskap om valfrihet och vinstbegränsning, och kräver ett tydligt besked av dessa partier. På vilka villkor ska vi få fortsätta att existera om ni kommer till makten?

Mats Brolin
Verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet för företag i Brexit-processen

SOMMARKRÖNIKA "Det är snart två år sedan en knapp majoritet av brittiska väljare röstade för ”British exit” och att Storbritannien ska lämna EU. Sedan dess har det svenska, europeiska och brittiska näringslivet efterfrågat klara besked om vad detta kommer att innebära för handel och utbyten mellan EU och Storbritannien. Förhandlingar pågår, men ännu är ingenting avgjort och allt sköts under devisen ”ingenting är klart förrän allt är klart”. Var ska vi tro att det slutar?" Det skriver Karin Atthoff, policyansvarig för EU:s inre marknad på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Team Näringsliv ska göra Enköping mer företagarvänlig

HALLÅ DÄR Peter Lund, kommundirektör i Enköping och nybliven ordförande för gruppen ”Team Näringsliv” som jobbar för att stärka kontakterna med näringslivet och för att vara en företagarvänlig kommun. Vad för förändringar kommer att ske nu när du tar över?
NYHET Publicerad:

Vilket EU vill Sverige ha?

SOMMARKRÖNIKA "Vid EU-toppmötet i slutet av juni kommer de europeiska ledarna ta flera stora beslut som påverkar EU:s framtid. Det handlar om migrationspolitik, innovation, Brexit och relationerna till omvärlden. Så många viktiga beslut, att Italiens president Sergio Mattarella uttryckte särskild oro för att den italienska regeringsombildningen inte skulle bli klar i tid till toppmötet. I Sverige ser vi istället en valrörelse där Europa är helt frånvarande." Det skriver Sophia Bengtsson, expert på EU-frågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

SOMMARKRÖNIKA "En sann miljövän måste rimligen förespråka styrmedel och miljöpolitik som har en reell effekt på miljön. Det är rimligt att den som förespråkar införande av nya miljöskatter kan redogöra för de effekter som skatten får för både välfärd och miljö." Det skriver Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenöriellt lärande långt utanför skolans väggar

UTBILDNING För Emelie Hahn, leg. lärare i tyska och SO, på Gränbyskolan är internationell samverkan med ämnesövergripande och tematiskt arbete en viktig del i undervisningen. "Genom exempelvis prao och kontakter utomlands får eleverna också möjlighet att se bortom skolans väggar och vidga sina vyer", säger Emelie Hahn.
NYHET Publicerad:

Inte vatten värd när det går åt skogen?

SOMMARKRÖNIKA "Den som inte i tid har bevakat sina intressen riskerar att förlora sin verksamhet på sikt. Ur ett samhällsperspektiv är utvecklingen allvarlig och förhoppningsvis kan den vändas. Det vore nämligen olyckligt om det gick åt skogen för att vi kastat ut barnet med badvattnet." Det  skriver Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

"Effektivisera arbetsförmedlingen"

HALLÅ DÄR Maria Alriksson, platschef på Apotea i Morgongåva. Ni har ca 350 anställda inom farmaci, lager, logistik, kundservice och administration. Upplever ni, som stor arbetsgivare på liten ort, några svårigheter i att rekrytera personal?
NYHET Publicerad:

Svensk skola kan mycket bättre

SOMMARKRÖNIKA "Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre." Det skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

"Osakligt sätt att svartmåla alla oss privata vårdaktörer"

REFFLEKTION "Inget av de problem som vården står inför i dag kan lösas med hjälp av ytterligare privatiseringar", skriver Börje Wennberg, Regionstyrelsens ordförande (S) och Vivianne Macdisi, Sjukhusstyrelsens ordförande (S) i dagens debatt i UNT. Mats Brolin som driver Ekeby Hälsocenter ger här sin syn på debattinlägget.
NYHET Publicerad:

Offentlig upphandling – ett ständigt aktuellt ämne

SOMMARKRÖNIKA "Jag skulle i högre grad vilja se politiker som i valdebatten pratar om inköpsmogna organisationer, som jobbar proaktivt med dialog och som ser företagen som potentiella samarbetspartners och inte motståndare. Jag vill se myndigheter som ställer väl avvägda krav som medför att fler nya, kanske innovativa, företag kan finna den offentliga marknaden, som uppgår till 642 miljarder kronor, intressant". Det skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling hos Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Fler frågar efter svartjobb

ROT År 2016 förändrades reglerna för ROT-avdrag genom en minskning i avdrag från 50% till 30%. Ny statistik från Skatteverket som Företagarna har granskat visar att tusentals ROT-jobb har försvunnit sedan dess. Förslaget slår hårt mot småföretagare med en stor andel jobb riktade mot privatpersoner. Kent Löfberg, VD på byggföretaget KL-bygg AB i Uppsala, som riktar ca 40% av sin verksamhet mot privatpersoner, vittnar om att nästan alla småjobb försvann när ROT-avdraget krymptes för två år sedan.
NYHET Publicerad:

"Vi ser på problem med olika ögon"

HALLÅ DÄR Pierre Segerud VD för företaget Mälarprofil som arbetar med profilreklam och yrkeskläder i Håbo kommun. I förra veckan hade ni företagarmöte med politiker och tjänstemän Håbo, hur tycker du att de kan jobba för en förbättring av företagsklimatet till nästa år?
NYHET Publicerad:

Uppsala läcker effektivitet, inte skatt

DEBATT Om Uppsala blev lika effektiv i välfärdssektorn som de bästa kommunerna skulle man kunna spara nästan en miljard kronor, eller tolv procent av verksamheten, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, och Anna-Lena Holmström, regionchef Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Risk att andelen oseriösa provanställningar ökar

HALLÅ DÄR Anders Larsson, Supply Chain Manager på Adlibris i Morgongåva. Visstidsanställningar ska bort. Det föreslår Socialdemokraterna i sin nya handlingsplan för arbetsmarknaden. Hur påverkar det er verksamhet om förslaget blir verklighet?
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en viktig valfråga

HALLÅ DÄR Stefan Andersson, VD på företaget Confido som jobbar med uthyrning av personal till byggbranschen. Ni har nyligen etablerats i Knivsta, välkomna till Uppsalaregionen! Du var en av deltagarna på gårdagens företagsmöte på Handelshögskolan i Stockholm, vad tar du med dig från dagen?
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Norrtälje har vind i seglen

FÖRETAGSKLIMAT Efter flera år av en negativ trend för företagsklimatet vänder det äntligen för Norrtälje kommun som i år får betyget 3.0 på en sexgradig skala. På Campus Roslagen i Norrtälje hålls på morgonen ett frukostmöte där de goda nyheterna presenteras. Som underlag för undersökningen ligger enkätsvar från 174 Norrtäljeföretagare.
NYHET Publicerad:

Äntligen vänder det för Uppsala

FÖRETAGSKLIMAT Företag i Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun) har under våren betygsatt företagsklimatet, dvs förutsättningarna för att driva företag, i sin kommun. Nu presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av enkätundersökningen.
NYHET Publicerad:

Sveriges jobbigaste mästerskap

YRKES SM Från onsdag till fredag tar årets upplaga av Yrkes-SM plats på arenaområdet vid Gränby sportfält i Uppsala. Yrke-SM, ett initiativ av bland andra Svenskt Näringsliv och LO, är Sveriges största satsning för att öka intresset för yrkesutbildningar. Hit kommer 300 ungdomar från hela landet för att tävla mot varandra inom ett 50-tal yrkeskategorier.
NYHET Publicerad:

Ge Arbetsförmedlingen en mer passande kostym

ARBETSMARKNAD Krisrubrikerna om Arbetsförmedlingen har varit många de senaste åren. Myndigheten lyckas inte förmedla jobb i enlighet med förväntningarna, centrala arbetsmarknadspolitiska insatser brister och kostnaderna ökar.