Rätt att utmana

NYHET Publicerad

DEBATT "Min uppmaning till Uppsala är att införa en utmanarrätt 2.0 för att på allvar bjuda in företagen och föreningarna att vara med och utveckla Uppsala", skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv.

Holmström Anna-Lena

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen

Foto: Ernst Henry Photography

Den 13 juni 2007 öppnade Uppsala kommun för företagare och föreningar att lämna anbud på att driva kommunala verksamheter via den så kallade utmanarrätten. Ett utmärkt initiativ som framförallt visade prov på mod och ödmjukhet från kommunens sida.

Uppsala kommun signalerade klart och tydligt att man var öppen för att de verksamheter som kunde skötas bättre, och kanske rentav billigare, av någon annan än kommunen också skulle göra det.

Uppsala fick beröm för att vara den kommun i landet som inspirerade och informerade mest och bäst för att uppmuntra företag och föreningar att utmana kommunen i stort och smått. Så långt var det frid och fröjd.

Men nästan åtta år senare, den 30 mars 2015, fattade fullmäktige beslut om att avskaffa utmanarrätten. Detta med argumentet att av de 78 utmaningar som kommit in till kommunen hade endast tio verkligen lett fram till en upphandling, och att kommunen ändå genom ständig omvärldsbevakning och dialog med företagen skulle uppnå samma sak. Ett beslut jag verkligen beklagar.

Att tio verksamheter ansågs kunna skötas bättre av friståen­de aktörer är en seger, inte ett nederlag.

Inte bara för de fristående aktörerna, utan för alla Uppsalabor. Benchmarkingen hade fungerat och fallit ut till den fristående aktörens favör. Uppsalaborna fick mer för sina skattepengar.

Att utmanarrätten inte fungerade perfekt, eller att få utmaningar lett till en upphandling, är dåliga argument för att kasta ut barnet med badvattnet. Att påstå att kommunen själv i alla lägen skulle se vilka möjligheter som finns för utveckling och kostnadsbesparingar och upphandla i enlighet med detta är en utopi.

Som en extra positiv tvist har jag förstått att de kommunala verksamheterna var något mer på tårna under den här perioden vad gäller viljan och lusten att förändra och förbättra. De fick ju under åtta års tid känna av det som är en företagares vardag, nämligen behovet av att ständigt förbättra sitt erbjudande för att inte bli utkonkurrerad av någon som har ett bättre. I grunden något positivt för alla verksamheter och alla människor.

Symbolvärdet i att ha en utmanarrätt är enormt. Att Uppsalas företag och föreningar genom utmanarrätten upplever att Uppsala kommun vill utvecklas tillsammans med dem är ovärderlig. Och den potential som finns i att släppa loss kreativiteten kan aldrig överskattas.

Fjällnora, UKK och Fyrishov är exem­pel på värdefulla och uppskattade kommunalt drivna verksamheter, de två senare i form av kommunala bolag. Det är i vissa fall inte möjligt och i vissa fall inte önskvärt att sådana ska drivas helt i privat regi. Men det skulle vara spännande att se vad en privat aktör skulle kunna åstadkomma om den fick ta över och utveckla delar av verksamheten, som restauranger och butiker? Tänk om det skulle innebära att de verksamheter som i dag med kommunens goda minne går med förlust skulle gå med vinst? Helt enkelt för att fler kunder skulle se helhetslösningen som mer attraktiv när den fristående aktören tänkt om och tänkt nytt? Med en utmanarrätt är det ständigt möjligt när rätt aktör väl dyker upp, utan att kommunen själv ska upphandla och därmed begränsa sig till en viss lösning, vid en viss tidpunkt.

Kanske är utmanarrätten också en viktig pusselbit i att få turistnäringen att äntligen få rätt förutsättningar för att lämna knoppstadiet och blomma upp i Uppsala?

Med ett attraktivare Uppsala, fler företag och fler jobb som resultat.

Utmanarrätten borde helt enkelt ha utvecklats, inte avvecklats. Gärna i samarbete med företag och föreningar.

Min uppmaning till Uppsala kommun är att införa en utmanarrätt 2.0 och därmed på allvar bjuda in företagen och föreningarna att vara med och utveckla Uppsala.

Om det görs på rätt sätt, med öppna armar, med nyfikenhet och med glädje, kan vi komma att se ett Uppsala framöver som vi bara vågat drömma om.

Med en återinförd utmanarrätt blir det tydligt för Uppsala kommuns företagare att kommunen menar allvar med sitt ledord ”tillsammans”. Det påverkar tveklöst det omdebatterade företagsklimatet i Uppsala kommun i positiv riktning.

Artikeln är tidigare publicerad:

Uppsala Nya Tidning, 2018-08-14

Rätt att utmana

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på kompetens blir allt värre bland maskinentreprenörer. Därför storsatsar branschorganisationen på egna utbildningscenter runtom i landet. Gymnasie- och vuxenutbildning finns på elva orter i landet. Senaste tillskottet är ME-skolan i Bålsta som invigdes av Ebba Busch-Thor.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter. Malena Ranch (MP) som är ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala menar att utmaningarna är i primärvården är de samma oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet och vill nu skapa bättre forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan privata och offentliga vårdcentraler. "Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet", säger Ranch.
NYHET Publicerad:

Utebliven förlängning av arbetstillstånd bromskloss i verksamheten

INSÄNDARE "Min fru är ursprungligen från Thailand och några av hennes släktingar har arbetat i vårt företag i flera år. Nu har vi fått besked från Migrationsverket att det kan dröja sex månader innan arbetstillstånden kan förlängas. Min verksamhet är beroende av mina anställdas kompetens. Hur kan detta vara möjligt?" Det skriver Per Sandström, Syltkrukan AB i Månkarbo, i denna insändare.