Alla deltagare på Inspirationsdagen i Stockholm.
Foto: Linda Bergström

I förra veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag där 150 politiker och tjänstemän deltog. På agendan: Ett bättre företagsklimat.

"Småföretagsperspektivet ska med i allt vi gör i Uppsala"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där, Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala. Vad tar du med dig från Inspirationsdagen hem till din kommun?

Mohamad Hassan

Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala

Foto: stewen@qimage.se

–Mycket under dagen har varit inspirerade men jag vill framförallt lyfta det här med Rättviksmodellen – att först göra inspektioner och sedan skicka iväg avgiften är något jag tror att många företag i Uppsala kommun skulle uppskatta.

Om du var företagare i din kommun, vad skulle du säga är bra och mindre bra?

–Jag är företagare sedan 18 år tillbaka, och växt från två anställda på lönelistan till 22 under den tiden! Så jag har förmånen att ha en fot i varje värld. Det är något jag tar med mig när jag jobbar politiskt men som jag tycker saknas i det hela sammanhanget. Därför måste vi öka företagarmedvetandet hos tjänstemännen i kommunen, så att förståelsen och dialogen kan bli bättre. Samtidigt måste också företagare som är i behov av att vara i kontakt med kommunen ha förståelse för hur beslut fattas, de två världarna möts inte alltid. Som företagare har man möjlighet att snabbt kunna verkställa beslut, processen i en kommun är betydligt mycket komplex.

–En lösning till att förbättra förståelsen mellan kommun och företag skulle kunna vara att ha öppet hus på myndigheter för att förbättra tillgängligheten för företagare och ge dem en chans att mer ingående få lära sig om hur beslutsprocessen ser ut. Det skulle öppna upp för dialog mellan parterna som jag tror skulle kunna lösa många frågetecken.

Vad kommer ni fokusera på under 2018 för att förbättra företagsklimatet i er kommun?

–Jag har personligen varit mycket aktiv i debatten om offentliga upphandlingar då det är något som jag anser har brustit i Uppsala ett antal gånger. Problemet ligger i att man ofta missar småföretagarperspektivet genom att tillämpa ett system som gynnar större företag. Detta är därför en fråga som jag kommer att driva hårt i valet. Det är otroligt viktigt att alla företagare i Uppsala ser kommunen som en företagspartner som är förutsägbar och tydlig med vad man vill och som samtidigt visar förståelse för, och tar hänsyn till, de mindre företagen. I dagsläget byggs det mycket i Uppsala vilket visserligen är bra, men när man smalnar av gator blir det svårare att ta sig fram med bil, något som påverkar många företag som måste ta sig fram i centrala Uppsala. Om transporttiden är längre så tappar de i inkomst och effektivitet och att ta sig fram via buss är inte riktigt ett alternativ för en hantverkare med sin verktygslåda. Det är något som samhällsplaneringen inte har tagit hänsyn till. Så mitt fokus kommer att handla om att småföretagsperspektivet ska finnas med i allt vi gör i Uppsala kommun, från upphandlingar till samhällsplanering.   

Vilken är den viktigaste frågan inför valet 2018, för fler och växande företag?

–Liberalerna har många vallöften för att förbättra företagsklimatet. Det första jag vill lyfta är kopplat till just upphandlingar. Ett exempel är att vi vill upprätta ett upphandlingsråd. Uppsala kommun upphandlar för stora summor pengar varje år, att då skapa ett forum där politiker tillsammans med tjänstemän och företagare träffas tror jag är ett steg i rätt riktning för mer transparens inom upphandlingen. Där kan de diskutera de frågor som har brustit och på så vis kunna utvärdera dem för att sedan försöka hitta lösningar. Det tror vi i Liberalerna skulle skapa en mer hållbar tillväxt. 

–En annan fråga vi kommer att driva är att kommunen måste hålla en hög kvalitet som affärspartner, där man håller vad man lovat gällande avtal. Som jag sa tidigare så byggs det mycket i Uppsala och i samband med det kan marköverlåtelseavtal skrivas för en viss summa, givet att företaget kommer igång med byggandet inom en viss tid. Det kan vara på två år och har man inte kommit igång efter det så ska man antingen förlänga avtalet, eller lämna tillbaka marken. Det bygger på att företaget ska få bygglov. Nu har det i flera fall hänt att kommunen inte kunnat leverera bygglov men ändå straffat företag genom att höja markpriserna. Så får det inte gå till menar vi i Liberalerna. Har man skrivit ett avtal och det bryts av ena parten, i detta fall kommunen, kan man inte omförhandla för att markpriset har ökat. Det är inte en sund näringslivspolitik, vi måste kunna garantera för företagarna att avtalen kommer att hålla.

–Kortfattat vill Liberalerna ta tillvara företagarnas behov och gå till botten med upplevda hinder. Utifrån det, ska vi ta fram förbättringsförslag till konstaterade brister för att få bättre företagsklimat.

Emelie Hägerström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Irriterande människor

KRÖNIKA "Det blir ofta kulturkrockar och onödigt gnissel när företagare möter kommuners tjänstemän. Företagaren vill så snabbt som möjligt ta sig igenom djungeln av lagar och regler för att förverkliga sin idé. Och tjänstemannen, som ju faktiskt bara gör sitt jobb, upplevs inte sällan i det sammanhanget som en synnerligen irriterande och osmidig figur med bedövande mycket makt." Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Bekymmersamt för industriföretag utan EU

GEMENSAM MARKNAD EU:s inre marknad är en grundbult för många svenska företag. 65 procent av verkstadsföretaget Habias försäljning går till andra EU-medlemmar, är ett exempel. ”Ett svenskt utträde skulle vara mycket bekymmersamt, säger vd Johan Holmstedt.
NYHET Publicerad:

"Utan ett EU skulle vi haft det mycket krångligare"

GEMENSAM MARKNAD 40 procent av exporten går till länder inom EU. En smidig gränsövergång är viktig, eftersom biotechföretaget Mercodias produkter måste förvaras kallt. Vd Mona Österberg berättar om fördelarna med unionen.
NYHET Publicerad:

Långsamma processer och bristande förståelse hindrar företag att växa

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2006 har Mattias Sjökvists Åkeri AB varit verksamma i tätorten Alunda i Östhammars kommun. Under flera år har åkeriets grundare, Mattias, försökt hitta möjligheter för att kunna expandera verksamheten och samtidigt tillhandahålla lokaler för fler aktörer som vill etablera sig på orten. Men, när han vänt sig till kommunen för att omsätta plan till handling har gensvaret varit svalt.
NYHET Publicerad:

Vad ska du bli när du blir stor?

KRÖNIKA "Vi kan med jämna mellanrum höra politiker påtala vikten av att fler väljer att bli företagare. Sverige behöver helt enkelt fler företagare som kan skapa fler jobb. Men om man nu identifierat detta som ett önskvärt scenario, att fler ska välja just företagarbanan, varför ser man då inte till att alla unga får upp just det alternativet på sitt smörgåsbord?" Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hög press på schyssta åkare

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna. Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.
NYHET Publicerad:

"Skattesystemet bör vara enkelt, lättförståeligt och rimligt"

HALLÅ DÄR Lars Erfäldt, huvudägare och VD på Zetterbergs industri AB. I Näringslivets Hus träffade du politiker, företagare och experter för att behandla några av de aktuella frågor företagare står inför idag, vilka diskussioner har du deltagit i? "Jag har bl.a. diskuterat skatteeffekter, både inkomst- och värnskatter, men också beskattningen av företag och företagaren själv. Jag lyfte behovet av att förenkla skattesystemet och göra det mer förståeligt".
NYHET Publicerad:

Privata aktörer bidrar till utveckling och kvalitetshöjning inom primärvården

VÄLFÄRD Innovationer är nödvändiga för att vi ska klara välfärden. I en tid präglad av omfattande demografiska förändringar, där allt fler äldre ska besörjas av allt färre i arbetsför ålder, behöver vi tänka nytt. Med en välfärdssektor öppen för privata aktörer, tillåts entreprenörer med viljan att göra skillnad visa sin fulla potential. På vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala, har innovation och företagsamhet skapat nya möjligheter att såväl effektivisera som förbättra primärvården.
NYHET Publicerad:

"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.
NYHET Publicerad:

Drupps exportkraft ”ligger i luften”

INNOVATION "Vår långsiktiga vision är att städer över hela världen ska kunna bli självförsörjande på vatten. Det skulle minska belastning på kringliggande landsbygd och reducera trycket på floder och sjöar. Ur ett ännu vidare perspektiv skulle vår teknik till och med kunna bidra till att minska internationella konflikter relaterade till vattenrättigheter mellan länder." Det menar grundarna till företaget Drupps som nyligen utsågs till “Upcoming Star” av stiftelsen Fonden för Exportutveckling.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.