Alla deltagare på Inspirationsdagen i Stockholm.
Foto: Linda Bergström

I förra veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag där 150 politiker och tjänstemän deltog. På agendan: Ett bättre företagsklimat.

"Småföretagsperspektivet ska med i allt vi gör i Uppsala"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där, Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala. Vad tar du med dig från Inspirationsdagen hem till din kommun?

Mohamad Hassan

Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala

Foto: stewen@qimage.se

–Mycket under dagen har varit inspirerade men jag vill framförallt lyfta det här med Rättviksmodellen – att först göra inspektioner och sedan skicka iväg avgiften är något jag tror att många företag i Uppsala kommun skulle uppskatta.

Om du var företagare i din kommun, vad skulle du säga är bra och mindre bra?

–Jag är företagare sedan 18 år tillbaka, och växt från två anställda på lönelistan till 22 under den tiden! Så jag har förmånen att ha en fot i varje värld. Det är något jag tar med mig när jag jobbar politiskt men som jag tycker saknas i det hela sammanhanget. Därför måste vi öka företagarmedvetandet hos tjänstemännen i kommunen, så att förståelsen och dialogen kan bli bättre. Samtidigt måste också företagare som är i behov av att vara i kontakt med kommunen ha förståelse för hur beslut fattas, de två världarna möts inte alltid. Som företagare har man möjlighet att snabbt kunna verkställa beslut, processen i en kommun är betydligt mycket komplex.

–En lösning till att förbättra förståelsen mellan kommun och företag skulle kunna vara att ha öppet hus på myndigheter för att förbättra tillgängligheten för företagare och ge dem en chans att mer ingående få lära sig om hur beslutsprocessen ser ut. Det skulle öppna upp för dialog mellan parterna som jag tror skulle kunna lösa många frågetecken.

Vad kommer ni fokusera på under 2018 för att förbättra företagsklimatet i er kommun?

–Jag har personligen varit mycket aktiv i debatten om offentliga upphandlingar då det är något som jag anser har brustit i Uppsala ett antal gånger. Problemet ligger i att man ofta missar småföretagarperspektivet genom att tillämpa ett system som gynnar större företag. Detta är därför en fråga som jag kommer att driva hårt i valet. Det är otroligt viktigt att alla företagare i Uppsala ser kommunen som en företagspartner som är förutsägbar och tydlig med vad man vill och som samtidigt visar förståelse för, och tar hänsyn till, de mindre företagen. I dagsläget byggs det mycket i Uppsala vilket visserligen är bra, men när man smalnar av gator blir det svårare att ta sig fram med bil, något som påverkar många företag som måste ta sig fram i centrala Uppsala. Om transporttiden är längre så tappar de i inkomst och effektivitet och att ta sig fram via buss är inte riktigt ett alternativ för en hantverkare med sin verktygslåda. Det är något som samhällsplaneringen inte har tagit hänsyn till. Så mitt fokus kommer att handla om att småföretagsperspektivet ska finnas med i allt vi gör i Uppsala kommun, från upphandlingar till samhällsplanering.   

Vilken är den viktigaste frågan inför valet 2018, för fler och växande företag?

–Liberalerna har många vallöften för att förbättra företagsklimatet. Det första jag vill lyfta är kopplat till just upphandlingar. Ett exempel är att vi vill upprätta ett upphandlingsråd. Uppsala kommun upphandlar för stora summor pengar varje år, att då skapa ett forum där politiker tillsammans med tjänstemän och företagare träffas tror jag är ett steg i rätt riktning för mer transparens inom upphandlingen. Där kan de diskutera de frågor som har brustit och på så vis kunna utvärdera dem för att sedan försöka hitta lösningar. Det tror vi i Liberalerna skulle skapa en mer hållbar tillväxt. 

–En annan fråga vi kommer att driva är att kommunen måste hålla en hög kvalitet som affärspartner, där man håller vad man lovat gällande avtal. Som jag sa tidigare så byggs det mycket i Uppsala och i samband med det kan marköverlåtelseavtal skrivas för en viss summa, givet att företaget kommer igång med byggandet inom en viss tid. Det kan vara på två år och har man inte kommit igång efter det så ska man antingen förlänga avtalet, eller lämna tillbaka marken. Det bygger på att företaget ska få bygglov. Nu har det i flera fall hänt att kommunen inte kunnat leverera bygglov men ändå straffat företag genom att höja markpriserna. Så får det inte gå till menar vi i Liberalerna. Har man skrivit ett avtal och det bryts av ena parten, i detta fall kommunen, kan man inte omförhandla för att markpriset har ökat. Det är inte en sund näringslivspolitik, vi måste kunna garantera för företagarna att avtalen kommer att hålla.

–Kortfattat vill Liberalerna ta tillvara företagarnas behov och gå till botten med upplevda hinder. Utifrån det, ska vi ta fram förbättringsförslag till konstaterade brister för att få bättre företagsklimat.

Emelie Hägerström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Även enkla jobb bidrar till välfärd

GÄSTKRÖNIKA "Allt färre skall försörja allt fler. Samtidigt ser vi ett stort utanförskap där stora grupper ej lyckas ta sig in på arbetsmarknaden över huvud taget. Vår nuvarande regerings (S och MP) huvudargument är att vi skall utbilda alla som idag står utanför arbetsmarknaden så att de kan möta de krav som ställs ute hos kunskapsintensiva företag. Jag är övertygad om att en annan väg är både enklare och bättre." Det skriver Sofie Skaränger, vd på Jobbet.se, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Gäller ett handslag i Uppsala kommun?

KRÖNIKA "Vi vet alla att förtroenden tar tid att bygga upp och att de kan raseras på nolltid. Med andra ord finns det all anledning att vara rädd om förtroenden. Inte bara för att de är värdefulla och fina att få, utan också för att de rent krasst förenklar vår tillvaro." Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika och vädjar till Uppsala kommuns politiker och tjänstemän att var rädd om de privata företagen och deras tillit.
NYHET Publicerad:

Regelbördan måste lätta

VAL 2018 Hallå där Lili-Ann Green på Läraskolan i Bålsta! Med mindre än en vecka kvar till valet är det nu många politiker som är ute i slutspurten och röstfiskar, en rad olika vallöften presenteras och tongången i debatten intensifieras. Men vad tycker du, som jobbskapare, är den viktigaste åtgärden för att förbättra för företagen i Uppsalaregionen?
NYHET Publicerad:

"Oavsett vem som styr måste det gå bra för företagen"

VALET 2018 Hallå där Elvir Blaçevic på Allas vård och omsorg Enköping! Med mindre än en vecka kvar till valet är det nu många politiker som är ute i slutspurten och röstfiskar, en rad olika vallöften presenteras och tongången i debatten intensifieras. Men vad tycker du, som jobbskapare, är den viktigaste åtgärden för att förbättra för företagen i Uppsalaregionen?
NYHET Publicerad:

"Kommer ta flera år att reparera"

DEN VARMA SOMMAREN Trots senaste tidens generösa nederbörd har sommaren, som bekant, bjudit på en värmebölja och torka utan dess like. För landets jordbrukare försvinner dock inte problemen genom att en svalare och blötare höst kryper runt hörnet. "Vi har inte varit i någon liknande situation tidigare", säger Mats Engquist, driftansvarig på Hacksta gård.
NYHET Publicerad:

Regeringens ambitionshöjning löser inte infrastrukturskulden

KRÖNIKA "Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte. Grundproblemet kommer att kvarstå. Även efter denna tolvårsperiod kommer Sverige att ha en betydande infrastrukturskuld." Det skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastruktursfrågor på Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Rätt att utmana

DEBATT "Min uppmaning till Uppsala är att införa en utmanarrätt 2.0 för att på allvar bjuda in företagen och föreningarna att vara med och utveckla Uppsala", skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hur mycket ska vi diskutera 70 miljarder kronor?

SOMMARKRÖNIKA "De mest avgörande förslagen för universitet och högskolor på ett kvartssekel väntas senare i år. Högre utbildning genomgår stora förändringar, men diskuteras inte tillräckligt." Det skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika och hoppas på att högre utbildning och forskning får en större plats i valrörelsen. "Den största statliga sektorn förtjänar debatt."
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Vill se krafttag vid hot och skadegörelse mot lantbrukare

AKTIVISM Det svenska lantbruket är ett viktigt element i bidraget till landets tillväxt och vår gemensamma välfärd. Trots att djurhållningen i Sverige ofta anses tillhöra toppskiktet på den internationella skalan motarbetas idag många lantbrukare som är verksamma inom djurhållning och utsätts ofta för aktivism. "Det är så tråkigt att sånt här sker, vi följer ju vad som är svensk lag", säger Catharina Rudolphson som är vice ordförande för LRF i Mälardalen och driver Bjelkesta gård utanför Örsundsbro.
NYHET Publicerad:

Hem kära hem

SOMMARKRÖNIKA Vad är det som skapar bra förutsättningar för entreprenörskap? Det har den amerikanske, prisbelönade ekonomen Olav Sorenson forskat på. Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv skriver om slutsatserna i sin sommarkrönika och konstaterar att vi inte ska glömma att heja på folk i kön på ICA.
NYHET Publicerad:

Motverka protektionismen och stå upp för fortsatt frihandel och globalisering

SOMMARKRÖNIKA "En fortsatt öppenhet, frihandel och globalisering är en förutsättning för Sverige och svenskt näringslivs möjlighet att fortsatt vara en dynamisk del av världen som byggt sitt välstånd och välfärd på handel och investeringar. Detta är avgörande för vår tillväxt, vårt jobbskapande och vårt bidrag till en mer hållbar värld för framtidens generationer." Det skriver Niklas Bergström, handelspolitisk expert hos Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet för företag i Brexit-processen

SOMMARKRÖNIKA "Det är snart två år sedan en knapp majoritet av brittiska väljare röstade för ”British exit” och att Storbritannien ska lämna EU. Sedan dess har det svenska, europeiska och brittiska näringslivet efterfrågat klara besked om vad detta kommer att innebära för handel och utbyten mellan EU och Storbritannien. Förhandlingar pågår, men ännu är ingenting avgjort och allt sköts under devisen ”ingenting är klart förrän allt är klart”. Var ska vi tro att det slutar?" Det skriver Karin Atthoff, policyansvarig för EU:s inre marknad på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Team Näringsliv ska göra Enköping mer företagarvänlig

HALLÅ DÄR Peter Lund, kommundirektör i Enköping och nybliven ordförande för gruppen ”Team Näringsliv” som jobbar för att stärka kontakterna med näringslivet och för att vara en företagarvänlig kommun. Vad för förändringar kommer att ske nu när du tar över?
NYHET Publicerad:

Vilket EU vill Sverige ha?

SOMMARKRÖNIKA "Vid EU-toppmötet i slutet av juni kommer de europeiska ledarna ta flera stora beslut som påverkar EU:s framtid. Det handlar om migrationspolitik, innovation, Brexit och relationerna till omvärlden. Så många viktiga beslut, att Italiens president Sergio Mattarella uttryckte särskild oro för att den italienska regeringsombildningen inte skulle bli klar i tid till toppmötet. I Sverige ser vi istället en valrörelse där Europa är helt frånvarande." Det skriver Sophia Bengtsson, expert på EU-frågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

SOMMARKRÖNIKA "En sann miljövän måste rimligen förespråka styrmedel och miljöpolitik som har en reell effekt på miljön. Det är rimligt att den som förespråkar införande av nya miljöskatter kan redogöra för de effekter som skatten får för både välfärd och miljö." Det skriver Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenöriellt lärande långt utanför skolans väggar

UTBILDNING För Emelie Hahn, leg. lärare i tyska och SO, på Gränbyskolan är internationell samverkan med ämnesövergripande och tematiskt arbete en viktig del i undervisningen. "Genom exempelvis prao och kontakter utomlands får eleverna också möjlighet att se bortom skolans väggar och vidga sina vyer", säger Emelie Hahn.