Alla deltagare på Inspirationsdagen i Stockholm.
Foto: Linda Bergström

I förra veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag där 150 politiker och tjänstemän deltog. På agendan: Ett bättre företagsklimat.

"Småföretagsperspektivet ska med i allt vi gör i Uppsala"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där, Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala. Vad tar du med dig från Inspirationsdagen hem till din kommun?

Mohamad Hassan

Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala

Foto: stewen@qimage.se

–Mycket under dagen har varit inspirerade men jag vill framförallt lyfta det här med Rättviksmodellen – att först göra inspektioner och sedan skicka iväg avgiften är något jag tror att många företag i Uppsala kommun skulle uppskatta.

Om du var företagare i din kommun, vad skulle du säga är bra och mindre bra?

–Jag är företagare sedan 18 år tillbaka, och växt från två anställda på lönelistan till 22 under den tiden! Så jag har förmånen att ha en fot i varje värld. Det är något jag tar med mig när jag jobbar politiskt men som jag tycker saknas i det hela sammanhanget. Därför måste vi öka företagarmedvetandet hos tjänstemännen i kommunen, så att förståelsen och dialogen kan bli bättre. Samtidigt måste också företagare som är i behov av att vara i kontakt med kommunen ha förståelse för hur beslut fattas, de två världarna möts inte alltid. Som företagare har man möjlighet att snabbt kunna verkställa beslut, processen i en kommun är betydligt mycket komplex.

–En lösning till att förbättra förståelsen mellan kommun och företag skulle kunna vara att ha öppet hus på myndigheter för att förbättra tillgängligheten för företagare och ge dem en chans att mer ingående få lära sig om hur beslutsprocessen ser ut. Det skulle öppna upp för dialog mellan parterna som jag tror skulle kunna lösa många frågetecken.

Vad kommer ni fokusera på under 2018 för att förbättra företagsklimatet i er kommun?

–Jag har personligen varit mycket aktiv i debatten om offentliga upphandlingar då det är något som jag anser har brustit i Uppsala ett antal gånger. Problemet ligger i att man ofta missar småföretagarperspektivet genom att tillämpa ett system som gynnar större företag. Detta är därför en fråga som jag kommer att driva hårt i valet. Det är otroligt viktigt att alla företagare i Uppsala ser kommunen som en företagspartner som är förutsägbar och tydlig med vad man vill och som samtidigt visar förståelse för, och tar hänsyn till, de mindre företagen. I dagsläget byggs det mycket i Uppsala vilket visserligen är bra, men när man smalnar av gator blir det svårare att ta sig fram med bil, något som påverkar många företag som måste ta sig fram i centrala Uppsala. Om transporttiden är längre så tappar de i inkomst och effektivitet och att ta sig fram via buss är inte riktigt ett alternativ för en hantverkare med sin verktygslåda. Det är något som samhällsplaneringen inte har tagit hänsyn till. Så mitt fokus kommer att handla om att småföretagsperspektivet ska finnas med i allt vi gör i Uppsala kommun, från upphandlingar till samhällsplanering.   

Vilken är den viktigaste frågan inför valet 2018, för fler och växande företag?

–Liberalerna har många vallöften för att förbättra företagsklimatet. Det första jag vill lyfta är kopplat till just upphandlingar. Ett exempel är att vi vill upprätta ett upphandlingsråd. Uppsala kommun upphandlar för stora summor pengar varje år, att då skapa ett forum där politiker tillsammans med tjänstemän och företagare träffas tror jag är ett steg i rätt riktning för mer transparens inom upphandlingen. Där kan de diskutera de frågor som har brustit och på så vis kunna utvärdera dem för att sedan försöka hitta lösningar. Det tror vi i Liberalerna skulle skapa en mer hållbar tillväxt. 

–En annan fråga vi kommer att driva är att kommunen måste hålla en hög kvalitet som affärspartner, där man håller vad man lovat gällande avtal. Som jag sa tidigare så byggs det mycket i Uppsala och i samband med det kan marköverlåtelseavtal skrivas för en viss summa, givet att företaget kommer igång med byggandet inom en viss tid. Det kan vara på två år och har man inte kommit igång efter det så ska man antingen förlänga avtalet, eller lämna tillbaka marken. Det bygger på att företaget ska få bygglov. Nu har det i flera fall hänt att kommunen inte kunnat leverera bygglov men ändå straffat företag genom att höja markpriserna. Så får det inte gå till menar vi i Liberalerna. Har man skrivit ett avtal och det bryts av ena parten, i detta fall kommunen, kan man inte omförhandla för att markpriset har ökat. Det är inte en sund näringslivspolitik, vi måste kunna garantera för företagarna att avtalen kommer att hålla.

–Kortfattat vill Liberalerna ta tillvara företagarnas behov och gå till botten med upplevda hinder. Utifrån det, ska vi ta fram förbättringsförslag till konstaterade brister för att få bättre företagsklimat.

Emelie Hägerström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet för företag i Brexit-processen

SOMMARKRÖNIKA "Det är snart två år sedan en knapp majoritet av brittiska väljare röstade för ”British exit” och att Storbritannien ska lämna EU. Sedan dess har det svenska, europeiska och brittiska näringslivet efterfrågat klara besked om vad detta kommer att innebära för handel och utbyten mellan EU och Storbritannien. Förhandlingar pågår, men ännu är ingenting avgjort och allt sköts under devisen ”ingenting är klart förrän allt är klart”. Var ska vi tro att det slutar?" Det skriver Karin Atthoff, policyansvarig för EU:s inre marknad på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Team Näringsliv ska göra Enköping mer företagarvänlig

HALLÅ DÄR Peter Lund, kommundirektör i Enköping och nybliven ordförande för gruppen ”Team Näringsliv” som jobbar för att stärka kontakterna med näringslivet och för att vara en företagarvänlig kommun. Vad för förändringar kommer att ske nu när du tar över?
NYHET Publicerad:

Vilket EU vill Sverige ha?

SOMMARKRÖNIKA "Vid EU-toppmötet i slutet av juni kommer de europeiska ledarna ta flera stora beslut som påverkar EU:s framtid. Det handlar om migrationspolitik, innovation, Brexit och relationerna till omvärlden. Så många viktiga beslut, att Italiens president Sergio Mattarella uttryckte särskild oro för att den italienska regeringsombildningen inte skulle bli klar i tid till toppmötet. I Sverige ser vi istället en valrörelse där Europa är helt frånvarande." Det skriver Sophia Bengtsson, expert på EU-frågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

SOMMARKRÖNIKA "En sann miljövän måste rimligen förespråka styrmedel och miljöpolitik som har en reell effekt på miljön. Det är rimligt att den som förespråkar införande av nya miljöskatter kan redogöra för de effekter som skatten får för både välfärd och miljö." Det skriver Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenöriellt lärande långt utanför skolans väggar

UTBILDNING För Emelie Hahn, leg. lärare i tyska och SO, på Gränbyskolan är internationell samverkan med ämnesövergripande och tematiskt arbete en viktig del i undervisningen. "Genom exempelvis prao och kontakter utomlands får eleverna också möjlighet att se bortom skolans väggar och vidga sina vyer", säger Emelie Hahn.
NYHET Publicerad:

Inte vatten värd när det går åt skogen?

SOMMARKRÖNIKA "Den som inte i tid har bevakat sina intressen riskerar att förlora sin verksamhet på sikt. Ur ett samhällsperspektiv är utvecklingen allvarlig och förhoppningsvis kan den vändas. Det vore nämligen olyckligt om det gick åt skogen för att vi kastat ut barnet med badvattnet." Det  skriver Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

"Effektivisera arbetsförmedlingen"

HALLÅ DÄR Maria Alriksson, platschef på Apotea i Morgongåva. Ni har ca 350 anställda inom farmaci, lager, logistik, kundservice och administration. Upplever ni, som stor arbetsgivare på liten ort, några svårigheter i att rekrytera personal?
NYHET Publicerad:

Svensk skola kan mycket bättre

SOMMARKRÖNIKA "Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre." Det skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

"Osakligt sätt att svartmåla alla oss privata vårdaktörer"

REFFLEKTION "Inget av de problem som vården står inför i dag kan lösas med hjälp av ytterligare privatiseringar", skriver Börje Wennberg, Regionstyrelsens ordförande (S) och Vivianne Macdisi, Sjukhusstyrelsens ordförande (S) i dagens debatt i UNT. Mats Brolin som driver Ekeby Hälsocenter ger här sin syn på debattinlägget.
NYHET Publicerad:

Offentlig upphandling – ett ständigt aktuellt ämne

SOMMARKRÖNIKA "Jag skulle i högre grad vilja se politiker som i valdebatten pratar om inköpsmogna organisationer, som jobbar proaktivt med dialog och som ser företagen som potentiella samarbetspartners och inte motståndare. Jag vill se myndigheter som ställer väl avvägda krav som medför att fler nya, kanske innovativa, företag kan finna den offentliga marknaden, som uppgår till 642 miljarder kronor, intressant". Det skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling hos Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Fler frågar efter svartjobb

ROT År 2016 förändrades reglerna för ROT-avdrag genom en minskning i avdrag från 50% till 30%. Ny statistik från Skatteverket som Företagarna har granskat visar att tusentals ROT-jobb har försvunnit sedan dess. Förslaget slår hårt mot småföretagare med en stor andel jobb riktade mot privatpersoner. Kent Löfberg, VD på byggföretaget KL-bygg AB i Uppsala, som riktar ca 40% av sin verksamhet mot privatpersoner, vittnar om att nästan alla småjobb försvann när ROT-avdraget krymptes för två år sedan.
NYHET Publicerad:

"Vi ser på problem med olika ögon"

HALLÅ DÄR Pierre Segerud VD för företaget Mälarprofil som arbetar med profilreklam och yrkeskläder i Håbo kommun. I förra veckan hade ni företagarmöte med politiker och tjänstemän Håbo, hur tycker du att de kan jobba för en förbättring av företagsklimatet till nästa år?
NYHET Publicerad:

Uppsala läcker effektivitet, inte skatt

DEBATT Om Uppsala blev lika effektiv i välfärdssektorn som de bästa kommunerna skulle man kunna spara nästan en miljard kronor, eller tolv procent av verksamheten, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, och Anna-Lena Holmström, regionchef Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Risk att andelen oseriösa provanställningar ökar

HALLÅ DÄR Anders Larsson, Supply Chain Manager på Adlibris i Morgongåva. Visstidsanställningar ska bort. Det föreslår Socialdemokraterna i sin nya handlingsplan för arbetsmarknaden. Hur påverkar det er verksamhet om förslaget blir verklighet?
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en viktig valfråga

HALLÅ DÄR Stefan Andersson, VD på företaget Confido som jobbar med uthyrning av personal till byggbranschen. Ni har nyligen etablerats i Knivsta, välkomna till Uppsalaregionen! Du var en av deltagarna på gårdagens företagsmöte på Handelshögskolan i Stockholm, vad tar du med dig från dagen?
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Norrtälje har vind i seglen

FÖRETAGSKLIMAT Efter flera år av en negativ trend för företagsklimatet vänder det äntligen för Norrtälje kommun som i år får betyget 3.0 på en sexgradig skala. På Campus Roslagen i Norrtälje hålls på morgonen ett frukostmöte där de goda nyheterna presenteras. Som underlag för undersökningen ligger enkätsvar från 174 Norrtäljeföretagare.
NYHET Publicerad:

Äntligen vänder det för Uppsala

FÖRETAGSKLIMAT Företag i Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun) har under våren betygsatt företagsklimatet, dvs förutsättningarna för att driva företag, i sin kommun. Nu presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av enkätundersökningen.
NYHET Publicerad:

Sveriges jobbigaste mästerskap

YRKES SM Från onsdag till fredag tar årets upplaga av Yrkes-SM plats på arenaområdet vid Gränby sportfält i Uppsala. Yrke-SM, ett initiativ av bland andra Svenskt Näringsliv och LO, är Sveriges största satsning för att öka intresset för yrkesutbildningar. Hit kommer 300 ungdomar från hela landet för att tävla mot varandra inom ett 50-tal yrkeskategorier.
NYHET Publicerad:

Ge Arbetsförmedlingen en mer passande kostym

ARBETSMARKNAD Krisrubrikerna om Arbetsförmedlingen har varit många de senaste åren. Myndigheten lyckas inte förmedla jobb i enlighet med förväntningarna, centrala arbetsmarknadspolitiska insatser brister och kostnaderna ökar.