Sofi tänker stort när hon tänker ung företagsamhet

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET I tisdags gick kick-offen för Uppsala läns UF-företagare av stapeln i universitetsaulan. På plats fanns representanter från Uppsala universitetet, över 1100 elever från regionens gymnasieskolor, samt närmare 70 samarbetspartners från Uppsalas näringsliv.

Sofi Lahyani

"Vi vill att möjligheten att driva UF-företag ska finnas på alla gymnasieskolor i Uppsala län", säger Sofi Lahyani.

Som värd stod den politiskt obundna, ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet. Med satsningar på både grundskole- och gymnasienivå skapar organisationen möjligheter för ungdomar att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Sedan fem år tillbaka är Sofi Lahyani regionchef för Ung Företagsamhet i Uppsala län.

– Med ena benet i skolvärlden och det andra i näringslivet upplever jag att ung företagsamhet är bryggan där emellan. I min roll gör jag nytta varje dag, det får mig att vilja fortsätta som ansvarig för Ung Företagsamhet här i Uppsala län!

I somras utsågs Sofi och hennes medarbetare i Uppsala län till landets vinnare av “Målbilden.” Målbilden har tagits fram av Ung Företagsamhet Sverige och löper fram till år 2021. I enlighet med den ska Ung Företagsamhets alla regionsäten arbeta aktivt med fem områden. De innefattar medarbetarnas välmående på de regionala kontoren, regionens UF-alumninätverk, UF-företagen, grundskoleverksamheten samt finansieringen av organisationen.

– Det är fem omfattande områden som ska klaffa för att målbilden ska uppfyllas. Framgångarna för oss här i Uppsala län beror nog mycket på vår drivkraft och engagemang för det vi gör.

Utöver deras egna drivkraft, lyfter Sofi engagemanget från aktörer ur Uppsala läns näringsliv och samarbetet med universitetet som viktiga faktorer.

– I Uppsala är vi bra på att framhäva hur värdefulla våra samarbetspartners är, de vet att de gör skillnad och det är en av framgångsfaktorerna! En annan framgångsfaktor som jag är mycket stolt över är det ingångna samarbetet med Uppsala Universitetet. Det belyser att det inte ska finnas någon motsättning mellan universitetet och företagande. Kopplingen däremellan är extra viktigt i en stad som Uppsala, där innovation flödar inom flera områden.

Målbilden Sofi och hennes medarbetare har för Ung Företagsamhet och Uppsala län sträcker sig långt. Antalet gymnasieelever som driver UF-företag ökar för varje år och Sofi upplever att fler börjar se Ung Företagsamhets positiva effekter på samhället. En studie genomförd av Karl Wennerberg och Niklas Elert vid Ratio, visar bland annat att UF-alumner löper lägre sannolikhet för att bli arbetslösa än de som inte drivit UF-företag, att de inleder och avslutar universitetsstudier i högre utsträckning samt att sannolikheten för att eleverna startar egna hållbara företag senare i livet ökar.

– Sverige stannar utan företagen. Det betyder inte att alla ska bli företagare, men alla borde besitta förmågan och drivkraften. Den drivkraften går att väcka hos alla elever. Genom UF-företagande kan elever som tappat studiemotivationen hitta nya sätt att använda och visa sina förmågor. För samhället blir det en indirekt vinst när individer tidigt avstyrs från arbetslöshet och utanförskap. Det är en viktig del av vad UF-företagande handlar om, att få individer att våga tro på sig själva och bryta mönster.

– Utifrån min roll ser jag vikten av att hålla igång näringslivet, såväl som att skapa en tätare och bättre kommunikation med politikerna. Jag vill åt mer engagemang från politiken. Ung Företagsamhet vilar på samarbete med både näringslivet och det offentliga, varför det är viktigt med en bra etablerad kontakt oss emellan. Det är avgörande för verksamheten.

Med det verksamhetsstöd Ung Företagsamhet fått från Region Uppsala har organisationen exempelvis kunnat uppgradera sin referensgrupp av UF-lärare från länet. I ett projekt som löper över tre år kommer åtta lärare att tilldelas mentorer från näringslivet i Uppsala län, precis som UF-företagarna.

– Det är något vi är ensamma om i landet och som jag är fantastiskt tacksam över. Samarbetet mellan lärare och representanter ur näringslivet gör att företagsamheten spinner vidare och Ung Företagsamhet blir en katalysator för nya, innovativa idéer om hur UF-företagandet kan utvecklas på skolorna.

Med ett nytt läsår väntar också nya utmaningar. Trots efterfrågan från elever, har UF-företagandet i Sverige inte etablerats inom naturprogrammen på gymnasieskolorna. En del i utmaningen tycks kopplad till att nå fram och öka förståelsen från skolledningar om att lärare som ska ansvara för UF-företagande också ska erbjudas i utbildning i UF-företagande. Precis som inom vilket skolämne som helst.

– Vi vill att möjligheten att driva UF-företag ska finnas på alla gymnasieskolor i Uppsala län. För det går, på alla program! Det handlar om att lärare ska få tid för utbildning och därigenom våga ansvara för Ung Företagsamhet. Hur framgångsrikt Ung Företagsamhet drivs på skolorna är sedan personrelaterat. När läraren är driven och engagerad, då följer resultaten därefter.

För att bemöta utmaningen refererar Sofi till gymnasieskolans styrdokument, där uttrycks att skolan skall verka för att elever “utvecklar kunskaper och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.” Ung Företagsamhet kan med sina utbildningspaket leverera gratis utbildning, handledning och stöd.

– Jag tror det måste till beslut från kommunen om att alla skolor måste erbjudas möjligheten att driva Ung Företagsamhet. Det är viktigt att lärare och elever ska få möjligheten att vidareutvecklas och avancera. Det är de här utmaningar som driver oss vidare och nu ser jag fram emot att se hur väl vi lyckas etablera oss på skolorna. Jag tänker stort när jag tänker Ung Företagsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.
NYHET Publicerad:

"Skattesystemet bör vara enkelt, lättförståeligt och rimligt"

HALLÅ DÄR Lars Erfäldt, huvudägare och VD på Zetterbergs industri AB. I Näringslivets Hus träffade du politiker, företagare och experter för att behandla några av de aktuella frågor företagare står inför idag, vilka diskussioner har du deltagit i? "Jag har bl.a. diskuterat skatteeffekter, både inkomst- och värnskatter, men också beskattningen av företag och företagaren själv. Jag lyfte behovet av att förenkla skattesystemet och göra det mer förståeligt".
NYHET Publicerad:

Privata aktörer bidrar till utveckling och kvalitetshöjning inom primärvården

VÄLFÄRD Innovationer är nödvändiga för att vi ska klara välfärden. I en tid präglad av omfattande demografiska förändringar, där allt fler äldre ska besörjas av allt färre i arbetsför ålder, behöver vi tänka nytt. Med en välfärdssektor öppen för privata aktörer, tillåts entreprenörer med viljan att göra skillnad visa sin fulla potential. På vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala, har innovation och företagsamhet skapat nya möjligheter att såväl effektivisera som förbättra primärvården.
NYHET Publicerad:

"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.
NYHET Publicerad:

Drupps exportkraft ”ligger i luften”

INNOVATION "Vår långsiktiga vision är att städer över hela världen ska kunna bli självförsörjande på vatten. Det skulle minska belastning på kringliggande landsbygd och reducera trycket på floder och sjöar. Ur ett ännu vidare perspektiv skulle vår teknik till och med kunna bidra till att minska internationella konflikter relaterade till vattenrättigheter mellan länder." Det menar grundarna till företaget Drupps som nyligen utsågs till “Upcoming Star” av stiftelsen Fonden för Exportutveckling.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

“Det här kan bara bli bra”

ENTREPRENÖRSKAP Karina Berglund Douhan, ägare av ICA Supermarket Årstahallen i Uppsala, är en av de drivna Uppsalaentreprenörerna som beslutat sig för att gå in som delägare i Dragon Gate, som av många omnämnts som ett galet projekt. "Att få gå in i projektet tillsammans med det här teamet av starka individer, där alla har olika och värdefulla erfarenheter, är en otrolig möjlighet. Min magkänsla säger mig att det här bara kan bli bra. Det här teamet är nyckeln till framgång!", säger Karina.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

”På Lindvalls produceras mer än kaffe”

HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP För att vi effektivt ska kunna genomföra klimatsmarta omställningar krävs goda förutsättningar för landets företagare. Med investeringar i ny teknik och innovativa lösningar bidrar de till Sveriges arbete mot de globala klimatmålen. Ulf Lindvall, VD och 4:e generationens ägare av Lindvalls Kaffe, är i full gång.
NYHET Publicerad:

"Vi kunde ha hanterat frågan på ett bättre sätt"

HALLÅ DÄR Peter Lund, Kommunchef i Enköpings kommun. Du vill efter protester undersöka möjligheten att låta Enköpings företagare vara med och lämna anbud på julgåvor. Varför det?
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.