Sofi tänker stort när hon tänker ung företagsamhet

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET I tisdags gick kick-offen för Uppsala läns UF-företagare av stapeln i universitetsaulan. På plats fanns representanter från Uppsala universitetet, över 1100 elever från regionens gymnasieskolor, samt närmare 70 samarbetspartners från Uppsalas näringsliv.

Sofi Lahyani

"Vi vill att möjligheten att driva UF-företag ska finnas på alla gymnasieskolor i Uppsala län", säger Sofi Lahyani.

Som värd stod den politiskt obundna, ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet. Med satsningar på både grundskole- och gymnasienivå skapar organisationen möjligheter för ungdomar att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Sedan fem år tillbaka är Sofi Lahyani regionchef för Ung Företagsamhet i Uppsala län.

– Med ena benet i skolvärlden och det andra i näringslivet upplever jag att ung företagsamhet är bryggan där emellan. I min roll gör jag nytta varje dag, det får mig att vilja fortsätta som ansvarig för Ung Företagsamhet här i Uppsala län!

I somras utsågs Sofi och hennes medarbetare i Uppsala län till landets vinnare av “Målbilden.” Målbilden har tagits fram av Ung Företagsamhet Sverige och löper fram till år 2021. I enlighet med den ska Ung Företagsamhets alla regionsäten arbeta aktivt med fem områden. De innefattar medarbetarnas välmående på de regionala kontoren, regionens UF-alumninätverk, UF-företagen, grundskoleverksamheten samt finansieringen av organisationen.

– Det är fem omfattande områden som ska klaffa för att målbilden ska uppfyllas. Framgångarna för oss här i Uppsala län beror nog mycket på vår drivkraft och engagemang för det vi gör.

Utöver deras egna drivkraft, lyfter Sofi engagemanget från aktörer ur Uppsala läns näringsliv och samarbetet med universitetet som viktiga faktorer.

– I Uppsala är vi bra på att framhäva hur värdefulla våra samarbetspartners är, de vet att de gör skillnad och det är en av framgångsfaktorerna! En annan framgångsfaktor som jag är mycket stolt över är det ingångna samarbetet med Uppsala Universitetet. Det belyser att det inte ska finnas någon motsättning mellan universitetet och företagande. Kopplingen däremellan är extra viktigt i en stad som Uppsala, där innovation flödar inom flera områden.

Målbilden Sofi och hennes medarbetare har för Ung Företagsamhet och Uppsala län sträcker sig långt. Antalet gymnasieelever som driver UF-företag ökar för varje år och Sofi upplever att fler börjar se Ung Företagsamhets positiva effekter på samhället. En studie genomförd av Karl Wennerberg och Niklas Elert vid Ratio, visar bland annat att UF-alumner löper lägre sannolikhet för att bli arbetslösa än de som inte drivit UF-företag, att de inleder och avslutar universitetsstudier i högre utsträckning samt att sannolikheten för att eleverna startar egna hållbara företag senare i livet ökar.

– Sverige stannar utan företagen. Det betyder inte att alla ska bli företagare, men alla borde besitta förmågan och drivkraften. Den drivkraften går att väcka hos alla elever. Genom UF-företagande kan elever som tappat studiemotivationen hitta nya sätt att använda och visa sina förmågor. För samhället blir det en indirekt vinst när individer tidigt avstyrs från arbetslöshet och utanförskap. Det är en viktig del av vad UF-företagande handlar om, att få individer att våga tro på sig själva och bryta mönster.

– Utifrån min roll ser jag vikten av att hålla igång näringslivet, såväl som att skapa en tätare och bättre kommunikation med politikerna. Jag vill åt mer engagemang från politiken. Ung Företagsamhet vilar på samarbete med både näringslivet och det offentliga, varför det är viktigt med en bra etablerad kontakt oss emellan. Det är avgörande för verksamheten.

Med det verksamhetsstöd Ung Företagsamhet fått från Region Uppsala har organisationen exempelvis kunnat uppgradera sin referensgrupp av UF-lärare från länet. I ett projekt som löper över tre år kommer åtta lärare att tilldelas mentorer från näringslivet i Uppsala län, precis som UF-företagarna.

– Det är något vi är ensamma om i landet och som jag är fantastiskt tacksam över. Samarbetet mellan lärare och representanter ur näringslivet gör att företagsamheten spinner vidare och Ung Företagsamhet blir en katalysator för nya, innovativa idéer om hur UF-företagandet kan utvecklas på skolorna.

Med ett nytt läsår väntar också nya utmaningar. Trots efterfrågan från elever, har UF-företagandet i Sverige inte etablerats inom naturprogrammen på gymnasieskolorna. En del i utmaningen tycks kopplad till att nå fram och öka förståelsen från skolledningar om att lärare som ska ansvara för UF-företagande också ska erbjudas i utbildning i UF-företagande. Precis som inom vilket skolämne som helst.

– Vi vill att möjligheten att driva UF-företag ska finnas på alla gymnasieskolor i Uppsala län. För det går, på alla program! Det handlar om att lärare ska få tid för utbildning och därigenom våga ansvara för Ung Företagsamhet. Hur framgångsrikt Ung Företagsamhet drivs på skolorna är sedan personrelaterat. När läraren är driven och engagerad, då följer resultaten därefter.

För att bemöta utmaningen refererar Sofi till gymnasieskolans styrdokument, där uttrycks att skolan skall verka för att elever “utvecklar kunskaper och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.” Ung Företagsamhet kan med sina utbildningspaket leverera gratis utbildning, handledning och stöd.

– Jag tror det måste till beslut från kommunen om att alla skolor måste erbjudas möjligheten att driva Ung Företagsamhet. Det är viktigt att lärare och elever ska få möjligheten att vidareutvecklas och avancera. Det är de här utmaningar som driver oss vidare och nu ser jag fram emot att se hur väl vi lyckas etablera oss på skolorna. Jag tänker stort när jag tänker Ung Företagsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tänk om...

GÄSTKRÖNIKA "...det fanns ett friluftsområde i Uppsala som hade en hemsida där du kunde boka långfärdsskridskor, se badvattentemperatur, isförhållanden och öppettider. Kanske boka upp en picknickkorg med hembakat bröd och lammkorv från bondgården bredvid. Allt ekologiskt och närodlat." Så inleder  Jonathan Tigrar, GO Adventure Uppsala sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Mässa för framtidens entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET I onsdags gick årets UF-mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln på IFU arena i Uppsala. De stora lokalerna fylldes av 720 unga entreprenörer, redo att visa sina framgångar och kanske kamma hem ett och annat pris. Tina Brahimzadeh, som är skolinformatör på Ung Företagsamhet menar att mässan är ett utmärkt tillfälle för hela samhället att ta del av den resa skoleleverna gör med sina företag. Att driva ett UF-företag ökar inte bara chanserna för att driva företag senare i livet, det är för många också en betydande personlig resa.
NYHET Publicerad:

Från oslipad diamant till juvel

STARTUP Det Uppsala-baserade co-working space:et BASE10 har i flera år nu varit en kreativ och öppen plats för stadens startups och allmänt kreativa, tech-intresserade människor. Efter ett par år i lokaler på Klostergatan i Uppsala låter VD, Jason Dainter nu meddela att den ”fysiska huben” flyttar in i sprillans nya lokaler i kontorsbyggnaden Juvelen i november i år.
NYHET Publicerad:

Knivsta har länets högsta företagsamhet

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar att Uppsala län har den femte högsta företagsamheten i landet men tyvärr också att Uppsala är ett av få län där företagsamheten går tillbaka jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Ryktet om citybutikens död är starkt överdrivet

HANDELN I Uppsala härskar ingen butiksdöd i stadskärnan. H&M storsatsar, mindre, snabbfotade butiker effektiviserar och krymper ytor. Resultatet: en pulserande innerstad. "Tryggheten är grundläggande för att folk ska vilja vara i stan, därför har vi ett fokus på det, säger Lisa Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan.
NYHET Publicerad:

Irriterande människor

KRÖNIKA "Det blir ofta kulturkrockar och onödigt gnissel när företagare möter kommuners tjänstemän. Företagaren vill så snabbt som möjligt ta sig igenom djungeln av lagar och regler för att förverkliga sin idé. Och tjänstemannen, som ju faktiskt bara gör sitt jobb, upplevs inte sällan i det sammanhanget som en synnerligen irriterande och osmidig figur med bedövande mycket makt." Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Bekymmersamt för industriföretag utan EU

GEMENSAM MARKNAD EU:s inre marknad är en grundbult för många svenska företag. 65 procent av verkstadsföretaget Habias försäljning går till andra EU-medlemmar, är ett exempel. ”Ett svenskt utträde skulle vara mycket bekymmersamt, säger vd Johan Holmstedt.
NYHET Publicerad:

"Utan ett EU skulle vi haft det mycket krångligare"

GEMENSAM MARKNAD 40 procent av exporten går till länder inom EU. En smidig gränsövergång är viktig, eftersom biotechföretaget Mercodias produkter måste förvaras kallt. Vd Mona Österberg berättar om fördelarna med unionen.
NYHET Publicerad:

Långsamma processer och bristande förståelse hindrar företag att växa

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2006 har Mattias Sjökvists Åkeri AB varit verksamma i tätorten Alunda i Östhammars kommun. Under flera år har åkeriets grundare, Mattias, försökt hitta möjligheter för att kunna expandera verksamheten och samtidigt tillhandahålla lokaler för fler aktörer som vill etablera sig på orten. Men, när han vänt sig till kommunen för att omsätta plan till handling har gensvaret varit svalt.
NYHET Publicerad:

Vad ska du bli när du blir stor?

KRÖNIKA "Vi kan med jämna mellanrum höra politiker påtala vikten av att fler väljer att bli företagare. Sverige behöver helt enkelt fler företagare som kan skapa fler jobb. Men om man nu identifierat detta som ett önskvärt scenario, att fler ska välja just företagarbanan, varför ser man då inte till att alla unga får upp just det alternativet på sitt smörgåsbord?" Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hög press på schyssta åkare

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna. Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.