SEMINARIUM / MÖTE Län: Uppsala län

Välkommen till "Torgdag"

AktieTorget Uppland har hitintills listat 20 företag på AktieTorget. Under 2007 bistod ATU sju företag vid emissioner. Aktieutvecklingen för dessa företag har varitill exempeltremt hög, i genomsnitt +201 %.

XRF Analytical AB är en börsraket som sedan listningen på Aktie Torget gått +353 %. Företaget har en ny produkt som är patenterad och ger dramatiska förbättringar vid analys av sammansättningen i oorganiskt material, till exempel stålsmälta. År 2006 vann företaget "Firm factory". Företaget, som är från Öresundsbro gör nu en nyemission.

Lovisagruva AB är ett starkt vinstgivande företag fån Lindesberg, som listades på AktieTorget hösten 2007. Den malm som bryts har höga halter av främst zink och blyg. Företaget har utvecklat en egen, effektive brytningsmetod. Olika malmprover kommer att uppvisas.

Challenger Mobile AB är baserat i Stockholm och Singapore, de är ledande utvecklare av mobilt VoIP, d.v.s. telefoni över Internet från mobilen. Företaget har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser. Challenger Mobile genomför nu en emission inför listning på AktieTorget.

Torgdagen genomförs i samarbete med Svenskt Näringsliv, Almi Företagspartner, Aktiespararna, Connect, Företagarna, Handelskammaren i Uppsala län, Innovationsbron och Uppsala Innovation Centre.

Datum och tid

  • Onsdag 21 maj 2008, kl. 18:30 – 20:30

Plats

Ekonomikum, hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Pris

Fri entré