Jason Dainter och Kristofer Klerfalk
Foto: Hanna Johansen

Jason Dainter vill tillsammans med medgrundaren Kristofer Klerfalk att BASE10 ska bidra till att positionera Uppsala på kartan som en plats för entreprenörskap och tillväxt inom tech-sektorn.

“Vi kommer märka när det händer”

NYHET Publicerad

START-UP Uppsala kommun gick i dagarna ut med beskedet att kontors- och mötesplatsen BASE10, vunnit uppdraget att “stödja innovatörer och investerare på den lokala tech-sektorn” i syfte att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation i Uppsala. Satsningen, som sker i samarbete med Region Uppsala, utgör en del i Uppsala kommuns arbete mot det långsiktiga målet att skapa nya jobbtillfällen.

Jason Dainter är ett av de två namnen bakom BASE10. Med kommunens satsning i ryggen siktar Jason, tillsammans med medgrundaren Kristofer Klerfalk, mot att positionera Uppsala på kartan, jämte städer som Stockholm, London och Berlin som en plats för entreprenörskap och tillväxt inom tech-sektorn.

– Jag vill att Uppsala blir en blomstrande scen för tech-start-ups, dit har vi en bit kvar att gå. Jag har lämnat avtryck först när fler växande företag väljer att etablera sig i Uppsala.

Entreprenörskapet har alltid varit en del av Jason. Redan när han studerade datavetenskap och ledning vid Leeds Universitet i England, lanserade han sitt första riktiga företag. Vid sidan av studierna och entreprenörskapet realiserade han också intresset att sammanföra studenter och entreprenörer under välkomnande och avslappnade omständigheter, där barriärerna för att nätverka var låga.

– Rent officiellt har jag aldrig använt min examen, men tiden på universitet var ovärderlig. Det var en guldgruva för nätverkande och där jag kom att hitta medgrundare till mina första företag. Av universitetets avdelning för företagande introducerades jag också till våra första tidiga investerare. Studenttiden är den tid i livet då det passar som bäst att satsa på start-ups. Utan ansvar för att placera mat på bordet eller betala räkningar, har man råd till såväl upprepade start-up-försök som misslyckanden. Vid ett av försöken kanske timingen är rätt och start-up-företaget kan växa till något stort!

I “The Silicon Roundabout,” Londons motsvarighet till Silicon Valley, fick Jason uppleva en kultur präglad av tech-start-ups. Dagarna fylldes av spännande möten och jakt efter investerare. Men, när Jasons svenska flickvän ville ta upp studierna i Uppsala följde Jason med, utan djupare kännedom om svensk kultur i allmänhet, eller den svenska start-up-scenen för tech i synnerhet.

– Jag kom med ett nytt perspektiv till Uppsala, utan förutfattade meningar om vad som försiggick här. När jag mötte entreprenörer och nyckelpersoner insåg jag att Uppsala närde otroligt mycket talang och kompetens, kanske mer än vad folk här var medvetna om. Däremot verkade ingen sammanföra dessa individer med entreprenörer och start-up-företag, det saknades en känsla av gemenskap dem emellan.

Idag menar Jason att universitetet gör ett bra jobb med att ta fram kompetens. Något som återspeglas hos grundare av flera svenska miljardföretag som Klarna, Skype och MySQL. Den stora utmaningen uppstår när entreprenörer går in i tillväxtstadiet och att då få dem att vilja etablera sig här, lyfter Jason.

– Bara att ha ett enda miljardomsättande tech-företag i staden skulle generera ett helt ekosystem. Företag som stannar och växer attraherar talang, investerare och kompetens. Favro och Freespee är två exempel på företag i tillväxtstadiet som stannade i Uppsala. När växande företag stannar blir effekten påtaglig direkt. Etableringen sätter igång ett hjul som spinner vidare, som en start-up-maskin.

Problemet Jason identifierade i Uppsala överensstämde med hans erfarenheter och passion för att föra människor samman på start-up-scenen. Det kom att sätta premisserna för eventet Uppstart. Från att inledningsvis varit ett avslappnat evenemang på en bar, där musiken skruvades upp och drivna människor träffades, växte det sig till proportioner bortom vad Jason kunnat ana. Nu går Uppstart årligen av stapeln på Uppsala slott och lockar över tusen besökare. Men, visionerna för Uppsala slutade inte där.

– Det saknades fysiska platser för det dagliga rutinarbetet mellan de årliga eventen. Så jag riktade fokus mot ett nytt projekt. BASE10.

Kristofer delade visionen om att etablera en start-up-scen inom tech-sektorn i Uppsala. Medan Jason drevs av det operationella arbetet kunde Kristofer, som en tidig investerare och rådgivare, med sitt breda nätverk öppna flera dörrar redan från starten.

– Med BASE10 vill vi skapa “orättvisa fördelar” för de som håller till här. I våra lokaler kan man komma i kontakt med sin nästa medgrundare eller investerare över en gratis kopp kaffe. Med BASE10 och Uppstart kommer vi bort ifrån det strukturerade fokuset på att nätverka och erbjuder istället en miljö där barriären för oplanerat och oforcerat nätverkande är låg. Start-up-tiden är utmanande nog som den är. Men nu går BASE10 snart in i en ny fas.

– Att vi tilldelades uppdraget tror jag sänder ut en viktig signal och är ett tecken på att kommunen är framåtsträvande. Det kommer att få efterverkningar. Kommunens satsning på BASE10 är ett av de första av sitt slag och uppmärksammar att Uppsala inte längre kan förlita sig på att bara vara en universitetsstad. Det behövs privata aktörer som skapar förutsättningar för att tillvarata innovation och entreprenörskap.

Det har bara gått ett par år sedan BASE10 slog upp dörrarna. På det personliga planet lyfter Jason sin förmåga att “ta steget” och göra verklighet av sina idéer, som en faktor bakom framgångarna.

– Det handlar om att tänka enkelt och att känna av marknaden. Jag tror att många kan överanalysera sina projekt och fastna i det stadiet, min strategi har varit att “göra.” Det dyker alltid upp oväntade situationer som analyser inte kan förutspå. Med tiden har jag istället blivit duktig på att förkasta idéer och acceptera att vissa inte fungerar. Det lönar sig i längden. Idéerna i sig är lätta att få och kostar ingenting, det är själva genomförandet som är utmaningen!

För att start-up-företag ska blomstra krävs goda förutsättningar. När Jason presenterar sin vision för Uppsala refererar han till forskaren Henry Etzkowitzs “Triple Helix Model.” I modellen presenteras en stad som omfamnar universitetet, såväl som det offentliga och den privata sektorn och där interaktionen institutionerna emellan är god.

– Modellen har varit mycket framgångsrik i flera städer och jag ser framför mig ett Uppsala i den stilen. Det måste finnas ett start-up-klimat, programmerare och människor att anställa. Billiga kontorshyror och goda kommunikationsmöjligheter. Med öppenhet och ett gott samarbetsklimat kan vi få Uppsala att växa, det vinner vi alla på. Om Uppsala skapar sig ett namn inom start-up-sektorn internationellt, följer finansiering och kapital som kan återinvesteras i Uppsala därefter.

Med klartecken från kommunen blickar Jason och Kristofer framåt. Under det kommande året väntar nylansering och uppgradering av BASE10. Det börjar med en flytt till lokaler i nära anknytning till centralstationen.

– Där kan vi attrahera internationella aktörer och från grunden skapa en miljö som stimulerar entreprenörskap. Nu ska vi utveckla det som fungerar och skala av det som inte gör det. Vi måste bygga upp ett team som möjliggör större satsningar på nätverk- och sociala event. Start-ups ska vilja växa och etablera sig i Uppsala. Det är svårt att sia om när vi nått målet, men vi kommer märka när det händer, avslutar Jason.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tänk om...

GÄSTKRÖNIKA "...det fanns ett friluftsområde i Uppsala som hade en hemsida där du kunde boka långfärdsskridskor, se badvattentemperatur, isförhållanden och öppettider. Kanske boka upp en picknickkorg med hembakat bröd och lammkorv från bondgården bredvid. Allt ekologiskt och närodlat." Så inleder  Jonathan Tigrar, GO Adventure Uppsala sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Mässa för framtidens entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET I onsdags gick årets UF-mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln på IFU arena i Uppsala. De stora lokalerna fylldes av 720 unga entreprenörer, redo att visa sina framgångar och kanske kamma hem ett och annat pris. Tina Brahimzadeh, som är skolinformatör på Ung Företagsamhet menar att mässan är ett utmärkt tillfälle för hela samhället att ta del av den resa skoleleverna gör med sina företag. Att driva ett UF-företag ökar inte bara chanserna för att driva företag senare i livet, det är för många också en betydande personlig resa.
NYHET Publicerad:

Från oslipad diamant till juvel

STARTUP Det Uppsala-baserade co-working space:et BASE10 har i flera år nu varit en kreativ och öppen plats för stadens startups och allmänt kreativa, tech-intresserade människor. Efter ett par år i lokaler på Klostergatan i Uppsala låter VD, Jason Dainter nu meddela att den ”fysiska huben” flyttar in i sprillans nya lokaler i kontorsbyggnaden Juvelen i november i år.
NYHET Publicerad:

Knivsta har länets högsta företagsamhet

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar att Uppsala län har den femte högsta företagsamheten i landet men tyvärr också att Uppsala är ett av få län där företagsamheten går tillbaka jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Ryktet om citybutikens död är starkt överdrivet

HANDELN I Uppsala härskar ingen butiksdöd i stadskärnan. H&M storsatsar, mindre, snabbfotade butiker effektiviserar och krymper ytor. Resultatet: en pulserande innerstad. "Tryggheten är grundläggande för att folk ska vilja vara i stan, därför har vi ett fokus på det, säger Lisa Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan.
NYHET Publicerad:

Irriterande människor

KRÖNIKA "Det blir ofta kulturkrockar och onödigt gnissel när företagare möter kommuners tjänstemän. Företagaren vill så snabbt som möjligt ta sig igenom djungeln av lagar och regler för att förverkliga sin idé. Och tjänstemannen, som ju faktiskt bara gör sitt jobb, upplevs inte sällan i det sammanhanget som en synnerligen irriterande och osmidig figur med bedövande mycket makt." Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Bekymmersamt för industriföretag utan EU

GEMENSAM MARKNAD EU:s inre marknad är en grundbult för många svenska företag. 65 procent av verkstadsföretaget Habias försäljning går till andra EU-medlemmar, är ett exempel. ”Ett svenskt utträde skulle vara mycket bekymmersamt, säger vd Johan Holmstedt.
NYHET Publicerad:

"Utan ett EU skulle vi haft det mycket krångligare"

GEMENSAM MARKNAD 40 procent av exporten går till länder inom EU. En smidig gränsövergång är viktig, eftersom biotechföretaget Mercodias produkter måste förvaras kallt. Vd Mona Österberg berättar om fördelarna med unionen.
NYHET Publicerad:

Långsamma processer och bristande förståelse hindrar företag att växa

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2006 har Mattias Sjökvists Åkeri AB varit verksamma i tätorten Alunda i Östhammars kommun. Under flera år har åkeriets grundare, Mattias, försökt hitta möjligheter för att kunna expandera verksamheten och samtidigt tillhandahålla lokaler för fler aktörer som vill etablera sig på orten. Men, när han vänt sig till kommunen för att omsätta plan till handling har gensvaret varit svalt.
NYHET Publicerad:

Vad ska du bli när du blir stor?

KRÖNIKA "Vi kan med jämna mellanrum höra politiker påtala vikten av att fler väljer att bli företagare. Sverige behöver helt enkelt fler företagare som kan skapa fler jobb. Men om man nu identifierat detta som ett önskvärt scenario, att fler ska välja just företagarbanan, varför ser man då inte till att alla unga får upp just det alternativet på sitt smörgåsbord?" Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hög press på schyssta åkare

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna. Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.