Har kommunerna råd att vänta?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Det var en vanlig höstdag när MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ringde och frågade om våra moduler kunde fungera bra som asylboenden. Där någonstans drog vi igång. Länsstyrelsen, Migrationsverket och ett flertal kommuner uppmanade och assisterade oss i ett stort projekt. Kommunerna behövde HVB- och asylboenden – Vi var redo att leverera. Idag väntar vi fortfarande på att den kommunala byråkratin ska komma till avslut.

Kelly Finnpers, puffbild

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Jag hade jobbat som säljare i ungefär nio år när en av mina kunder en dag frågade mig om jag ville börja jobba för honom istället. Det var Marcus Norström, vd och grundare av Mobile Composite Solutions. Han hade under några års tid vidareutvecklat ett byggsystem i komposit som kan användas för att bygga mobila och flexibla moduler. Jag tog chansen och fick senare frågan om jag ville köpa in mig i företaget. Då hade jag jobbat ett tag och insett vilken unik och bra produkt det var vi hade - utan att tveka svarade jag ja.

Vi presenterade endast produkten för utvalda företag till en början, vi fick bra förslag på förbättringar direkt från de tänkta slutkunderna. 2014 var vi redo för marknaden och började producera och sälja. Våra moduler kan användas i alla klimat och miljöer runt om i världen som lagerlokaler, verkstäder, mobila byggplatshallar eller till, ja, tillfälliga boenden. Det är fantastiskt kul att jobba med en innovation och jag kan säga att jag längtar till jobbet varje dag. I det senaste har jag dock fått uppleva mycket frustration.

Vi har gjort allt vi kan för att vara kommunerna till lags. I samband med att det här projektet drogs igång i oktober ringde uppåt fem nya kommuner i veckan för att beställa si och så många bostäder. 150 bäddar där, 300 bäddar här, 55 lägenheter innan sommaren, paniken var påtaglig och volymerna var stora. Vi la ner mycket tid och pengar på omfattande offerter, CAD-visualiseringar och planritningar. I flera fall blev vi även ombedda att göra detaljplanering av kommunernas tänkta byggplatser, bara för att de skulle återkomma en efter en och säga att de inte fick beställa. Att de måste upphandla eller så var de oense internt om vad de ska bygga, HVB-hem, lägenheter eller asylboenden. När upphandlingarna kom så vädjade kommunerna att vi skulle lämna anbud på deras upphandling, men trots det så slutade det ofta med att vi inte kunde svara.

Det kunde exempelvis stå att det ska byggas i två våningar – vi bygger i ett plan. Att företaget måste haft en årlig omsättning på minst 10 miljoner i tre år – vi startade produktion 2014. Krav på träreglar och bjälklag – vi bygger en självbärande kompositkonstruktion. I de fall där vi lämnat anbud så ber kommunerna fortfarande om mer tid eller så har upphandlingen avbrutits. I vissa fall med en naiv tro om att det inte kommer fler flyktingar, trots Migrationsverkets prognoser om en stadig tillströmning. Nu har kommuner som vi inte svarade börjat kontakta oss igen med frågan ”vi fick inget anbud som höll måttet, vad behöver ni för att lämna en offert?”. Nu har det gått fyra månader sedan dessa kommuner fick offert på en nyckelfärdig lösning. Fyra månader där vi kunde etablerat boende till ett par hundra ensamkommande flyktingbarn. Att inte kommunerna kan anpassa sig till situationen och agera som de privata aktörer som vill beställa är väldigt frustrerande, i de fallen så är det återigen kommunerna som bromsar bygglovsprocessen.

Migrationsverkets riktlinjer finns tillgängliga, men även de är öppna för tolkning och uppdateras ständigt. Det är inte lätt för en kommun att lämna de trygga, långsamma processerna och börja agera för att lösa ett uppenbart problem. Men det behövs mandat från kommunstyrelsen att hitta en bra lösning, beställa och snabbt utfärda tillfälliga bygglov.  Behovet av tillfälliga bostäder är ett faktum idag men om ingen agerar så kommer vi aldrig bygga något. Så här upplever jag att upphandlingsprocessen fungerar i Sverige och det är främst skattebetalarna och de som nyligen fått uppehållstillstånd i vårt land som får lida.

Vi jobbar gärna med kommunerna för att tillsammans ta fram tillfälliga bostäder, men när privata aktörer hör av sig och säger att de har mark, betalningsmedel och att de vill bygga så blir valet enkelt. Kommunens chans att ta kommandot över sin egen flyktinghantering försvinner. Vi kan inte vänta fyra månader till på kommunerna.

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kortlek och UF gav ögonöppnare

UNG FÖRETAGSAMHET. Mattias Lundgren beskriver sig som skapligt orädd, driven och nyfiken och tillsammans med Sebastian Östh äger han bland annat Spektra Finans & Försäkring. Mattias är UF-alumni och om det var något han tog med sig från tiden i UF var det detta: företagande kan fungera som ett eget karriäsval!
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Allt starkare företagsamhet bland kvinnorna i Värmland

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Värmland uppgår till 6,3 procent vilket innebär att man ligger under rikssnittet, trots ett förbättrat resultat jämfört med ifjol. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här är kommunen med den mest företagsamma befolkningen i Värmland

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, d v s andelen företagsamma personer, uppgår till 10,8 procent av Värmlands befolkning, vilket är en marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt har företagsamheten ökat i 11 av länets 16 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som nu presenteras för tionde året i rad.
NYHET Publicerad:

Värmland behöver ett slut på hamnkonflikten

DEBATT. Sedan några veckor tillbaka har hamnkonflikten gått in i ett skarpt och låst läge i landets hamnar. Vi ser med stor oro på hur konflikten tagit fart och hur den nu sprider sig till alltmer och leder till en besvärlig situation med komplikationer för många av landets företag.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet ger möjligheten att våga prova företagande

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN Milton Fast och Maja Persson är klasskamrater från Tingvallagymnasiet i Karlstad och driver tillsammans UF-företaget Fast Management UF. Sedan starten förra hösten har de båda fått utvecklas som företagare, provat på att planera sin vardag och tänka som entreprenörer. Just nu planerar de för fullt för kommande UF-mässa.
NYHET Publicerad:

Värmländska företagen: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST När företagarna i Värmlands län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar ca 30 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Framgångsrika företagare hindras av undermålig infrastruktur

FÖRETAGSKLIMAT Sverige är till ytan Europas femte största land och räknat till befolkning Europas sjuttonde största. Därför behöver det svenska näringslivet en välutvecklad infrastruktur för att kunna bedriva sin verksamhet i hela landet. En kommun vars företagare upplever problem med denna fråga är Sunne där en ny företagare, Viktoria Sundeskog nämner transporter som ett bekymmer.
NYHET Publicerad:

Gymnasieeleverna som klarar sig bäst efter studierna

UTBILDNING Det är hög tid för Värmlands niondeklassare att fatta beslut om gymnasieprogram inför nästa läsår och därför lanserar nu Svenskt Näringsliv sajten gymnasiekvalitet.se. Där finns sammanställningar över bl a lönestatistik för elever från de mest framgångsrika gymnasieprogrammen i Värmland. Statistiken är hämtad från SCB och visar utvecklingen fem och tio år efter examen.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Världsledande företag finns närmare än många tror

JOBBSKAPARNA Under Martin Nilssons tid som VD för Alfa Neon har koncernen vuxit kraftigt och omsättningen ökat från runt 37 miljoner till 127 miljoner kronor. Siktet är fortsatt inställt mot framtiden med fokus på fortsatt lönsamhet och driven personal.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Varje arbetstillfälle som företagarna ger är guld värt

FÖRETAGSKLIMAT. Som Svenskt Näringsliv tidigare rapporterat om kammade Torsby hem platsen årets värmländska klättrare för sitt lokala företagsklimat efter en avancering med 49 platser. Detta menar kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen är avgörande för den lilla kommunen som ligger något i ”utkant”.
NYHET Publicerad:

Tillväxt genom Tillväxtmotorn

JOBBSKAPARNA. Anette Rhudin, skapare av Tillväxtmotorn påpekar att, förutom de konkreta och mätbara resultaten, har en central sak hela tiden varit att projektet hittat den viktiga mellanformen mellan mentorskap och en styrelse. Detta har fått namnet Navigator.
NYHET Publicerad:

Från nervös start till skalbara företagare

JOBBSKAPARNA. Det är sällan lätt att driva ett företag, speciellt inte om du driver ett ganska litet företag. Ofta är du inte bara ny och osäker utan även ganska ensam. Ett tjugotal små- och medelstora (SME) företag i Värmland fick dock genom projektet Tillväxtmotor chansen att växa, utvecklas och ta nya steg.
NYHET Publicerad:

Önskan inför 2019

ÅRSKRÖNIKA. Slutet av 2018 präglas av politisk turbulens och oro samt alltfler signaler om en avmattning av den exceptionellt starka konjunkturen. Det svenska samhället fungerar idag och näringslivet bidrar med sin del, men det behövs politisk stabilitet, reformer och handlingskraft för att svenska företag ska få rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas, växa till och fortsatt bidra till en stark svensk ekonomi.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år.  Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraft

JOBBSKAPARNA. 99,9 procent av alla svenska företag har mindre än 250 anställda och klassificeras därför som små- och medelstora (SME) företag. Tillsammans utgör dessa inte endast en stor arbetsgivare, utan har även pekats ut av både EU-kommissionen och Europaparlamentet som framtidens tillväxtmöjlighet. Det är också av denna anledning som projektet Tillväxtmotor från Värmland fått ett så pass starkt genomslag.
NYHET Publicerad:

Tidigare samverkan om kompetensförsörjningen

JOBBSKAPARNA. Sedan Lena Jonsson beslutade sig för att starta företaget WermKon har utvecklingen varit snabb. Idag har man 20 anställda och planerna på expansion är stora. Men om det finns ett hinder som står i vägen för företagets expansion är det kompetensförsörjningen och Lena menar att företagare behöver bli mer aktiva. ”Vårt mål är att om tio år vara fem gånger större än vad vi är idag”, förklarar Lena.
NYHET Publicerad:

Dystra siffror för Värmland gällande patentskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Värmlands län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det en oroande utveckling för Värmlands län.