Har kommunerna råd att vänta?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Det var en vanlig höstdag när MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ringde och frågade om våra moduler kunde fungera bra som asylboenden. Där någonstans drog vi igång. Länsstyrelsen, Migrationsverket och ett flertal kommuner uppmanade och assisterade oss i ett stort projekt. Kommunerna behövde HVB- och asylboenden – Vi var redo att leverera. Idag väntar vi fortfarande på att den kommunala byråkratin ska komma till avslut.

Kelly Finnpers, puffbild

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Jag hade jobbat som säljare i ungefär nio år när en av mina kunder en dag frågade mig om jag ville börja jobba för honom istället. Det var Marcus Norström, vd och grundare av Mobile Composite Solutions. Han hade under några års tid vidareutvecklat ett byggsystem i komposit som kan användas för att bygga mobila och flexibla moduler. Jag tog chansen och fick senare frågan om jag ville köpa in mig i företaget. Då hade jag jobbat ett tag och insett vilken unik och bra produkt det var vi hade - utan att tveka svarade jag ja.

Vi presenterade endast produkten för utvalda företag till en början, vi fick bra förslag på förbättringar direkt från de tänkta slutkunderna. 2014 var vi redo för marknaden och började producera och sälja. Våra moduler kan användas i alla klimat och miljöer runt om i världen som lagerlokaler, verkstäder, mobila byggplatshallar eller till, ja, tillfälliga boenden. Det är fantastiskt kul att jobba med en innovation och jag kan säga att jag längtar till jobbet varje dag. I det senaste har jag dock fått uppleva mycket frustration.

Vi har gjort allt vi kan för att vara kommunerna till lags. I samband med att det här projektet drogs igång i oktober ringde uppåt fem nya kommuner i veckan för att beställa si och så många bostäder. 150 bäddar där, 300 bäddar här, 55 lägenheter innan sommaren, paniken var påtaglig och volymerna var stora. Vi la ner mycket tid och pengar på omfattande offerter, CAD-visualiseringar och planritningar. I flera fall blev vi även ombedda att göra detaljplanering av kommunernas tänkta byggplatser, bara för att de skulle återkomma en efter en och säga att de inte fick beställa. Att de måste upphandla eller så var de oense internt om vad de ska bygga, HVB-hem, lägenheter eller asylboenden. När upphandlingarna kom så vädjade kommunerna att vi skulle lämna anbud på deras upphandling, men trots det så slutade det ofta med att vi inte kunde svara.

Det kunde exempelvis stå att det ska byggas i två våningar – vi bygger i ett plan. Att företaget måste haft en årlig omsättning på minst 10 miljoner i tre år – vi startade produktion 2014. Krav på träreglar och bjälklag – vi bygger en självbärande kompositkonstruktion. I de fall där vi lämnat anbud så ber kommunerna fortfarande om mer tid eller så har upphandlingen avbrutits. I vissa fall med en naiv tro om att det inte kommer fler flyktingar, trots Migrationsverkets prognoser om en stadig tillströmning. Nu har kommuner som vi inte svarade börjat kontakta oss igen med frågan ”vi fick inget anbud som höll måttet, vad behöver ni för att lämna en offert?”. Nu har det gått fyra månader sedan dessa kommuner fick offert på en nyckelfärdig lösning. Fyra månader där vi kunde etablerat boende till ett par hundra ensamkommande flyktingbarn. Att inte kommunerna kan anpassa sig till situationen och agera som de privata aktörer som vill beställa är väldigt frustrerande, i de fallen så är det återigen kommunerna som bromsar bygglovsprocessen.

Migrationsverkets riktlinjer finns tillgängliga, men även de är öppna för tolkning och uppdateras ständigt. Det är inte lätt för en kommun att lämna de trygga, långsamma processerna och börja agera för att lösa ett uppenbart problem. Men det behövs mandat från kommunstyrelsen att hitta en bra lösning, beställa och snabbt utfärda tillfälliga bygglov.  Behovet av tillfälliga bostäder är ett faktum idag men om ingen agerar så kommer vi aldrig bygga något. Så här upplever jag att upphandlingsprocessen fungerar i Sverige och det är främst skattebetalarna och de som nyligen fått uppehållstillstånd i vårt land som får lida.

Vi jobbar gärna med kommunerna för att tillsammans ta fram tillfälliga bostäder, men när privata aktörer hör av sig och säger att de har mark, betalningsmedel och att de vill bygga så blir valet enkelt. Kommunens chans att ta kommandot över sin egen flyktinghantering försvinner. Vi kan inte vänta fyra månader till på kommunerna.

Kelly Finnpers, Mobile Composite Solutions Sweden AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Varje arbetstillfälle som företagarna ger är guld värt

FÖRETAGSKLIMAT. Som Svenskt Näringsliv tidigare rapporterat om kammade Torsby hem platsen årets värmländska klättrare för sitt lokala företagsklimat efter en avancering med 49 platser. Detta menar kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen är avgörande för den lilla kommunen som ligger något i ”utkant”.
NYHET Publicerad:

Tillväxt genom Tillväxtmotorn

JOBBSKAPARNA. Anette Rhudin, skapare av Tillväxtmotorn påpekar att, förutom de konkreta och mätbara resultaten, har en central sak hela tiden varit att projektet hittat den viktiga mellanformen mellan mentorskap och en styrelse. Detta har fått namnet Navigator.
NYHET Publicerad:

Från nervös start till skalbara företagare

JOBBSKAPARNA. Det är sällan lätt att driva ett företag, speciellt inte om du driver ett ganska litet företag. Ofta är du inte bara ny och osäker utan även ganska ensam. Ett tjugotal små- och medelstora (SME) företag i Värmland fick dock genom projektet Tillväxtmotor chansen att växa, utvecklas och ta nya steg.
NYHET Publicerad:

Önskan inför 2019

ÅRSKRÖNIKA. Slutet av 2018 präglas av politisk turbulens och oro samt alltfler signaler om en avmattning av den exceptionellt starka konjunkturen. Det svenska samhället fungerar idag och näringslivet bidrar med sin del, men det behövs politisk stabilitet, reformer och handlingskraft för att svenska företag ska få rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas, växa till och fortsatt bidra till en stark svensk ekonomi.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år.  Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraft

JOBBSKAPARNA. 99,9 procent av alla svenska företag har mindre än 250 anställda och klassificeras därför som små- och medelstora (SME) företag. Tillsammans utgör dessa inte endast en stor arbetsgivare, utan har även pekats ut av både EU-kommissionen och Europaparlamentet som framtidens tillväxtmöjlighet. Det är också av denna anledning som projektet Tillväxtmotor från Värmland fått ett så pass starkt genomslag.
NYHET Publicerad:

Tidigare samverkan om kompetensförsörjningen

JOBBSKAPARNA. Sedan Lena Jonsson beslutade sig för att starta företaget WermKon har utvecklingen varit snabb. Idag har man 20 anställda och planerna på expansion är stora. Men om det finns ett hinder som står i vägen för företagets expansion är det kompetensförsörjningen och Lena menar att företagare behöver bli mer aktiva. ”Vårt mål är att om tio år vara fem gånger större än vad vi är idag”, förklarar Lena.
NYHET Publicerad:

Dystra siffror för Värmland gällande patentskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Värmlands län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det en oroande utveckling för Värmlands län.
NYHET Publicerad:

En lyckad praktik är viktigt för både elev och arbetsgivare

SKOLA UTBILDNING. Sveriges riksdag har lagstiftat om obligatorisk praktik för svenska högstadieelever (prao). Svenskt Näringsliv har länge lyft prao som ett bra exempel där elever får en chans att både lära sig yrkeskunskaper och vad det innebär att ha ett arbete. Studie- och yrkesvägledaren i Årjängs kommun kan konstatera att alla eleverna i kommunens högstadieskola får en chans till prao. Precis som både politik och näringsliv efterfrågar.
NYHET Publicerad:

Kan företagarna få stabilitet av politiken?

VALET. ”Okej, men nu då?” är kommentaren som varit på mångas läppar sedan valnatten. Flera partiledare kände där och då ett behov av att utropa sig till segrare. Men än idag står Sverige utan en stabil regering och det saknas tydliga vinnare i flera kommuner. Svenskt Näringsliv i Värmland bjöd in till lunch och eftervalsanalys för att försöka ta reda på vad vi kan vänta oss.
NYHET Publicerad:

Bra attityd och service viktigt för ett bra företagsklimat i Storfors

FÖRETAGSKLIMAT. Storfors är en av Värmlands mindre kommuner med ett befolkningsantal på runt 4000. Detta hindrar dock inte kommunen från att satsa stort och 2020 är målet att placera sig på plats 50 i Svenskt Näringslivs ranking av det svenska företagsklimatet. Fortsätter man på den inslagna vägen är detta fullt möjligt.
NYHET Publicerad:

Kick-off för blivande entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Den fjärde oktober var det dags för kick-off för Ung Företagsamhet (UF) Värmland. Ungdomar från hela regionen samlades för att träffas, inspireras och motiveras inför ett nytt läsår där de ska driva UF-företag. Bland annat fanns ett livs levande bevis på vad ett UF-företag kan leda till i form av Locker Room Talk för att motivera de nya företagarna.
NYHET Publicerad:

Viljan att möta företagarna i deras vardag och lyfta deras verklighet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Anna Hedberg har tjugo år bakom sig inom organisationen Företagarna. Nu är hon nyanställd hos Svenskt Näringsliv och utgår ifrån regionkontoret i Karlstad. Hon vill i sin nya tjänst ta med sig sina erfarenheter och utifrån detta bygga en stabil grund för att göra företagarnas röst hörd.
NYHET Publicerad:

Torsby är årets klättrare

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Efter en avancering med hela 49 platser kammade Torsby hem titeln ”årets klättrare” i Värmland när Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av det svenska företagsklimatet. Eva Larsson, tf näringslivschef tror att årets starka utveckling kan relateras till arbetet med ett gemensamt centrumprojekt och nya plattformar för samarbete.
NYHET Publicerad:

Tryggheten sitter i kompetens och konkurrenskraft

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD. En reformering av LAS skulle vara den enskilt viktigaste reformen för produktivitetsutvecklingen i Sverige. Det menar Fredrik Berghel på företaget Inission AB.
NYHET Publicerad:

Tight i toppen om Värmlands bästa företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT. Sunne kommun är åter i topp och har det bäst företagsklimatet i Värmland, enligt företagen, tätt följt av Grums och Munkfors kommuner. Säffle kommun går från klarhet till klarhet och återfinns nu på en fjärde plats bland de värmländska kommunerna och flåsar topptrion i nacken. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Värmland måste bli bättre

FÖRETAGSKLIMAT. Skogsbruk och pappersmassa har haft en historiskt central ställning och fortsätter att utgöra en viktig kompentent i det värmländska näringslivet. Under de senaste åren har Värmland också utgjort hem åt höga toppar men också oroväckande djupa dalar vad beträffar företagsklimatet. Inför 2018 års rankingsläpp den 2 oktober, har vi gjort en summering över kommuner i Värmland som sticker ut i sin utveckling.
NYHET Publicerad:

Nyfiken entreprenör ger bygden liv

JOBBSKAPARNA. För vem som helst vore driften av en ICA butik placerad på glesbygden mer än nog. Men inte för Rikard Ohlin. Förutom den populära ICA-butiken driver han under samma tak tillsammans med sin fru Sinikka även café- och restaurang, Silleruds alldeles egna hotell, catering samt erbjuder kunder från när och fjärran butiksbakad pizza. Inte undra på att personalstyrkan mer än fördubblas under sommarmånaderna!
NYHET Publicerad:

Sverige i välståndsligan

VÄLSTÅND Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå under nittiotalskrisen. Idag ligger vi på en tolfteplats.