Industrins kompetensförsörjning, nyckelfråga för svenskt välstånd

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Uddeholm är idag världens i särklass största tillverkare av högkvalitativt verktygsstål. Våra produkter är sedan länge efterfrågade av stora globala kunder världen över, inom fordonsindustrin, elektronikindustrin och förpackningsindustrin för att nämna några.

Boo Rundqvist

Boo Rundqvist, informationschef Uddeholms AB och ordförande för Teknikcollege Värmland

Foto: Olle Persson

Vår ambition är att fortsätta vara världsledande – i allt vad vi företar oss! En sådan ambitiös viljeinriktning inför framtiden förutsätter en aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik som tillåter och ger konkurrensdugliga förutsättningar för svensk industri. Att kunna fortsätta växa inom de områden där Sverige traditionellt har varit duktiga och som till stora delar lagt grunden för svensk välfärd.

Vi ser tyvärr idag att det finns en rad reella hot som gör att vi känner oro, att förutsättningar för överlevnad och tillväxt måhända håller på att slås undan, inte minst genom hot om nya lagar, pålagor eller andra typer av förändringar som ensamt drabbar svenska företag och som gör att vi löper risk att förlora internationell konkurrenskraft.

Mot den bakgrunden inbjöd Uddeholm i höstas, alldeles efter regeringsbildandet, statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Åsa Romson och näringsminister Mikael Damberg, att komma och besöka oss för att vi på plats skulle kunna berätta om den hotbild vi upplevde. När det kommer till energi- och miljöpolitik, infrastruktur inklusive transportpolitik samt kompetensförsörjning finns mycket att berätta om. Sex månader har gått. Vi väntar fortfarande på svar.

En av de frågor vi ville diskutera handlade alltså om kompetensförsörjningen. För 20 år sedan uppgick antalet anställda med enbart grundskola som utbildningsbakgrund till 30 % av totalen inom tillverkningsindustrin i Sverige. Idag är den siffran nere i 11-12 % och är fortsatt sjunkande. Detta sker samtidigt som antalet anställda med 3 årigt gymnasium eller någon form av eftergymnasial utbildning ökar kraftigt.

Det är en naturlig utveckling av industrins modernisering och de förutsättningar som vi lever under idag år 2015; digitalisering, automatisering och över huvud taget en anpassning av teknik och kompetensbehov till vad som är nödvändigt för att Sverige och svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftig internationellt. Godkända betyg från tre-årigt gymnasium är idag en miniminivå för vad som krävs utbildningsmässigt för att ha möjlighet att erhålla arbete inom industrin!

Samtidigt som den kompetensförändringen sker, ser vi tyvärr att söktrycket i stora delar av landet till gymnasiets yrkesförberedande program minskar. En tendens som vi sett allt sedan förre utbildningsministern Jan Björklund gjorde om de yrkesförberedande programmen så att dessa inte längre behövde ”besväras” med onödig teoretisk kunskap, med motiveringen att alla ju ändå inte kunde bli akademiker.

På många orter, inte minst i Hagfors, såg vi en omedelbar förändring av sökbilden. Efter att under några år byggt upp statusen för exempelvis det gamla industriprogrammet kunde vi genast mäta skillnaden. Söktrycket föll och föll. Och har därefter fortsatt att falla till en närmast katastrofalt låg nivå.

Visst kan man, som förre utbildningsministern, med hänvisning till statistik framkalla bilden av att elever från yrkesprogrammen ändå inte är de som söker universitet och högskola. Men vad man gjorde var att från regeringen stänga dörren. Återvändsgränden blev ett faktum och det märkte inte minst de föräldrar vars barn i årskurs nio skulle välja program på gymnasiet. Man har helt enkelt reagerat genom att lämna de yrkesförberedande linjerna och istället låtit sina barn välja en linje med alla dörrar öppna mot framtiden.

Vad värre är; med allt färre sökande, och allt färre verkligt studiemotiverade bland dem, har antalet elever på exempelvis det industritekniska programmet i Värmland på två år halverats! Bland dem som fortfarande finns kvar är det dessutom enbart hälften som efter tre år lämnar gymnasiet med fullständiga betyg – och därmed kan betraktas som anställningsbara! Detta är en tickande bomb för industrin som vi gemensamt omedelbart måste vända rätt igen om vi i framtiden ska ha möjlighet att hitta de talanger som industrin behöver för att fortsatt vara i världstopp.

Sverige har genom åren legat i framkant och kunnat förse våra mest framgångsrika företag och organisationer med duktiga, inte sällan världsledande, medarbetare och ingenjörer. Detta har vi kunnat göra tack vare hög nivå på våra utbildningssystem och på vår ingenjörstradition. Med en global marknad framför oss ställs idag högre krav på mer avancerad produktionsteknik och då ökar självklart även behovet av kvalificerade medarbetare, såväl yrkesarbetare som ingenjörer.

En aktuell beräkning från Statistiska Centralbyrån visar att det år 2030 kommer att finnas en brist på över 50 000 ingenjörer i Sverige, mycket beroende på stora pensionsavgångar de närmaste åren. Risken är därför stor att den svenska konkurrenskraften försvagas om vi inte med gemensamma insatser omedelbart lyckas vända trenden, annars klarar vi inte välfärden.

Idag står nämligen industrin för nära 80 % av Sveriges totala export. Men för att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Klarar vårt utbildningssystem den utmaningen, syftande till att öka status och kvalitet för industrirelevanta utbildningar och samtidigt skapa en matchning mellan utbildning och de kompetensbehov som Sveriges industriföretag har?

Kompetenta medarbetare är nämligen grundläggande för att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd.

Boo Rundqvist, informationschef Uddeholms AB och ordförande för Teknikcollege Värmland

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Arvikaföretagaren: ”regelförenkla för skötsamma företag”

JOBBSKAPARNA Det har nu gått 28 år sedan Cay Samuelsson flyttade med sin familj från storstaden Göteborg till det lilla samhället Glava i Arvika kommun för att påbörja livet som ICA-handlare. Även fast det bitvis varit hårt arbete trivs Cay i verksamheten och har alltid tagit varje möjlighet att utvecklas.
NYHET Publicerad:

Nätverk för kvinnor stärker it-studenter i Karlstad

HALLÅ DÄR Marie-Therese Christiansson, koordinator för nätverket ITQ och proprefekt för Handelshögskolan i Karlstad. Vad är ITQ?
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna i Sommarsverige: Patrik Hjelte

JOBBSKAPARNA. Patrik Hjelte sticker inte under stolen med att viljan att tjäna pengar var viktig när han började. Men han menar att det finns olika sätt att tjäna pengar och att det för honom är självklart att vara generös. ”Antingen är du snål eller så är du generös. Jag vill vara generös då det ger så mycket mer tillbaka och jag vill att min personal ska trivas, kunna utvecklas och ha kul på jobbet.”
NYHET Publicerad:

VALET 2018: utveckla RUT och ROT

VALET 2018. Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Glad sommar Värmland!

SOMMARHÄLSNING. Efter en solig och varm vår – och såhär i skolavslutningstider – är det dags för oss att sammanfatta vårens händelser och aktiviteter.
NYHET Publicerad:

Tredje generationens familjeägda camping

JOBBSKAPARNA. När nu tredje generationen har axlat ansvaret för Bomstadbaden camping ser man, som man gjort under sin nittioåriga historia, framåt. David Nordentjell, ägare och VD, menar att man vill investera för framtiden. ”Vi vill utvecklas och anpassa oss efter det som önskas av våra gäster. Dagens campare önskar ett bredare utbud än för trettio år sedan och det är för det vi bygger vår verksamhet.”
NYHET Publicerad:

Dags att gå vidare i välfärdsfrågan  

VÄLFÄRD I snart fyra år har frågan om vinstbegränsningar – i praktiken ett vinstförbud – helt dominerat debatten om vår gemensamma välfärd. Den har sugit att syre ur luften och den har skapat stora klyftor i politiken men även förtroendeklyftor mellan företagare och politiker.
NYHET Publicerad:

Vi måsta komma i tid till framtiden

JOBBSKAPARNA För att ta sig ut till ICA Maxi på Bergvik i Karlstad behöver de flesta kunderna passera ett antal andra välfyllda affärer där de kan få liknande varor som på ICA Maxi. Frågan är därför vad som lockar dem till just Christer Johanssons butik. ”Vi är en stormarknad där du ska kunna hitta ett bredare utbud till ett bra pris. Därför ser vi att många storhandlar hos oss. Men den främsta tillgången vi har är våra medarbetare”, förklarar Christer.
NYHET Publicerad:

Företagare söker sig till riksdagen

VALET 2018. Från Iran och de småländska bygderna till Liberalernas ledande riksdagskandidat i Värmland har Arman Teimouri tagit sig ann fler utmaningar i livet än många andra. Erfarenheten från ett långvarigt företagande, arbete på länsstyrelsen och nu senast på Karlstad CCC hoppas Arman ska hjälpa honom i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Utbilda för det som efterfrågas i Värmland

VALET 2018. Åsa Hååkman-Feldt, socialdemokratisk riksdagsledamot från Filipstad har med 24 år i politiken erfarenhet från politiskt arbete i både kommun och region. Hon hoppas kunna föra med sig dessa erfarenheter in i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Konflikten i Göteborgs hamn – problem för hela Sverige

HAMNKONFLIKTEN I GÖTEBORG. 4,5 miljarder kronor kostade konflikten i Göteborgs hamn det svenska näringslivet andra aktörer i samhället under 2017, visar ny beräkning genomförd av Damvad Analytics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. ”Hamnkonflikten framställs ofta som ett Göteborgsproblem, men det är ett problem även för Värmland och för hela Sverige. Det påverkar hela det svenska näringslivet och den svenska ekonomin.”, säger Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

Munkfors bäst på företagande

ENKÄT Med 4,6 i medelbetyg hamnar Munkfors högst upp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet. "Alla känner att kommunen bryr sig och uppmärksammar företagen", säger Pernilla Melén, vd på Munkforssågar, ett av ortens större företag.
NYHET Publicerad:

Värmländskt företagsklimat i topp

FÖRETAGSKLIMAT. Idag presenterar Svenskt Näringsliv den årliga enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Knappt 1500 värmländska företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Det är småföretagarna som skapar jobben

VALET 2018. Kristdemokraternas ledande riksdagskandidat i Värmland, Kjell-Arne Ottosson menar att politiken måste underlätta för folk som vill starta eget företag. Detta är viktigt för det är genom dessa företag som jobben skapas och välfärden finansieras menar han.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johannesson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

Fler ska #GillaJobbskaparna!

KRÖNIKA. Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF har tillsammans drivit kampanjen Gilla Jobbskaparna under april för att öka förståelsen om företagens betydelse för Värmland. Men resan tar inte slut vid månadsskiftet.
NYHET Publicerad:

Företagarnas roll är viktigare än någonsin

VALET 2018. Sara Gunnarsson, andranamn på Liberalernas värmländska riksdagslista och partiets kommunlista i Karlstad, har kunskap och erfarenhet från företagandets värld med en mamma som egenföretagare.