SEMINARIUM / MÖTE Län: Värmlands län

Rekryteringsenkäten 2018 i Värmland

Att rekrytera rätt medarbetare är en stor utmaning för många företagare i Värmland. I takt med att ekonomin och arbetsmarknaden går för högtryck har kompetensbristen inom många branscher blivit alltmer utbredd. Konsekvenserna för företagens tillväxt och möjlighet att svara mot kundernas efterfrågan är påtaglig.

Svenskt Näringsliv har sedan 1999 kartlagt företagens kompetensbehov på bransch och länsnivå.

Resultatet för den senaste undersökningen bland företagen i Värmland är nu klart och presenteras vid ett seminarium den 24 april.

Hur ser kompetensbristen ut? Vad blir konsekvenserna för företagen? Via vilka kanaler väljer företagen att rekrytera? Vilka kompetenser efterfrågas? Och hur löser företagen sina rekryteringsproblem?

Varmt Välkomna!

Urban Svanberg, regionchef Värmland

Datum och tid

  • Tisdag 24 april 2018, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Näringslivets Hus, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Kontaktperson

Urban Svanberg