”Svenskt Näringsliv - en viktig brygga mellan olika parter” 

Lena Jonsson är vd och grundare av företaget Wermkon. Företaget är specialiserade på hälsa och arbetsmiljö för säkrare och kostnadseffektivare byggprojekt. Lena Jonsson vann årets kvinnliga gasell med en tillväxt på 666 procent och har samtidigt ökat representationen i en mansdominerad bransch. Wermkon är medlemmar i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv sedan 2018.    

Lena Jonsson, vd Wermkon

Vad gör Wermkon unikt? 
— Förmågan att kunna stå på två ben; både den teoretiska och praktiska aspekten. Vi är specialiserade på arbetsmiljö men levererar inte våra tjänster i en papperslunta, utan implementerar våra resultat rent praktiskt. Det vi ser är att det ger goda resultat som både räddar liv och sparar pengar. Just dom resultaten driver mig framåt!   

Vi räddar liv och sparar pengar    

Vad tycker du ska förändras för ett bättre företagsklimat?  
— LOU måste förändras. För få tänker att det är våra skattepengar och inköparna har inte riktigt koll. De köper ju exempelvis in både toalettpapper och nya komplexa vägprojekt. Jag tror att alla skulle vinna på upphandlingar som var närmare företagen, beställda av aktörer med kunskap om ämnet. Idag är kraven så höga och otydliga att många anbud avbryts. Det finns helt enkelt för få som vill ställa upp.  

Hur ser du på ditt medlemskap i Svenskt Näringsliv? 
 — Man kan inte stå utanför Svenskt Näringsliv och samtidigt vara missnöjd med saker. För mig handlar det om att jobba tillsammans och bereda vägen framåt. Sen har jag fått möta flera politiker och det har givit viktiga perspektiv. Det är lätt att man tror sig veta hur verkligheten förhåller sig, sen kan det bero på bristande kommunikation. Jag ser Svenskt Näringsliv som en viktig brygga mellan olika parter, en organisation för näringslivet helt enkelt.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist