Åkeriföretagen: glömska straffas hårdare än fusk

TV Publicerad
video spelare

Alla bilar som går i yrkestrafik har en färdskrivare. I den registreras bland annat körtider och raster. Det ska ge säkrare yrkestrafik, är tanken. Men de stelbenta reglerna är omöjliga att följa för både chaufförer och företagen.