”Det är viktigt att vara organiserad så vi når ut med våra åsikter”

TM Konsult i Lycksele är ett gediget familjeföretag som funnits sedan 1966 då det startades av tre personer från orten. En av grundarna var nuvarande vd Anders Franklins pappa. Under åren har företaget växt och har nu drygt 105 anställda på sju orter i Norrland.  Det är ingenjörer, konstruktörer och arkitekter som levererar tjänster inom byggbranschen.

”Det är viktigt att vara organiserad så vi når ut med våra åsikter, särskilt för oss företagare med färre än 500 anställda”, säger Anders Franklin.
Foto: Mia Berglund

Förändringar som Anders Franklin, vd för TM Konsult i Lycksele, vill se under 2020 är:

  • Bättre upphandlingsregler
  • Ta bort arbetsgivaravgiften för nyanställda
  • Förenkla för pensionärer att vara kvar i arbete
  • Slopa skatten på resor

– Vår största kund är SISAB – skolor i Stockholm AB – där vi har ramavtal inom fyra områden, säger Anders Franklin. Bland kunderna finns också privata aktörer och landsting.

Med ny teknik kan de anställda hålla möten via Skype och Teams och de fysiska avstånden till kunderna har minskat i betydelse.

– Vi kan ha många möten och kan göra mycket på distans men ibland måste vi vara på plats och därför är ett fungerande och prisvärt flyg viktigt för oss. Om hela Sverige ska leva måste kommunikationerna fungera även utanför storstäderna, säger Anders Franklin.

Vad behövs för att ni ska kunna fortsätta växa?
– Kompetens och rekrytering. Vi är ett ingenjörsföretag och vi har ett fint samarbete med universiteten i Norrland där vi kan rekrytera nya medarbetare. Sen har vi en del hemvändare som flyttar tillbaka från städerna i södra Sverige och det uppskattar vi att få in deras kompetens.

 Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter vore önskvärt.

Vad är styrkan med att vara ett företag i Norrlands inland?
– Styrkan är lojala medarbetare. Vi har liten personalomsättning. De som jobbar hos oss gör det under lång tid. Vi har medarbetare som varit anställda hos oss i över 40 år. Det är skillnaden mot till exempel Stockholm där man i vissa fall tycker att det är värt att byta jobb för att tjäna in 15 minuters restid till kontoret.

Vad kan politikerna förändra för att förbättra för er?
– Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter vore önskvärt. Om man i handling vill att hela Sveriges ska leva då borde man införa lägre avgifter för arbetsgivare i Norrland.

Vad ser du för nytta med medlemskapet i Svenskt Näringsliv?
– Det är viktigt att vara organiserad så vi når ut med våra åsikter, särskilt för oss företagare med färre än 500 anställda. Det är också ett stöd i samband med löneförhandlingar och avtal.

Är det någon speciell fråga som du tycker Svenskt Näringsliv ska driva?
– Försöka stoppa förenklingsförslaget som innebär ändringar i reglerna för att överklaga en upphandling. Införs de måste företagen som förlorar tvisten betala hela processen. Det är en farlig väg att vältra över kostnaderna på den enskilde företagaren. Det gör att det bara är de stora resursstarka företagen som kan och vågar överklaga en upphandling om den genomförts felaktigt. Det är i slutändan ett hot mot demokratin och rättsosäkert. En annan fråga är att göra det enklare att ha kvar pensionärer i organisationen, de är viktiga och kan fungera som mentorer, överföra kunskap till kommande generationer.

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist