Engelska skolan har fördubblat elevantal

NYHET Publicerad

UTBILDNING Internationella Engelska Skolan, IES, har funnits i Umeå sedan hösten 2015 och redan har de fått motta priser för sin kvalitet. "Vi har barn som står i kö för att få börja hos oss och vi undersöker just nu möjligheten att expandera", säger Robb Cayford, rektor på skolan.

Robb Cayford, Internationella Engelska Skolan, Umeå.jpg

Robb Cayford

Varje morgon, oavsett väder och antal minusgrader, står Robb Cayford utanför IES mellan klockan 07.45 och 08.20 för att hälsa sina elever som går i klass 3–9 välkomna. Hans mål är att kunna alla barns namn.

– Vi har fått höra från föräldrar att det känns bra att lämna barnen här. Vi tar emot dem och här är det våra regler som gäller. Vi har också fått höra av föräldrar att deras barn känner att de är någon här. De är sedda. Det skapar en trygg miljö.

Det har gått väldigt fort för IES att etablera sig i Umeå. På tre läsår har antalet elever och anställd personal mer än fördubblats.

– Just nu har vi 50 anställda och 470 elever och vi har också barn som står i kö för att få börja. Just nu har vi  25 elever per klass i åk 3 och 4. I årskurserna 5-9 har vi upp till 32 elever per klass, säger Robb Cayford.

Han är själv från London i England och beskriver Umeå som så nära paradiset man kan komma. Det lugn och den miljö som finns här är något han verkligen uppskattar, vilka också är ord han använder för att beskriva den skola han ansvarar för – vilket kan vara receptet för den framgång skolan rönt på så kort tid.

– Vi fokuserar på kvalitet och att gå ”back to basics”. Vi har ett tänk som går igenom överallt i alla klassrum vilket gör att samtliga elever vet vad som gäller. Här ska lugn och ro finnas för det skapar en bra miljö och bäst förutsättningar för lärande. Vi sitter alla i samma båt och vi ska ro åt samma håll.

Han beskriver det förhållningssätt som finns som ”tough love”. Här är det lärarna som styr och eleverna har respekt för det. Mobiltelefoner lämnas inlåsta i elevskåpen under hela skoldagen och inget spring får förekomma i korridorerna exempelvis. Är det någon som bryter mot reglerna så blir det konsekvenser i form av samtal och i yttersta fall kvarsittning.

– Vi har en nära dialog med föräldrarna hela tiden med månatliga samtal om hur det går för deras barn i skolan, vilket är väldigt uppskattat.

Umeå toppar i undervisningskvalitet

Varje år får elever, föräldrar och personal svara på en enkät som skickas ut bland IES alla 34 skolor över landet och här ligger Umeå i topp. Skolan har kammat hem sex priser för sin undervisningskvalitet.

– Enkäterna handlar om hur man uppfattar skolan, om man skulle rekommendera den till andra och så vidare och vi har fått bäst resultat bland elever, föräldrar och personal två år i rad.

Rektor Robb Cayford tror verkligen på att arbetet för en god skolmiljö och bra resultat bland eleverna skapar förutsättningar för att IES ska kunna växa och bli vinstdrivande. För trots så goda betyg från alla inblandade har siffrorna ännu inte gått från röda till svarta.

– Det är som vilket nystartat företag som helst. Vi måste bygga upp det från början. Och jag tycker inte att det är så konstigt att föräldrar väntar lite med att anmäla sina barn till en ny skola förrän de har sett vad den står för, och det kan ta några år. Nu har vi kommit till den punkt att vi har elever i kö. Vårt huvudkontor har sagt att vi ska fokusera på eleverna och vår kvalitet så fokuserar de på finanserna.

Var ser du att Internationella Engelska Skolan är om fem år?

– Då har vi funnits i åtta år och vi är den första skolan alla föräldrar tänker på som ska välja utbildning åt sina barn. Vi håller just nu på att undersöka om vi kan expandera och bli en F–9-skola och om fem år hoppas jag också att vi kan erbjuda gymnasieutbildning. Den efterfrågan finns redan, säger Robb Cayford.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.