Frustrerad företagare söker

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag hör att det finns unga som vill utbilda sig till framtidsyrken som kan ge jobb. Jag hör att det finns arbetssökande som med ljus och lykta letar efter jobb. Jag hör att regeringen vill satsa på vuxenutbildningar som ska leda till arbete. Men hur jag än letar så verkar det inte ändå inte finnas någon för mig att anställa? Låt mig förklara problemet.

Liselotte Gustafsson, Gustafssons Rör

Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör i Umeå

Gustafssons Rör är ett VVS-företag under ständig utveckling och expansion. Vi lovar öppenhet, närhet och trygghet till våra kunder och vi värnar om våra medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder jobb. Riktiga jobb med riktig lön. Så varför är det då så svårt att hitta nya medarbetare?

VVS-branschen står inför flera utmaningar. Den snabba teknikutvecklingen som sker i samhället leder till att vår bransch måste ha kunskap och kompetens för att ställa om och anamma de nya lösningar som lanseras. Samma gäller de nya kraven för hållbarhet och miljöanpassning som kommer. Och på detta behöver vi hantera ett generationsskifte bland ägarna till företagen i VVS-branschen. Men kanske står vi framför allt inför utmaningen att förklara hur ett jobb i vår bransch idag ser ut.

Det vi letar efter i våra medarbetare är teknikintresserade problemlösare som gillar att vara med och förbättra för sina medmänniskor. Miljöintresserade personer som gärna tänker ett varv extra för att skapa energi- och kostnadsbesparande lösningar för ett hållbart samhälle. Du som kan se den spännande utmaningen i att planera och utveckla värme-, ventilations- och sanitetslösningar för ett land med fyra årstider. Vi letar efter nyfikna entreprenörer. Summa summarum så behöver vi människor med en enorm kompetens helt enkelt. Och kompetens kräver utbildning.

Att skaffa sig en utbildning till vår bransch är helt lätt. Du kan göra valet när du är 15 år och välja att läsa VVS-programmet på gymnasiet. Kvalitén på utbildningen i Umeå är bra och du går ut med goda kunskaper i bagaget. Men, faktum är, att när du drar igång din utbildning är du inte garanterad att bli klar. För efter tre år på gymnasiet så krävs det fortfarande 2 år som lärling för att du ska få göra dina slutprov. Först efter det kan du få din branschlegitimation. Och om du inte får en lärlingsplats efter gymnasiet? Ja, då sitter du med en halv utbildning.

Missar du att välja VVS-programmet på gymnasiet blir vägen till ett jobb hos oss ännu svårare. Då återstår alternativet att gå en yrkesvuxutbildning till montör i 1-2 år, för att sedan gå som lärling i ytterligare 2 år utifrån samma förutsättningar som efter gymnasiet. Eller att hitta en arbetsgivare som vill satsa på dig och gå som företagslärling, men det är få små- och medelstora företag som har förutsättningar att utbilda oerfarna från grunden. I Sverige finns det idag få platser inom yrkesvux, ännu färre med koppling till VVS-branschen. Betänk då även att platserna inom yrkesvux i första hand går till dem som står längst från arbetsmarknaden och inte till den som kanske idag har ett jobb, men vill byta bana.

Som ni förstår så hjälper det inte hur många personer jag än söker, då det finns för få utbildade och erfarna att hitta. Mätningar från Svenskt Näringsliv visar att vart femte rekryteringsförsök i Sverige och vart fjärde rekryteringsförsök i Västerbotten misslyckas. I mitt fall skulle jag säga att det är vart annat försök som misslyckas. Helt i onödan.   

Här följer tre förslag som skulle underlätta fler rekryteringar inom VVS-branschen: 
- Stärk samverkan mellan skola och lokalt näringsliv för att öka elevernas kunskaper om arbetslivet.
- Ställ höga krav på utbildningen. Ge eleverna högre kompetens och gör dem mer anställningsbara direkt efter skolan och minimera sträckan från utbildad till branschlegitimation.
- Underlätta för yrkesväxling genom att utöka platserna på yrkesvux och YH-utbildningarna.

VVS-branschen behöver duktiga medarbetare både idag och inför framtiden. Låt de som vill få möjligheten att utbilda sig inom branschen. Och låt mig få möjlighet att anställa fler.

Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör i Umeå

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.