Ge inte upp!

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Konftel skulle bara fungera som en teknisk resurs och varumärket skulle försvinna. Det var det stora amerikanska bolagets intentioner vid förvärvet för fyra år sedan. Vi lyckades övertyga dem om motsatsen och nu växer Konftel igen – mot alla odds.

Peter Renkel

Peter Renkel, CEO på Konftel AB

Foto: Andreas Gradin

För dig som inte är bekant med vår historia; Konftel startades i Umeå 1988 ur ett litet källarföretag som byggde ljudsystem. Det verkliga startskottet blev en installation för telefonkonferenser i bankdirektören Erland Nygrens kontor. Idag har vi en bred portfölj av konferenstelefoner och ljudenheter för alla slags distansmöten. Produkterna säljs över stora delar av världen och det är ett antal år sedan vi nådde det gamla målet om 100 miljoner kronor i omsättning.

Men nu tänker jag fokusera på våra erfarenheter från de senaste fyra åren, på tiden efter att kommunikationsföretaget Avaya Inc. förvärvade Konftel. Vi kom med ett 40-tal personer in i en organisation med 14 000 anställda! Det var i ett skede när Konftel tydligt skulle gynnas av att finnas i ett större sammanhang för att kunna växa internationellt och få möjligheter till ett högre utvecklingstempo. Där låg våra förväntningar, men det hann bara gå någon vecka innan vi upptäckte att Avayas planer pekade i en helt annan riktning. Vi såg att Konftels omsättning var borträknad efter nio månader. Det blev startskottet för en intensiv aktivitet från vår sida med sikte på huvudkontoret i Kalifornien.

De första åren som ett Avaya-bolag innebar verkligen ett kulturellt stålbad. Konftel är ett entreprenörsbyggt företag som kunnat fatta beslut och agera snabbt. Nu blev vi helt beroende av långa, interna förankringsprocesser för att komma framåt. Vi kom från en miljö där många roller såg ut som schweiziska arméknivar, med verktyg för olika uppgifter, in i en miljö full med specialister i tydligt avgränsade roller. Det tog oss närmare tre år att fullt ut förstå och kunna agera effektivt i de här vertikalerna med tillhörande processer, som ibland kan upplevas ligga långt ifrån affärsverksamheten. Om vi själva haft personal med tidigare erfarenhet från storbolag, hade det säkert gått snabbare. Under tiden har vi samtidigt fått bättre förståelse för hur processerna fungerar hos våra storbolagskunder och lärt oss att agera bättre i de relationerna.

Men, undrar du kanske nu, vad var det egentligen som fick Avaya att tänka om när det gällde Konftels framtid? Den springande punkten var när vi lyckades övertyga Avayas ledning om att Konftel-varumärket gav en perfekt möjlighet att sälja konferenstelefoner även till konkurrerande plattformar, som Cisco, Unify och andra. Det tog ett par månader av ”sång och dans” på huvudkontoret att sälja in den strategin fullt ut. Fast det effektivaste sättet att få nyckelpersoner med oss i den här omställningen har varit att få dem hit till Umeå. De har på plats fått se hur vi arbetar, vad vi strävar efter och åkt hem som ambassadörer för Konftel inom Avaya. Det har betytt oerhört mycket!

I it-branschen är det ovanligt att förvärvade bolag får möjlighet att arbeta vidare under befintligt varumärke. Det gäller även de företagsköp som Avaya har gjort genom åren. ”Have the mothership crushed you yet?”, frågade en av Avaya-cheferna första gången jag besökte kontoret utanför New York. En befogad fråga med tanke på att det var fler personer på Avaya inblandade i integrationsarbetet än det totala antalet anställda på Konftel.

Sammantaget kan jag inte vara annat än nöjd med var vi är idag. Konftel tappade visserligen tre år då omsättningensökningen stannade av, men nu är vi tillbaka i en bra tillväxt och har en spännande roadmap för de kommande åren. Det går att vända stora skutor, även de styrs av personer som är möjliga att påverka.

Jag vill avrunda på samma sätt som som branschanalytikerna Gartner alltid gör i sina dragningar. Här kommer tre goda råd utifrån mina och Konftels erfarenheter av att förvärvas:

1. Definiera integrationsarbetet. Hur långtgående ska integrationen bli? Vilka områden berörs av förändringarna? Hur ska det gå till? Att sätta rätt förväntningar skapar trygghet i organisationen.

2. Ägna tid åt huvudkontoret. Se till att synas och höras i den stora organisationen, särskilt i början.

3. Ge inte upp!

Peter Renkel, CEO på Konftel AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.