Ge inte upp!

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Konftel skulle bara fungera som en teknisk resurs och varumärket skulle försvinna. Det var det stora amerikanska bolagets intentioner vid förvärvet för fyra år sedan. Vi lyckades övertyga dem om motsatsen och nu växer Konftel igen – mot alla odds.

Peter Renkel

Peter Renkel, CEO på Konftel AB

Foto: Andreas Gradin

För dig som inte är bekant med vår historia; Konftel startades i Umeå 1988 ur ett litet källarföretag som byggde ljudsystem. Det verkliga startskottet blev en installation för telefonkonferenser i bankdirektören Erland Nygrens kontor. Idag har vi en bred portfölj av konferenstelefoner och ljudenheter för alla slags distansmöten. Produkterna säljs över stora delar av världen och det är ett antal år sedan vi nådde det gamla målet om 100 miljoner kronor i omsättning.

Men nu tänker jag fokusera på våra erfarenheter från de senaste fyra åren, på tiden efter att kommunikationsföretaget Avaya Inc. förvärvade Konftel. Vi kom med ett 40-tal personer in i en organisation med 14 000 anställda! Det var i ett skede när Konftel tydligt skulle gynnas av att finnas i ett större sammanhang för att kunna växa internationellt och få möjligheter till ett högre utvecklingstempo. Där låg våra förväntningar, men det hann bara gå någon vecka innan vi upptäckte att Avayas planer pekade i en helt annan riktning. Vi såg att Konftels omsättning var borträknad efter nio månader. Det blev startskottet för en intensiv aktivitet från vår sida med sikte på huvudkontoret i Kalifornien.

De första åren som ett Avaya-bolag innebar verkligen ett kulturellt stålbad. Konftel är ett entreprenörsbyggt företag som kunnat fatta beslut och agera snabbt. Nu blev vi helt beroende av långa, interna förankringsprocesser för att komma framåt. Vi kom från en miljö där många roller såg ut som schweiziska arméknivar, med verktyg för olika uppgifter, in i en miljö full med specialister i tydligt avgränsade roller. Det tog oss närmare tre år att fullt ut förstå och kunna agera effektivt i de här vertikalerna med tillhörande processer, som ibland kan upplevas ligga långt ifrån affärsverksamheten. Om vi själva haft personal med tidigare erfarenhet från storbolag, hade det säkert gått snabbare. Under tiden har vi samtidigt fått bättre förståelse för hur processerna fungerar hos våra storbolagskunder och lärt oss att agera bättre i de relationerna.

Men, undrar du kanske nu, vad var det egentligen som fick Avaya att tänka om när det gällde Konftels framtid? Den springande punkten var när vi lyckades övertyga Avayas ledning om att Konftel-varumärket gav en perfekt möjlighet att sälja konferenstelefoner även till konkurrerande plattformar, som Cisco, Unify och andra. Det tog ett par månader av ”sång och dans” på huvudkontoret att sälja in den strategin fullt ut. Fast det effektivaste sättet att få nyckelpersoner med oss i den här omställningen har varit att få dem hit till Umeå. De har på plats fått se hur vi arbetar, vad vi strävar efter och åkt hem som ambassadörer för Konftel inom Avaya. Det har betytt oerhört mycket!

I it-branschen är det ovanligt att förvärvade bolag får möjlighet att arbeta vidare under befintligt varumärke. Det gäller även de företagsköp som Avaya har gjort genom åren. ”Have the mothership crushed you yet?”, frågade en av Avaya-cheferna första gången jag besökte kontoret utanför New York. En befogad fråga med tanke på att det var fler personer på Avaya inblandade i integrationsarbetet än det totala antalet anställda på Konftel.

Sammantaget kan jag inte vara annat än nöjd med var vi är idag. Konftel tappade visserligen tre år då omsättningensökningen stannade av, men nu är vi tillbaka i en bra tillväxt och har en spännande roadmap för de kommande åren. Det går att vända stora skutor, även de styrs av personer som är möjliga att påverka.

Jag vill avrunda på samma sätt som som branschanalytikerna Gartner alltid gör i sina dragningar. Här kommer tre goda råd utifrån mina och Konftels erfarenheter av att förvärvas:

1. Definiera integrationsarbetet. Hur långtgående ska integrationen bli? Vilka områden berörs av förändringarna? Hur ska det gå till? Att sätta rätt förväntningar skapar trygghet i organisationen.

2. Ägna tid åt huvudkontoret. Se till att synas och höras i den stora organisationen, särskilt i början.

3. Ge inte upp!

Peter Renkel, CEO på Konftel AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.
NYHET Publicerad:

Skruv på sin business

ENTREPRENÖRSKAP Det började som en idé mellan tre skateboardåkande gymnasiekompisar. Nu har tanken på att revolutionera marknaden inom muttrar kommit darrande nära verklighet. "Målet är att kunna starta tillverkning i Skellefteå och ge något tillbaka till stan", säger Alexander Harpa, ägare av Combolt AB.
NYHET Publicerad:

Hotelldirektör suddar ut negativ attityd till besöksnäringen

REKRYTERING Låg arbetslöshet och ett oförtjänt rykte om att vara en genomfartsbransch gör att hotelldirektör Sara Johansson jobbar proaktivt för att kunna anställa engagerad personal. "Vi måste synas och visa på goda exempel från branschen", säger hon.
NYHET Publicerad:

Företagen i Västerbotten väljer bort Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Förtroendet för Arbetsförmedlingen vacklar. Bara 17 procent av företagen planerar att ta hjälp av myndigheten för att hantera kompetensbehovet de närmaste åren. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Hela 80 procent av företagen i Västerbotten kommer framöver att välja bort Arbetsförmedlingen. ”Det är ett kraftigt underbetyg för myndigheten. Förtroendet är kört i botten”, säger Karina Folkesson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Samarbete eller kannibalism

REKRYTERING IT-konsulten Tieto i Umeå är ett av alla företag som har svårt hitta medarbetare. "Ledsamt att tänka på att jobben försvinner härifrån," säger Patrik Jonsson, sajtchef på Tieto i Umeå. "Vi skulle kunna ha mellan 30-40 personer fler anställda."
NYHET Publicerad:

Ingen medarbetare att finna till var femte jobb

REKRYTERINGSENKÄTEN 2018 Det blir allt svårare för länets företag att hitta medarbetare. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät. Företagen tvingas tacka nej till order, deras planer på att expandera stoppas och lönsamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Vill du vara VD för en dag?

#GILLAJOBBSKAPARNA Är du ung, bor i Västerbotten och nyfiken på vad det innebär att vara jobbskapare? Då kan du delta i tävlingen ”VD för en dag”. Vinnarna har möjlighet att få testa på att vara VD för en dag hos Josef Alenius på Texor i Lycksele, Anna Larsson på Nygatan 57 i Skellefteå eller Anna Strandgren på Modigt/Gränslöst i Umeå.
NYHET Publicerad:

Våra jobbskapare i rampljuset!

#GILLAJOBBSKAPARNA Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Under april månad vill vi rikta extra uppmärksamhet mot alla jobbskapare ute i landet. ”Nu drar vi igång kampanjen Gilla Jobbskaparna i sociala medier och med aktiviteter runt om i Västerbotten”, säger Karina Folkesson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kretskort betalar läkarbesök

VÄLFÄRDSAVTRYCK Företaget Techsam Electronics med 46 anställda bidrar med 6 100 000 kr till välfärden varje år. Det motsvarar kostnaden för 4 116 läkarbesök i primärvården, 62 grundskoleplatser eller löner till 11 barnmorskor. "Jag har ju haft koll på summorna men inte att det genererar så mycket till välfärden. Det känns bra! Inte ens de som styr landet tänker nog på detta", säger Håkan Johansson, vd för Techsam Electronics.
NYHET Publicerad:

Västerbottningen allt företagsammare

FÖRETAGSAMHET Sorsele har flest företagsamma, flest företagsamma kvinnor och starkast nyföretagsamhet i länet. Det visar Svenskt Näringslivs Företagsamhetsrapport. Men företagsamheten ökar i alla kommuner i länet. Ett varningstecken är dock att över 20 procent av alla företagsamma är över 64 år.
NYHET Publicerad:

Samarbete högt på kommunernas agenda

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat hölls i Umeå var det fullsatt med inbjudna politiker och tjänstemän. Föreläsningar och workshops stod på programmet. ”Under 2017 började vi arbeta med företagsklimatet på ett annat sätt i Åsele. Nu är det mer tydligt att vi gör det här tillsammans”, säger Linnea Lindberg, kommunalråd Åsele kommun.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken – äganderätten hotas

ÄGANDET Privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud. Nu har en kritikstorm blåst upp. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Chips för integration

ENTREPRENÖRSKAP Kan chips öka acceptansen för ett mångkulturellt samhälle? Ja, det kan i alla fall ge ett bidrag, och inspirera till att uppskatta andra kulturer. Så resonerar UF-företaget Kulturchips som är ett av företagen som deltar i Ung Företagsamhet mässa "Entreprenörskap på riktigt 2018" i Umeå.
NYHET Publicerad:

Ett högst barnvänligt företagande

ENTREPRENÖRSKAP Varför ska det som kvinna vara en motsättning i att skaffa barn och driva eget företag samtidigt? Jenny Berg har under de senaste fem åren byggt upp Norrlands enda chokladfabrik samtidigt som hon fött två barn, och aldrig haft en tanke på att det ena skulle hindra det andra.