Kommunikation är nyckeln för att bli bättre

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Trots en stor förbättring av företagsklimatet i Storuman finns fortfarande saker att jobba på. Tomas Mörtsell, kommunstyrelseordförande, och Monica Falkner, företagare, är överens om att kommunikation är centralt. Ändå tycks den brista på vissa plan.

För tio år sedan gjordes ett omtag gällande hur kommunen jobbar med företagsklimatet. Detta efter att ha hamnat i bottenskiktet av Sveriges kommuner i Svenskt Näringslivs ranking.

I 2018 års mätning har kommunen klättrat en bra bit och finns på plats 138 av 290.

Tomas Mörtsell, kso Storumans kommun

Tomas Mörtsell, (C), är kommunstyrelseordförande i Storuman och menar att det inte finns någon quick fix.

– Vi har ingen siffra som mål, utan ska långsiktigt lyfta oss. I det stora hela har vi gjort en bra resa.

Han anser att kommunikationen mellan näringslivet och kommunorganisationen är ett viktigt område i det arbetet.

– Vi ska vara synliga, mer närvarande, upprätta fungerande mötesformer och ha en bra dialog med företagarna när det kommer till upphandlingar till exempel. På myndighetssidan behöver vi utbildning för våra tjänstepersoner bland annat i bemötande och service, säger Tomas Mörtsell.

Något som varit framgångsrikt under de senaste åren har varit samarbetet som Storuman haft med närliggande kommuner.

– Vi har haft två projekterade jobb där externa resurser jobbat. Ett med frågor kopplat till besöksnäringen och ett projekt där vi arbetat för att skapa en attraktiv region för växande företag. De företagen som varit inblandade är jättenöjda.

Att jobba över kommungränserna tycker han är något mycket positivt. Då finns möjlighet att nyttja varandras kompetenser och se goda resultat.

Vikten av kommunikation är något Tomas Mörtsell återkommer till. Han välkomnar företags input när det exempelvis är dags för en upphandling, för att alla ska förstå varandra bättre.

– De gånger det brister hos oss så är det viktigt att vi får höra det. Man ska inte vara rädd för att ta kontakt. Vissa undersökningar visar att det har funnits rädsla för att ge oss kritik, för att det så kan slå tillbaka på en själv, men så ska det inte vara. Kommunikation är nyckeln för att vi ska bli bättre.

Monica Falkner, Storumans Tryckeri & Reklam

Monica Falkner driver Storumans Tryckeri & Reklam, och är aktiv inom näringslivet i regionen. Hon tycker att just kommunikationen mellan företagare och kommunens organisation kan och bör fungera bättre.

– Det ska vara en tvåvägskommunikation, men det finns ingen bra plattform för det. Man måste få med sig alla och då räcker det inte med de kanaler som finns idag.

Hon menar att företagsklimatfrågan måste genomsyra hela den kommunala organisationen, eftersom det är näringslivet som genererar skatteintäkter.

– Om de får veta hur vi tänker kan vi lösa framtidsfrågor tillsammans. Jag tycker att de ska se oss företagare som en samtalspartner och tillgång i utvecklingsfrågor. Kommunen tar inte tillvara på våra kunskaper och har inget sätt att dra nytta av dem, säger Monica Falkner.

På de frukostmöten som hålls är det oftast envägskommunikation från kommunens sida där de informerar om projekt som är på gång och beslut som ska tas. Företagarna har sällan fått ge sin syn på saken, menar hon.

– Företagen är stommen i hela kommunen, men jag tycker att det synsättet saknas nu, och jag tror att det saknas i många kommuner. Med delaktighet föds ansvar om man från kommunalt håll bjuder in alla företagare att vara med i ett utvecklingsarbete, även de företag som inte är med i exempelvis Företagarna. En representant för en företagarförening kan inte föra allas talan, för alla är inte med i de föreningarna. Att sätta ett gemensamt mål, där alla som vill får vara med och påverka, vore en optimal lösning, säger Monica Falkner.

Storumans mål

Kommunens mål för mandatperioden

  • Fortsätta utveckla kommunikationen och dialogen med företagarna.
  • Vara mer synliga och närvarande.
  • Jobba tillsammans när det gäller gemensamma utmaningar så som kompetensförsörjning.
  • Få till bra mötesformer och mötesplatser.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.
NYHET Publicerad:

Vilhelmina har siktet inställt

FÖRETAGSKLIMAT En klättring på hundra placeringar krävs för att nå målet. Vilhelmina har siktat in sig på att hamna bland Sveriges 150 bästa kommuner när det gäller företagsklimatet. "Det är ett långsiktigt arbete som redan påbörjats," säger Annika Andersson, (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Lycksele rivstartar 2019

FÖRETAGSKLIMAT Under 48 år har Socialdemokraterna haft egen majoritet i Lyckseles kommunfullmäktige. Efter valet 2018 är epoken över och Alliansen har getts förtroendet att styra. "Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen och våra näringsidkare", säger kommunalrådet Christer Rönnlund (M).
NYHET Publicerad:

Umeå synliggör osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun marknadsför en digitial tjänst, där det privata näringslivet kan anmäla misstänkt osund konkurrens.