Kommunikation är nyckeln för att bli bättre

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Trots en stor förbättring av företagsklimatet i Storuman finns fortfarande saker att jobba på. Tomas Mörtsell, kommunstyrelseordförande, och Monica Falkner, företagare, är överens om att kommunikation är centralt. Ändå tycks den brista på vissa plan.

För tio år sedan gjordes ett omtag gällande hur kommunen jobbar med företagsklimatet. Detta efter att ha hamnat i bottenskiktet av Sveriges kommuner i Svenskt Näringslivs ranking.

I 2018 års mätning har kommunen klättrat en bra bit och finns på plats 138 av 290.

Tomas Mörtsell, kso Storumans kommun

Tomas Mörtsell, (C), är kommunstyrelseordförande i Storuman och menar att det inte finns någon quick fix.

– Vi har ingen siffra som mål, utan ska långsiktigt lyfta oss. I det stora hela har vi gjort en bra resa.

Han anser att kommunikationen mellan näringslivet och kommunorganisationen är ett viktigt område i det arbetet.

– Vi ska vara synliga, mer närvarande, upprätta fungerande mötesformer och ha en bra dialog med företagarna när det kommer till upphandlingar till exempel. På myndighetssidan behöver vi utbildning för våra tjänstepersoner bland annat i bemötande och service, säger Tomas Mörtsell.

Något som varit framgångsrikt under de senaste åren har varit samarbetet som Storuman haft med närliggande kommuner.

– Vi har haft två projekterade jobb där externa resurser jobbat. Ett med frågor kopplat till besöksnäringen och ett projekt där vi arbetat för att skapa en attraktiv region för växande företag. De företagen som varit inblandade är jättenöjda.

Att jobba över kommungränserna tycker han är något mycket positivt. Då finns möjlighet att nyttja varandras kompetenser och se goda resultat.

Vikten av kommunikation är något Tomas Mörtsell återkommer till. Han välkomnar företags input när det exempelvis är dags för en upphandling, för att alla ska förstå varandra bättre.

– De gånger det brister hos oss så är det viktigt att vi får höra det. Man ska inte vara rädd för att ta kontakt. Vissa undersökningar visar att det har funnits rädsla för att ge oss kritik, för att det så kan slå tillbaka på en själv, men så ska det inte vara. Kommunikation är nyckeln för att vi ska bli bättre.

Monica Falkner, Storumans Tryckeri & Reklam

Monica Falkner driver Storumans Tryckeri & Reklam, och är aktiv inom näringslivet i regionen. Hon tycker att just kommunikationen mellan företagare och kommunens organisation kan och bör fungera bättre.

– Det ska vara en tvåvägskommunikation, men det finns ingen bra plattform för det. Man måste få med sig alla och då räcker det inte med de kanaler som finns idag.

Hon menar att företagsklimatfrågan måste genomsyra hela den kommunala organisationen, eftersom det är näringslivet som genererar skatteintäkter.

– Om de får veta hur vi tänker kan vi lösa framtidsfrågor tillsammans. Jag tycker att de ska se oss företagare som en samtalspartner och tillgång i utvecklingsfrågor. Kommunen tar inte tillvara på våra kunskaper och har inget sätt att dra nytta av dem, säger Monica Falkner.

På de frukostmöten som hålls är det oftast envägskommunikation från kommunens sida där de informerar om projekt som är på gång och beslut som ska tas. Företagarna har sällan fått ge sin syn på saken, menar hon.

– Företagen är stommen i hela kommunen, men jag tycker att det synsättet saknas nu, och jag tror att det saknas i många kommuner. Med delaktighet föds ansvar om man från kommunalt håll bjuder in alla företagare att vara med i ett utvecklingsarbete, även de företag som inte är med i exempelvis Företagarna. En representant för en företagarförening kan inte föra allas talan, för alla är inte med i de föreningarna. Att sätta ett gemensamt mål, där alla som vill får vara med och påverka, vore en optimal lösning, säger Monica Falkner.

Storumans mål

Kommunens mål för mandatperioden

  • Fortsätta utveckla kommunikationen och dialogen med företagarna.
  • Vara mer synliga och närvarande.
  • Jobba tillsammans när det gäller gemensamma utmaningar så som kompetensförsörjning.
  • Få till bra mötesformer och mötesplatser.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Nedläggningen av den viktiga arbetsgivaren Element Six hade kunnat bli en katastrof men har istället inneburit en stor förbättring av företagsklimatet i Robertsfors. "Vi ville klara omställningen när Element Six lade ner så i den vevan anställde vi en näringslivsstrateg. Vi har samma arbetslöshetstal som innan nedläggningen. Företagare såg om sitt hus och vissa kunde nyanställa", berättar Patrik Nilsson (S), kommunalråd i Robertsfors.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.
NYHET Publicerad:

Vilhelmina har siktet inställt

FÖRETAGSKLIMAT En klättring på hundra placeringar krävs för att nå målet. Vilhelmina har siktat in sig på att hamna bland Sveriges 150 bästa kommuner när det gäller företagsklimatet. "Det är ett långsiktigt arbete som redan påbörjats," säger Annika Andersson, (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Lycksele rivstartar 2019

FÖRETAGSKLIMAT Under 48 år har Socialdemokraterna haft egen majoritet i Lyckseles kommunfullmäktige. Efter valet 2018 är epoken över och Alliansen har getts förtroendet att styra. "Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen och våra näringsidkare", säger kommunalrådet Christer Rönnlund (M).
NYHET Publicerad:

Umeå synliggör osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun marknadsför en digitial tjänst, där det privata näringslivet kan anmäla misstänkt osund konkurrens.
NYHET Publicerad:

Åsele vill ta krafttag 2019

FÖRETAGSKLIMAT "Det finns väldigt mycket att göra, plats 287 är nästan så dåligt man kan komma", konstaterar Andreas From (S), kommunstyrelsens nya ordförande i Åsele. Rankingen av företagsklimatet i kommunen vittnar om en längre kräftgång som kommunen vill bryta.
NYHET Publicerad:

”Företagen måste också bli tydligare”

INSPIRATIONSDAG Tjänstemän och politiker från Umeå lät sig inspireras av Cecilia Lejon som berättade om hur Trellborgs kommun fått fler nyanlända att gå från bidrag till självförsörjning genom digitalisering och en attitydförändring, som genomsyrade hela organisationen.
NYHET Publicerad:

Möt Västerbottens framtid på Entreprenörskap på riktigt 2019

UNG FÖRETAGSAMHET Den 14 mars är det dags för Entreprenörskap på riktigt 2019, Västerbottens regionala UF-mässa där länets UF-företagare ställer ut för att visa upp och sälja sina produkter. I år ställer över 130 UF-företag ut på Scandic i Skellefteå och mässan håller öppet mellan klockan 11:00-18:00. Mässan är öppen för allmänheten och det är fritt inträde.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer i Sorsele

FÖRETAGSAMHET Nyföretagsamheten i Sorsele växer. När det gäller andelen företagsamma kvinnor ligger Västerbotten som län fortfarande under snittet för övriga Sverige. Bjurholm är en av de kommuner i Sverige med högst andel äldre företagsamma, visar Svenskt Näringslivs undersökning om företagsamheten i landet.
NYHET Publicerad:

Norsjö jobbar på inslagen väg

FÖRETAGSKLIMAT Det övergripande målet i Norsjö kommun är att förbättra företagsklimatet och på sikt möjliggöra för fler lokala företagare att kunna lägga bud på kommunala upphandlingar. "Vi är på rätt väg och har byggt upp ett förtroende", säger Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer fick nobben av Skellefteå kommun

KONKURRENS Privata intressenter fick nobben. Förlusttyngd restaurang blir kvar i kommunal regi i Skellefteå. Politikerna oeniga om beslutet, som går stick i stäv med kommunens näringspolitiska program.
NYHET Publicerad:

Vännäs jobbar för att bli en av de 50 främsta

FÖRETAGSKLIMAT Vännäs kommun har på en handfull år klättrat från plats 236 till 78 i rankingen av företagsklimatet. ”Nu har vi skruvat upp förväntningarna i Vännäs. Målsättningen är att bli en av landets 50 främsta kommuner", säger kommunalrådet Johan Söderling (S).
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn går starkast i Västerbotten

KONJUNKTUR Störst optimism inom länets bygg- och tjänstesektor, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport."Västerbottens företag uppvisar en något starkare optimism och konjunktur än genomsnittet för företag i övriga Sverige," säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nordmaling jobbar på nästa kapitel i framgångssagan

FÖRETAGSKLIMAT 2013 stod Nordmaling för sitt bottenrekord – sedan påbörjades resan uppåt och i dag skriver vi om en framgångshistoria där företagarna lovsjunger kommunen. Nu väntar fortsatta satsningar på företagsklimatet och det finns flera idéer. ”Jag är så glad över att få fortsätta arbetet som vi drivit hårt under fyra år”, säger Madelaine Jakobsson (C).
NYHET Publicerad:

Topp-100 är målet på sikt för Vindeln

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Vindeln rankas inom den sämre tredjedelen av Sveriges kommuner. Men målsättningen är att hamna bland de 100 bästa. ”Vi måste hitta flera arenor för samtal med näringslivet och tillsammans bestämma oss för vad som vi i första hand måste prioritera i framtiden”, säger kommunalrådet Mathias Haglund.