Krävs mod att gå mot strömmen

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Det är inte helt logiskt att utveckla, producera och sälja produkter till världen från Västerbottens inland. Kanske inte ens att rekommendera. Men nu är det så att jag råkar gilla Vindeln. Jag har såklart ett stort hjärta för företaget och våra anställda, men även för bygden vi verkar i. Och då blir det vi gör ännu viktigare. Att få vara en pusselbit för Vindelns fortsatta utveckling och bidra till framtidstro. Men trots att vi har flertalet globalt framgångsrika företag i Vindeln, känns det ändå som att vi jobbar i motvind.

Anders Jonsson, Rototilt i Vindeln

Det krävs ett speciellt mod för att investera i Vindeln. För att mitt företag, Rototilt, ska vara världsledande behöver vi utveckla en fortsatt attraktiv produkt, bedriva forskning i framkant, tillverkning i världsklass och lokaler, infrastruktur och IT-plattform som stödjer vår verksamhet. Allt detta kräver investeringar i kapital, människor och framtidstro. Och för att göra det i Vindeln krävs dessutom omfattande mod.

Det är ingen tveksamhet om att vi är duktiga på det vi gör. Ett bevis på detta är det samarbetsavtal vi precis skrivit med det världsledande företaget Caterpillar. Att ett sådant företag identifierat oss, tagit sig till Vindeln och nu väljer ett samarbete är stort och vi är såklart väldigt stolta över att ha fått det förtroendet. Men det är en också en prövning. För om vi ska finnas kvar i Vindeln måste vi utveckla och behålla vår personal men också lyckas rekrytera spetskompetens som klarar av den här typen av utmaningar. Caterpillar satsar långsiktigt och kommer att vilja diskutera framtidsfrågor med Rototilt. De måste känna trygghet i att vi kan bygga en framtid tillsammans. Vi måste utöver att vara en bra partner dessutom vara konkurrenskraftiga i det vi gör. För även om vi är ett litet företag, arbetar vi på en stor internationell arena och på den måste vi vara bäst.

Därmed kommer vi till frågan om hur det står till med kompetensförsörjningen i Vindeln. Idag bor 40 procent av de som jobbar på Rototilt i en annan kommun. En del av dessa pendlar in från Robertsfors och, helt ärligt, mellan Vindeln och Robertsfors är skoterleden av högre standard än vägen. Så för oss blir en del av rekryteringskraften att bygga ett modernt och attraktivt företaget, med stark delaktighet och engagemang bland våra anställda för Rototilt och dess framtid. Samtidigt är det många gånger enklare och snabbare att starta dotterbolag runt om i världen, där produkten hamnar närmare kunden och kompetensen blir mer lättillgänglig, men då innebär det att vi växer utanför Vindeln.

I Vindeln har det inte byggts bostäder på 20 år. Det är brist på lägenheter att flytta till och det är sällan några hus till salu. Lägg till att bankerna kräver högre medfinansiering för att bygga nytt i inlandet än vid kusten så har du en rätt omöjlig ekvation. Ingen flyttar och ingen har råd att bygga nytt. Då spelar det ingen roll att tomterna är nästan gratis. Parallellt är det många som står i bostadskö och vill flytta in till vår kommun. Men att bygga hyreshus i glesbygd är det ingen som vågar, det är en alldeles för hög risk jämfört med att bygga i storstan.

Så även om vi har osedvanligt bra företagsklimat i Vindeln med växande företag som det går bra för och som generar nya arbetstillfällen, så växer inte orten. Förhållandet är det omvända och det blir i princip en kommunal utarmning eftersom företagen i Vindeln betalar skatt till staten istället för kommunen. Det är inte brist på företag och jobb i Vindeln, det är brist på människor, kompetens och bostäder.

Därför är det dags att titta på nya lösningar. Vi måste se Sverige som en helhet och det måste få finnas liv i hela vårt avlånga land. Jag brinner för att Rototilt ska kunna fortsätta att utvecklas med Vindeln som nav. Hittills har vi lyckats med det och ett resultat är att världens största maskintillverkare har hittat till oss och Vindeln. Men om vi ska fortsätta växa är vi beroende av de förutsättningar som samhället ger oss.

Därför vill jag be alla Sveriges politiker om tre saker:

  1. Förbättra infrastrukturen för inlandet
  2. Ge oss en glesbygd till vettiga villkor.
  3. Våga satsa där jobben finns.

För om företagen och näringslivet ges en rättvis möjlighet att utvecklas så kan kommunerna ta rygg på den utvecklingen.

Jag tänker göra mitt yttersta för att skapa medvind för Rototilt och Vindeln. Men för att vi långsiktigt ska lyckas måste samhället skapa rätt förutsättningar. Vi begär inte mycket. Det vi begär är samma villkor.

Anders Jonsson, Rototilt, Vindeln

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.