Norsjö jobbar på inslagen väg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Norsjö kommun tappade Socialdemokraterna ensam majoritet men fortsätter regera med hjälp av Vänsterpartiet. Det övergripande målet är att förbättra företagsklimatet och på sikt möjliggöra för fler lokala företagare att kunna lägga bud på kommunala upphandlingar.

Mikael Lindfors

– Vi är på rätt väg och har byggt upp ett förtroende, säger Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även om Socialdemokraterna gick miste om det ensamma styret så råder en vänstermajoritet i Norsjö då 45 procent röstade på Socialdemokraterna – med ett tätt samarbete med Vänsterpartiet kring budgeten så sitter man kvar vid makten.

– Ja, det är ett uppgör som blev klart och känns väldigt bra. Jag ser ljust på framtiden och tror på en befolkningstillväxt om staten fortsätter att satsa på landsbygden och ger oss samma möjligheter som städerna att utvecklas, men då behöver näringslivet gå framåt och bostäder ska byggas. Allt sitter ihop, säger Mikael.

Vad blir första steget kopplat till företagsklimatet under 2019?

– Det blir nog inga större förändringar i mötena med företagarna, vi har en inslagen väg med vår tillväxtavdelning som jobbar nära med företagen kring inbokade träffar och andra forum. Vi bjuder in alla företag två gånger om året till kommunkontoret och i övrigt så är jag och tillväxtchefen Beatriz Axelsson ute på företagsfika och träffar enskilda företag, säger han.

Norsjös rankingutveckling senaste året blev ett kliv på 25 placeringar till 158 och ser vi från 2016 så är det en förbättring med 44 platser.

– Vi har som övergripande mål att bli bättre, Svenskt Näringslivs enkät är en måttstock men vi vill också kunna påverka frågorna som ställs – vi kan till exempel inte påverka frågeställningen om närheten till en flygplats. Därför har vi också ett eget batteri av frågor som vi ställer till företagarna och de bygger på frågorna till Företagsklimatet och där vi utvärderar och försöker förbättra vårt företagsklimat, säger Mikael.

Vilka mål för företagsklimatet har ni för mandatperioden?

– I början av året håller vi ett visionsfullmäktige och sätter nya mål. Vi har inget placeringsmål utan det handlar istället om att bli bättre år för år. Det är ju uppmuntrande att klättra men man måste vara två för att vara dansa – vi kan göra hur mycket som helst men behöver respons från företagen.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Att de till exempel är utbildade för e-avrop där vi lägger ut upphandlingar och att de kommer på våra träffar. Lägger man inga anbud så är vårt arbete meningslöst. Jag känner ändå att vi är på rätt väg och har byggt upp ett förtroende, men det kan räcka med ett fel i samband med ett upphandlingsunderlag så slår det igenom i rankingen eftersom det är så pass få företag, förklarar Mikael.

– Vi tog en upphandlingspolicy för några år sedan där vi ska möjliggöra för lokala näringsidkare att lägga anbud och den ska vi uppdatera under 2019. Företagarna är uppmärksamma om vi inte gör rätt och det är bra, ibland måste vi till exempel dela upp vissa upphandlingar. Det kan helt enkelt bli för stort att lägga anbud annars. Men det är också en utbildningsfråga för våra företag – det gäller att de har rätta baskunskaperna för att lägga anbud. Många inom byggbranschen hade inte rätt formalia på utbildningar som ställdes och där har vi också jobbat hårt med att synliggöra vilka krav som ställs, säger Mikael.

Viktig service

Som en av Norsjös större arbetsgivare bedriver rörtillverkaren Extena, med 38 anställda, treskiftsverksamhet på vardagarna och är beroende av att kommunen möjliggör en viss service för medarbetarna.

Peter Falk, Extena i Norsjö

– En sak som att Norsjö har OB-barnomsorg är otroligt viktigt. Det måste gå att kombinera föräldraskap med att jobba skift på Extena – nu finns det OB-barnomsorg vilket vi är jätteglada för och jag hoppas att kommunen inte planerar några förändringar kring det, säger vd Peter Falk.

När det gäller frågor som kompetensförsörjning så upplever han inte att kommunen kan göra särskilt mycket i deras fall.

– Vi är ett speciellt företag i den här kommunen som varken är i gruv- eller träindustrin, så för oss handlar det mest om att hitta personer med rätt inställning och attityd. Jag har framförallt en bra dialog med Beatriz Axelsson kring den frågan, men att hitta medarbetare som kan vår industri från början är inte realistiskt. De få kontakter som vi haft med kommunen i övrigt har gällt bygglovsansökningar och då har de varit snabba att hjälpa oss. Vi har bra tryck i verksamheten och fortsätter att växa så jag ser med tillförsikt an på framtiden i Norsjö, förklarar Peter Falk.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.