Privata aktörer fick nobben av Skellefteå kommun

NYHET Publicerad

KONKURRENS Den förlusttyngda personalrestaurangen Brinken i Skellefteå kommunhus drivs vidare i kommunal regi. Ett oväntat politiskt beslut då kommunens egen utredning visar att drift i privat regi skulle vara en bättre affär för kommunen och dess skattebetalare. I området finns ett tiotal privata aktörer som på kommunens förfrågan visat intresse för verksamheten.

Lorents Burman Skellefteå

Lorents Burman, socialdemokrat och kommunalråd i Skellefteå vill inte att restaurang Brinken i kommunhuset drivs i privat regi.

Det var en oenig kommunstyrelse som fattade beslutet där socialdemokrater och vänsterpartister som är i majoritet fick sin vilja igenom. Restaurang Brinken stannar kvar i kommunal regi trots förluster för verksamheten.

– Den har gått med mycket underskott det handlar säkert om miljonbelopp. För oss inom Socialdemokraterna finns inget alternativ, hellre stänger vi restaurangen än att låta den kommersialiseras. Den ligger i kommunhuset, det är problematiskt. Vi kan inte ha en kommersiell verksamhet i kommunhuset, säger Lorents Burman, socialdemokrat och kommunalråd i Skellefteå.

Beslutet att kommunen behåller driften av restaurangen var oväntat inte minst då kommunen redan gått ut med en intressentförfrågan till privata aktörer i Skellefteå.

– Man hoppas att politiken förstår vad de skickar för signaler till företagen som engagerat sig och varit en del av den processen, mitt tips till kommunen och företagen är att ha en dialog kring det beslut som nu tagits, säger Mats Andersson som är regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.

– Ett bra företagsklimat är för mig är nyckel till framgång om man vill skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande i sin kommun, det måste finnas förtroende mellan politik och näringsliv.

I personalrestaurangen i Skellefteå har kommunanställda kunnat äta lunch till subventionerat pris – 75 kronor per lunch. Mellan 300 och 400 luncher har sålts per dag. Åtta personer arbetar i den kommunala restaurangen som har drivits som stiftelse och ideell ekonomisk förening i samarbete med kommunen och fackföreningarna sedan huset byggdes i början av 1980-talet.

Utgångspunkten för att utreda förutsättningarna för personalrestaurangen att drivas i annan regi är det näringspolitiska program som Skellefteå kommunfullmäktige antog 2016. Ett program med bland annat tre mål – kommunen ska inte bedriva osund konkurrens, kommunen ska undersöka möjligheterna att driva vissa verksamheter i annan regi och det ska skapas småföretagarvänlig upphandling.

Med personalrestaurangen gick kommunen till handling. En översyn och utredning gjordes och presenterades i början av 2018.

”Beräkningen visar att en övergång till drift i privat regi skulle innebära att kommunens intäkter överstiger kostnaderna för förändringen efter drygt ett år. D.v.s. förändringen skulle bidra till kommunens målsättningar om effektivt resursnyttjande. Drift i kommunal regi bedöms inte ge några större nettonyttor för kommunen som helhet,” står det att läsa i utredningen.

Efter beslut i kommunstyrelsen gick man i juni i fjol ut med en intresseförfrågan till ett 20-tal privata restaurangägare i Skellefteå. 10 privata aktörer anmälde sitt intresse att ta över restaurangen och hyra lokalen av kommunen. I förfrågningsunderlaget skulle intressenterna också lämna förslag på hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Det framkom att lokalen skulle behöva öppnas för allmänheten med en ny entré mot gatan, även annan ombyggnad behövdes. De privata aktörerna pekade också på behovet av ökade öppettider – kvällar och helger, samt tillstånd för vin- och ölförsäljning och att använda köket till mer än luncher.

– Vi kan inte ha kvällsöppet i kommunhuset med vin och ölförsäljning. Detta koncept har aldrig efterfrågats av näringslivet genom åren, säger Lorents Burman.  

Men andra kommunpolitiker gör en annan bedömning – Alliansen såg inte dessa problem utan röstade för ett privat alternativ för att göra verksamheten lönsam och bli av med en kommunalkostnad.

– Dom såg inte samma farhågor som oss, dom har en liberalare syn på den här frågan, säger Burman.

Men vad säger företagarna som engagerade sig och lämnade förslag?

– Jag tror inte dom har något stort krav på att kommunhuset ska upplåtas till kommersiell verksamhet. Dom la kanske inte ner jättemycket tid på att skissa hur de vill ha det, säger Lorents Burman.

Med subventionerade luncher som betalas med skattemedel skapas det en osund konkurrens som går stick i stäv med kommunens näringslivspolitiska program. Hur ser du på det?

– Det ändrar vi på nu. Lunchpriserna ska ses över för att höjas så de inte är en negativ konkurrensfaktor på andra lunchställen, säger Lorents Burman.

Även Svenskt Näringsliv har gjort en undersökning bland företagare i området hur de ställer sig till att ta över kommunala verksamheter.

– När vi 2018 frågade företagare i Skellefteå kommun var det nästan 30 procent som var intresserade av att bedriva verksamhet som kommunen bedriver, många har nog förväntat sig att kommunen nu skulle ta ett steg i riktningen att våga privatisera för att skapa ett bättre företagsklimat, säger Mats Andersson på Svenskt Näringsliv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.