Sänkt arbetsgivaravgift skapade riktiga jobb i mitt företag

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Att ta steget från att vara ett enpersonsföretag till att anställa medarbetare var stort för mig. En halverad arbetsgivaravgift påskyndade processen radikalt. Men nu måste jag tänka om. Jag är förbaskad och besviken över att regeringen höjt arbetsgivaravgiften för ungdomar, skriver fotografen Marianne Näsström, som driver ett mindre företag i Skellefteå.

Marianne Näsström
Foto: Annika Eriksson

Marianne Näsström, Fotograf Marianne AB

Jag jobbar som fotograf och driver ett mindre företag i Skellefteå med tre anställda som är 19, 23 och 24 år – samtliga anställda de senaste tre åren. Att ta steget från att vara ett enpersonsföretag till att anställa medarbetare var ett stort steg för mig. Det är alltid ett risktagande rent ekonomiskt, personalkostnader är den i särklass största investeringen ett tjänsteföretag gör. Men för några år sedan beslutade jag mig ändå för att satsa på att lyfta verksamheten till nya nivåer. Det har jag inte ångrat ett ögonblick. Utan min duktiga och kompetenta personal skulle företagets utveckling gått betydligt långsammare, kanske hade det till och med tagit en annan vändning.

Min plan var att utöka med två heltidsanställda inom två år. Det tog tio månader. En halverad arbetsgivaravgift påskyndade processen radikalt och sedan dess har ytterligare en halvtidstjänst skapats. Min förhoppning var att den snart skulle omvandlas till en heltjänst. Nu måste jag tänka om. Istället för att satsa på kompetenshöjning och bättre löneutveckling måste jag prioritera om helt enkelt.

I dagsläget ser det inte ut som att det kommer att leda till några uppsägningar. Som arbetsgivare har jag ett stort ansvar att värna om mina medarbetare och jag gör givetvis mitt yttersta för att se till att det funkar. Men när jag anställde gjorde jag det med förståelsen att arbetsgivaravgiften skulle höjas först när medarbetaren fyller 26 år. Det gav oss tid att utbilda och kompetenshöja, att låta den enskilda medarbetaren ta ett större ansvar, bredda sina arbetsuppgifter och bättre bära sina kostnader. Det är viktiga investeringar som tar tid och kostar pengar.

Höjningen till 25 procents arbetsgivaravgift som infördes i augusti och den väntade kommande höjningen till 32 procent nästa år slår alltså hårt mot min verksamhet. I slutändan måste allt gå ihop. Det vill till att vi har ett mycket gott inflöde av kunder framöver.

För mitt företag har åtgärden fungerat exakt som det var tänkt; jag har kunnat ge tre unga människor ett arbete som de trivs med, möjlighet att få användning av sin utbildning och få den ordning på den egna ekonomin som ett fast jobb innebär. Utan den lägre arbetsgivaravgiften som fanns tidigare hade jag haft betydligt svårare att den ordna den förstärkning av medarbetare vi så väl behövde.

Jag har ingen förståelse över regeringens agerande i den här frågan. Resonemanget att ”det inte lett till särskilt många jobb” köper jag inte. Bara i mitt fall rör det sig om 2,5 heltidstjänster. Riktiga jobb. För mig och mina anställda har det gjort all skillnad även på ett personligt plan.

Jag är också väldigt kritisk till att det sker med så kort varsel. Vi småföretagare jobbar hårt med att fokusera på verksamheten. Vi bidrar till samhällets gemensamma resurser och vi skapar viktiga jobb. Det verkar som att det glöms bort eller åtminstone är av ringa betydelse bland politiker med nyckfulla sinnen. Det är ju hos småföretagen tillväxten finns.

Marianne Näsström, Fotograf Marianne

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.