Staten måste samarbeta långsiktigt om nyanlända

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA En ingenjör från Syrien bör inte förbli städare på ett hotell. Det är nog de flesta överens om. Ändå fastnar alltför många nyanlända akademiker idag i sitt första ingångsjobb trots att de kan gå vidare. Det vinner ingen på. Inte heller jag som gärna och ofta rekryterar nyanlända till vår bransch.

Anna Göransdotter Nilsson, Blå Huset

Anna Göransdotter Nilsson, vd för Blå Huset i Umeå

Foto: Andreas Nilsson

Jag är vd för Blå Huset, som äger och driver sju verksamheter inom besöksnäringen i Umeå. Vi har idag mellan 70-100 anställda beroende på säsong och efterfrågan. Vi har ett kontinuerligt behov av att rekrytera till tidsbegränsade såväl som fasta nya anställningar. Vi behöver växla upp med kockar, receptionister, städpersonal, servicepersonal, diskare, vaktmästare, med flera. Under olika tider på året beroende på säsong. Så funkar vår bransch.

Flera av de jobb vi kan erbjuda är jobb där det handlar mer om att hitta rätt person än att ha ett tjockt cv. Rätt person som delar våra värderingar, med en genuin trygg personlighet och passion för att jobba med oss, kan växa långsiktigt genom att jobba. Så har det alltid varit i besöksnäringen.

Därför har vi också möjlighet att erbjuda jobb till många som i normala fall står en bit ifrån arbetsmarknaden. Vår erfarenhet av att rekrytera folk från exempelvis Bangladesh, Iran eller Afghanistan är mycket positiv. Är individen rätt är arbetsmoralen oftast också hög. Även om språket kan vara en tröskel initialt och detta självklart kan leda till missförstånd samt kräva mer introduktion och handledning, något som kostar tid och pengar.

I teamet har vi relativt nyanlända kollegor med hög akademisk utbildning, som finansekonomer och ingenjörer. De är självklart varmt välkomna att jobba länge hos oss, men vi pratar ofta på chefsnivå om att de kanske inte borde bli kvar här om de faktiskt vill vidare. De ska om möjligt, precis som en svenskfödd, jobba på bank, vid ett ritbord eller med ett byggprojekt.

Idag är risken för inlåsning stor. För när man fått ett jobb är man inte med i statistiken, oavsett om jobbet inte är i linje med ens kompetens. Och vem tar vid i att stötta dem i att fortsätta sträva mot ett yrke, eller till den utbildning de hade påbörjat i hemlandet?

Riksrevisionen har nyligen granskat etableringen av nyanlända i Sverige. Enligt deras rapport är det mycket som inte fungerar. De har därför skrivit ner några rekommendationer till Arbetsförmedlingen för att få saker att fungera bättre. De skriver bland annat om mer individanpassning för att bättre ta tillvara på nyanländas kompetens, att identifiera framgångsrika vägar, projekt och goda exempel samt att förbättra samarbetet med såväl offentliga som privata arbetsgivare.

För några dagar sedan hade jag ett möte med Arbetsförmedlingen om samverkan kring ett långsiktigt pilotprojekt som underlättar för mina nyanlända anställda att fortsätta sin etablering trots att de kanske jobbar hel- eller deltid i något av våra företag. De ska uppmuntras att fortsätta läsa upp sin svenska, validera och komplettera sin utbildning och söka sig vidare i livet.

Fokus ligger idag alldeles för mycket på det första jobbet – och då kvarstår utmaningarna. När det inte finns med ett nästa steg i strategin, vem tar då vid? Det kan inte jag som arbetsgivare i denna bransch bära huvudansvar för. Här behövs insatser från det offentliga. Här behövs fortsatt stöd och råd, nya kontaktytor, nya möten och nya företag.

Vi kan ställa upp som resurs, men vi kan inte finansiera långsiktigheten. Vi har inte ekonomisk möjlighet att sitta med på alla möten och samtal som rör våra anställdas framtid. Där behöver Arbetsförmedlingen gå in med finansiering tidigt och dialogen behöver vara långsiktig, sannolikt två till tre år om det ska fungera för individen, företaget och samhället.

Jag förstår att Arbetsförmedlingen inte ska eller kan favorisera ett företag eller företag inom en viss bransch. Men jag är inte ute efter en gräddfil. Jag tror på ett samhälle där vi tar hand om varandra och försöker skapa möjligheter. Det är mitt personliga sätt att se på världen, men också vårt företags perspektiv, vilket jag är glad för.

Därför riktar jag följande uppmaning till det offentliga Sverige – tänk långsiktigt och ge resurser till samarbetet med näringslivet. Det är hos oss som jobben och tillväxten skapas och vi kan ta emot fler nyanlända om hela vägen är utstakad.

Anna Göransdotter Nilsson, vd Blå Huset

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver ett ledarskap som prioriterar företagen

VALET 2018 Som ny regionchef har jag lagt tid på att följa den politiska debatten och föga är man förvånad över att det lovas vitt och brett i valtider från de olika partierna. Men eftersmaken biter sig kvar, hur blir det egentligen efter valet?
NYHET Publicerad:

Flygskatten slår hårt mot norrlandsort

TRANSPORTER Flygbolaget BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. 15 personer blir arbetslösa och miljövänliga flygplan byts mot äldre jetmaskiner. Boven är den omdiskuterade flygskatten.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef i Västerbotten

NY PÅ JOBBET Den 13 augusti tillträdde Mats Andersson tjänsten som regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Välfärden säkras genom effektivitet och ny teknik

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Västerbotten behöver en kompetensförsörjning i världsklass

REKRYTERING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT skapar jobb

VALET 2018 Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.
NYHET Publicerad:

Företagen önskar förändringar i LAS

REGELKRÅNGEL Företagare i Västerbotten vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor. En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen. Osäkerheten beror i stor utsträckning på LAS.
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Förbättrad integration genom jobb

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västerbotten som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Matilda Henningsson, projektledare Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda högst på önskelistan

MINSKAD REGELBÖRDA Svenskt Näringsliv har bett sina medlemsföretag att värdera hur viktiga en mängd olika (val)frågor är för dem som företagare. Minskad regelbörda är den absolut viktigaste frågan enligt företagen i Västerbotten, 82 procent anger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem. ”Det har kommit till en punkt där jag ofta känner oro för att jag missat någon regel eller något tillstånd. Som företagare vill jag såklart göra rätt, men det är både svårt och tidskrävande att hålla reda på allt. Det har gått för långt, det måste bli enklare att kunna uppfylla alla regler”, säger Mia Karlsson-Jonsson, VD och ägare av Rex i Umeå.
NYHET Publicerad:

Hög etableringsåldern för högskoleutbildade

UTBILDNING Det tar längre tid för högskoleutbildade i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med motsvarande grupp i till exempel Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Den höga etableringsåldern påverkar de offentliga finanserna negativt och riskerar att ge individen en lägre livslön och pension än nödvändigt.
NYHET Publicerad:

Företagarröster till riksdagskandidater

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Åsa Karlsson och Fredrik Stenberg, Skellefteå är nya på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Om valresultatet i höst blir detsamma som 2014 kommer bägge att sitta i riksdagen. För att ge dessa eventuellt nya riksdagsledamöter företagarinspel fick de träffa skellefteåföretagarna  Roger Fransson, Skeprint, Tommy Lundström, Autotech teknikinformation och Anna Larsson, Nygatan 57.
NYHET Publicerad:

100 dagar kvar till valet

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är tyvärr beklämmande. Av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit negativa för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, som i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel vid expertimport

GÄSTKRÖNIKA Brännland Cider har producerat iscider och cider sedan 2012. Vi är ett litet företag i Västerbotten som snabbt etablerat oss som en kvalitetsproducent nationellt och internationellt. Vi är ett kärn-team på tre personer som finns i den dagliga verksamheten och omsätter ca 3 miljoner per år.
NYHET Publicerad:

Reformer för framtiden

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Kompetensförsörjning var ämnet som dominerade när företagare från länet fick träffa riksdagskandidaterna för moderaterna, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. Ett möte där företagarna fick ge en uppdaterad bild vad gäller näringslivets förutsättningar i Västerbotten och Sverige. Politikerna fick ge sin syn på villkoren för att driva företag i Sverige idag, och hur de borde förändras.
NYHET Publicerad:

Årets betyg från expertjuryn

FÖRETAGSKLIMATET Vi har ett resultat! Expertjuryn, på 1450 företagare, har sagt sitt. Nio kommuner i Västerbotten får högre betyg för sitt företagsklimat. Och en av kommunerna når betyget godkänt för första gången på elva år.