Umeå synliggör osund konkurrens

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Tanken är att kommunen inte ska konkurrera med det privata näringslivet och nu har Umeå kommun synliggjort sin tjänst där vem som helst kan anmäla misstänkt osund konkurrens.

Redan för två år sedan fanns tjänsten tillgänglig, men nu har Umeå kommun marknadsfört och synliggjort möjligheten för företagare att via kommunens hemsida anmäla när de tycker att osund konkurrens förekommer.

Inspirationsdag, Peter Juneblad, Svenskt Näringsliv375
Foto: Johanna Lindqvist

Peter Juneblad, näringslivschef, menar att bakgrunden till tjänsten är enkel.

– Det ska finnas en sortering för företag som har synpunkter, så att de inte fastnar i systemet. Många funderar på vilken väg de ska gå. Ska de skriva en insändare i tidningen eller kontakta en tjänsteman och i så fall vilken?

När en anmälan kommit in är det viktigt att få svar på sin fråga och inte hamna mellan stolarna.

– Det uppstår en frustration när man inte får svar och istället upplever att man trampar på och inte får veta reglerna. Då är det bättre att få ett negativt svar än inget alls, för då vet man i alla fall hur det ligger till, säger Peter Juneblad.

Behovet av tjänsten finns och anmälningar som görs handlar främst om tjänster som kommunen utför. Det kan exempelvis beröra restaurangnäringar, där någon tycker att kommunen använder skattemedel för att konkurrera.

– Då gäller det att reda ut var beslutet är taget. Det kan vara en tjänsteman som inte följt reglerna, eller så är allt som det ska utifrån beslut som finns. Om det är en politisk fråga så ska den lyftas till debatt, säger Peter Juneblad.

Inspirationsdag, Hans Lindberg, Svenskt Näringsliv374
Foto: Johanna Lindqvist

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå menar att tjänsten kommit till efter diskussioner som uppstått och därför har de tagit tag i frågan.

– När vi får information som behöver redas ut så lyfter vi det politiskt.

Ulrika Dorsch, UT transport

Ulrika Dorsch, vd och ägare av UT Transport i Norr AB, tycker att det är bra med kommunens anmälningsfunktion och att den synliggjorts på hemsidan.

– Jag tycker inte att skattefinansierad verksamhet ska konkurrera med privata bolag, men det förekommer. Det blir inte på samma villkor. Vi är utsatta för kommunal och statlig konkurrens, säger hon.

Hon menar att en diskussion ständigt förs inom näringslivet och hon sitter med i företagarrådet som kontinuerligt träffar tjänstemän och politiker från kommunen för att diskutera frågor som berör företagarnas situation i Umeå kommun.

– Det finns en frustration i att inte kunna lägga sig på samma prisnivå som exempelvis ett kommunalt bolag. I vår verksamhet har vi satsat på att ha mycket bättre kvalitet, eftersom vi inte kan slåss prismässigt. Vi har haft kunder som bytt till ett billigare alternativ, men sedan kommit tillbaka just för kvaliténs skull, säger Ulrika Dorsch.

Skulle du själv kunna anmäla om du ansåg att osund konkurrens förekom?

– Ja, och jag tror att fler måste göra det. Det ska vara på lika villkor, annars kan inte privata företag leva vidare. Nu blir det vi som betalar in skatt för att finansiera att våra konkurrenter ska kunna konkurrera med oss.

Fakta: Osund konkurrens

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27 § konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även uthyrning innefattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen.

Källa: Konkurrensverket

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ny strategi satte rekordfart på affärer för gasellvinnaren Teamtech

ENTREPRENÖRSKAP När IT-konsultföretaget Teamtech Sverige skiftade strategi kom också den snabba utvecklingen. 2015 - 2018 ökade tillväxten med 783 procent vilket gör företaget till gasellvinnare i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Entreprenören som vill se andra människor växa

DRIVKRAFT Att bygga upp företag, identifiera sina medarbetares styrkor och bjuda in till delägarskap för att sedan själv backa. Det är en väg som genom åren varit idén för Erik Fahlgren, ägare av Teamx i Skellefteå.
NYHET Publicerad:

Vilhelmina satsar för bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Under en längre tid har Vilhelmina kommun hamnat i bottenskiktet av Sveriges kommuner på Svensk Näringslivs ranking. Men nu har kommunen tagit ett nytt grepp för att satsa på utbildning i resan mot ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Sorsele fortsatt i topp

RANKING 2019 Sorsele kommun har bäst företagsklimat i Västerbottens län enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

"Vi norrlänningar måste synas mer"

NY SME-LEDAMOT Den engagerade företagaren Anders Franklin från Lycksele tar plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. I bagaget har han med sig erfarenheter som han vill dela med sig av när han arbetar för att förbättra företagsklimatet, inte minst i Norrland.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.