Johan Söderling

Genom intensivare dialog med företagarna och med fokus även på de mindre företagen ska Vännäs klättra i rankingen. "Målsättningen är att bli en av landets 50 främsta kommuner", säger kommunalrådet Johan Söderling (S).

Vännäs jobbar för att bli en av de 50 främsta

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vännäs kommun har på en handfull år klättrat från plats 236 till 78 i rankingen av företagsklimatet. Och ännu högre siktar man.

– Nu har vi skruvat upp förväntningarna i Vännäs efter Svenskt Näringslivs senaste rankingar av företagsklimatet. Målsättningen är att bli en av landets 50 främsta kommuner och öka meritvärdet till 4,0 i mätningen, vilket är ett viktigt tecken på att vi är på rätt väg, säger kommunalrådet Johan Söderling (S).

Emil Palm, vd för Vännfors Bygg AB och även ordförande i Företagarna Vännäs, har sin förklaring till den positiva förändringen:

– Dialogen mellan näringslivet och kommunen har blivit klart bättre. Nu lyssnar man i kommunhuset och vi får bättre gehör än tidigare för våra åsikter.

– Jag upplever också att man jobbat intensivt utifrån den här mätningen av företagsklimatet som verkligen är i ropet och har lyfts i värde. Visst finns det brister fortfarande, men det känns ändå att något bra är på gång i Vännäs, säger Emil Palm.

Den senaste mätningen bekräftar också att det under senaste åren har blivit en annan syn på näringslivet i kommunhuset. Kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande finns i gruppen med de 50 bästa kommunerna i landet. Samma sak gäller servicen till företagen och hur lagar och regler tillämpas.

– 2016 var Vännäs årets klättrare i Sverige i den här mätningen. Då tog vi ett kliv upp med 107 platser. Vi gör nu en medveten satsning utifrån de här årliga rankingarna av företagsklimatet, säger Johan Söderling.

– Samverkan med det lokala näringslivet har också blivit bättre. Vi samarbetar närmare varandra och har satsat på täta dialoger. Det har lett till större förståelse för verkligheten, alltså vad både näringslivet och kommunen har att förhålla sig till.

Johan Söderling leder också en annorlunda koalition i vilken de rödgröna partierna har lockat in Moderaterna. Efter valet bjöd man in samtliga partier för att samtala om vilken politik de ville föra. Även Sverigedemokraterna med två mandat eftersom Söderling inte ville ha någon utfrysning i Vännäs och säger att han ville uppträda korrekt utifrån valresultatet. Det visade sig då att det var naturligast för de rödgröna att söka stöd hos Moderaterna för att få majoritet.

– Vi har inrättat ett näringslivsråd där vi brett kan samtala om frågor som är viktiga både för företagen och kommunen. Samtidigt avsätter vi mer tid åt att besöka enskilda näringsidkare. Fyra personer åker ut till dem samtidigt för att diskutera och öka uppfattningen om hur företagare ser på kommunen och tvärtom. Det har gett positivt gensvar att vi kommer och lyssnar in synpunkter och tar till oss vad som framförs, säger Johan Söderling.

En särskild grupp som kommunen jobbar hårt för att nå fram till är de riktigt små företagen som ganska sällan dyker upp vid dialogfrukostar och i liknande sammanhang.

– Det är den svåraste gruppen företagare att nå fram till. Vi vet att det finns en positiv potential inom den och att många också kommer att utveckla sina företag till större så småningom. Men det gäller att tidigt skapa kontakter med dem, något näringslivssekreteraren också jobbar intensivt med. Men vi behöver nog öka ansträngningarna ytterligare får att skapa närmare relationer till den här kanske lite bortglömda gruppen med många ensamföretagare, tror Johan Söderling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.