SEMINARIUM / MÖTE Län: Västernorrlands län

En företagsam resa i Västernorrland - dag 1

Nyckeln till ett framgångsrikt företagsklimat bygger till stor del på dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän. Genom dialog kan förståelse skapas för både företagare och politikers vardag och villkor för att kunna påverka tillväxt och regelverk.

En företagsam resa-Västernorrland
Välkommen att följa med på en företagsam resa i de södra delarna av Västernorrland. Dagen är laddade med företagsbesök och plattformar för dialog med alla deltagare.

Program fredag 10 maj

8.30   Samling vid NHK Arena i Timrå.
Uppstartsmöte med kaffe och smörgås. Alla tar plats i bussen som avgår klockan 9.00.

09.30   SCA Plantskola - företagsbesök
Här läggs grunden till framtidens skogar. Över 100 miljoner plantor odlas för att ge den framtida skogen bästa möjliga start och tillväxt. Vilka förutsättningar finns för verksamheten nu och framåt? Vilka regelverk omfattas? Hur ser jobbmöjligheterna ut? Om det och mycket mer får vi ta del av vid besöket.

10.45   Bussen avgår

11.15   Restaurang Grankotten - företagsbesök
Lunch serveras hos Ulf och Mia Steringer som driver restaurangen på Norra Berget i Sundsvall. Två entreprenörer som satsat och fortsätter satsa på sin verksamhet. Förutom lunch får vi ta del av deras resa i med och motgång. Vad behöver de för att fortsätta skapa jobb och satsa på sin verksamhet?

12.00   Bussen avgår.

13.00   Callans Trä - företagsbesök
Familjeföretaget som ligger mitt i Sverige ca 7 mil väster om Sundsvall. Ca 90 procent av företagets slutprodukter går på export med hela världen som arbetsplats. Callans har varit pionjärer, på många utländska marknader. Familjen är först och främst skogsägare. Utmaningen att driva konkurrensutsatt verksamhet i glesbygd får mindre och mindre förståelse från myndigheter och riksdag.

14.30   Bussen avgår.

15.30   Biometria - företagsbesök.
Biometria förmedlar och förädlar affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara, effektiviserar administrationen mellan parterna och utvecklar servicetjänster. Biometria är en sammanslagning av landets tre virkesmätningsföreningar och SDC. En verksamhet som jobbar för att snabbare möta upp mot teknisk utveckling inom hela virkesflödet genom digitalisering. Vilka kompetenser efterfrågas? Hur ser framtiden ut?

16.30   Buss avgår. Under resan till NHK Arena summerar vi dagens alla intryck och reflektioner.

17.00   Slut

Anmälan

Din anmälan vill vi ha senast den 3 maj. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och förtäring under dagen.

Välkommen!

Datum och tid

  • Fredag 10 maj 2019, kl. 08:30 – 17:00

Plats

Samling vid NHK Arena, -, Timrå

Kontaktperson