Företagare inför utmaning i Sollefteå

NYHET Publicerad

UTMANINGEN Vid ett möte i Sollefteå den 25 november träffades lokala företagare och riksdagspolitiker Jasenko Omanovic (s). På agendan stod företagens utmaningar.

Jasenko Omanovic

Jasenko Omanovic (s) träffade företagare vid ett mötei Sollefteå där företagens utmaning diskuterades.

Flera företagare hade kritiska frågor. Ulf Savander, Utbildningskompaniet, menar att de personer som kommer ut på till exempel arbetsmiljöinspektion, hälsovårdsinspektion inte lyssnar. De beter sig mer som poliser. Istället för byråkrati borde vi skapa en syn där vi löser problemen gemensamt.

Ulf som även representerar föreningen Företagarna lokalt förde fram flera konkreta exempel där myndigheter, exempelvis Vägverket arbetar för att sätta dit företagare istället för att informera rätt från början. Mycket upprörande tyckte även andra medverkande företagare. Riksdagsman Jasenko tog detta till sig för att föra fram till trafikutskottet och ansvarig för Vägverket.

Joakim Falk, nytillträdd platschef på Gerdins tog under ett annat tema upp en angelägen fråga.

- För oss är den största utmaningen fortfarande att hitta rätt kompetens. Rekrytering och utbildning är de viktigaste framtidsfrågorna.

På detta inlägg följde en intressant diskussion kring hur väl Sverige står sig i den internationella konkurrensen. Vissa deltagare, till exempel Per Oremo, Sollefteå Slipservice uttryckte stor oro.

- I min bransch finns det stor risk att vissa företag blir utkonkurrerade av företag i andra länder som förmår att producera billigare.

Där ser Gerdins en omvänd situation - Vi får affärer för att vi kan det de inte kan. Vi har till exempel nyss renoverat 1000 nya skåp från Kina som kunden annars inte hade kunnat använda, sa Joakim Falk.

Som sista område diskuterades privata företag i välfärdssektorn. Företagen menade att det var av högsta vikt att sjukvården fungerar maximalt, annars blir det problem när företagen ska rehabilitera. Sjukhuset i Sollefteå är i riskzonen och den samlade bilden av svensk sjukvård visar att förbättringar måste till. Tron finns på att nya företag inom vård och omsorg kan ha nya idéer och mer effektiva arbetssätt.

Frågan för framtiden är hur företagare i Sollefteå kan klara framtidens utmaningar? Kan man klara internationell konkurrens? Kan man hitta rätt kompetens? Kan vår svenska modell fortsätta att fungera och skapa rätt miljö för företag och anställda? Kan vi i Sverige, i Sollefteå skapa så goda möjligheter som möjligt för ”våra” företag genom bra attityd och service från myndigheter och allmänhet?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bok som utmanar

LÄSTIPS Vad kan politikerna göra för att förbättra företagsklimatet och stärka välståndet? Nu kommer en bok där några av Sveriges företagare försöker ge svaren.
NYHET Publicerad:

Friare handel - bästa medicinen mot krisen

UTMANINGEN När G20-länderna träffas är det i en allt djupare recession, och ett av deras allra viktigaste beslut vore att öka ansträngningarna för en överenskommelse om friare global handel, skriver Johnny Munkhammar.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

SKATTER Hög marginalskatt, hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen, främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Han är doldisen som driver ett av Eksjös största företag

VÅRDFÖRETAG – Kvaliteten kommer i framtiden att vara avgörande. Vi har totalt 208 vårdplatser som ska fyllas och vi säljer en produkt på en marknad. Där finns ingen skillnad mot den traditionella industrin. Skillnaden består i att vi arbetar med människor. Och att vi dessutom alltid blir väldigt hårt granskade, säger Mikael Sjödahl, VD och delägare till Eken Care.
NYHET Publicerad:

Med gästen i fokus ökar Movement bredden med egen röntgenavdelning

INVIGNING Ortopedsjukhuset Movement ökar servicen med en egen röntgenavdelning. Under pompa och ståt invigdes den av Göran Hägglund.
NYHET Publicerad:

Laholms kommun som kund och leverantör

UTMANINGEN På Silvandersson i Knäred träffades ännu en grupp företagare och politiker för ett avspänt och produktivt möte. Ett möte där politikerna fick en inblick i företagarnas vardag och synpunkter att ta med sig både i de lokala politikerarbetet såväl som till det rikspolitiska planet.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

BESKATTNING Hög marginalskatt – hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen – främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Göra rätt saker eller göra saker rätt?

UTMANINGEN Då en av politikerna vid denna träff var Kent-Arne Andersson (C) ordförande i BUN som är kommunen största verksamhet kom en stor del av samtalen att handlade om skolan. Innan mötet var över hade såväl verksamhet som lokaler diskuterats. Men innan dess var kommunens övriga service ett ämne som engagerade.
NYHET Publicerad:

Valrörelsen tjuvstartade på Näringslivsdagen i Falkenberg

NÄRINGSLIVSDAG Las lyfts fram som en viktig fråga för företagare och samhället.
NYHET Publicerad:

Miljöpartister på besök hos vårdföretaget Cordinator

VÅRDFÖRETAG -Vi vill inte stanna för länge på ett och samma ställe. Det viktiga är att vi kommer in och avlastar den ordinarie personalen, ser nya sätt att organisera den befintliga verksamheten och använda resurserna så effektivt som möjligt, berättar Gunilla Rundqvist som är vd för företaget Cordinator.
NYHET Publicerad:

"Människor föds kompetenta och intelligenta"

FÖRSKOLA I PRIVAT REGI – Vi tackade nej först, men ändrade oss. Vi såg stora möjligheter att utveckla våra pedagogiska idéer med de förutsättningar som fanns på HallonEtt tillsammans med vår långa erfarenhet av förskoleverksamhet, berättar Per Alnervik som tillsammans med sin fru driver tre förskolor i Jönköping och Huskvarna.
NYHET Publicerad:

Framtidsskola inom teknik

FRISKOLA – Vi ska bli för industrin det Grythyttan är för gastronomin. Eleverna är våra kunder, de betalar med tre år av sina liv. Tillsammans med eleverna gör vi en karriärplan redan i årskurs 1, säger Leila Khammari som är rektor för Lichrons Teknikgymnasium i Gnosjö.
NYHET Publicerad:

Tips om offentlig upphandling

OFFENTLIG UPPHANDLING När Tobias Hultström från Carema, ska diskutera entreprenad med intresserade kommunpolitiker händer det ofta att politikerna vill träffas på hemlig plats, helst utanför kommunen.
NYHET Publicerad:

Skattereformer krävs för bibehållet välstånd

UTMANINGEN Skatter och ökat företagande i välfärdssektorn var i fokus när Svenskt Näringsliv inbjöd till Utmaningslunch i Visby. Där väcktes både en rad matnyttiga och radikala tankar kring hur Sverige ska få ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen gör läget svajigt värre

UTMANINGEN Uppförsbacken är brant. Det största problemet är den förlamade kreditgivningen till företag. Men vändningen kommer, konstaterade Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, när han talade vid ett utmanarmöte.
NYHET Publicerad:

En skur av skatteförslag

RUNDABORDSSAMTAL Riskkapitalavdrag, stimulera breddat ägande i kunskapsföretag, inför momssatser som inte missgynnar service. Det var några förslag som företagarna gav riksdagspolitiker när Svenskt Näringsliv bjöd in till rundabordssamtal om skatter.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige klättra i välståndsligan

KOMMENTAREN Reformer har gjort att Sverige klättrat till en tiondeplats i OECD:s välståndsliga. Ytterligare reformer krävs för att vi ska nå femteplatsen. Det är särskilt angeläget nu när krisen har landet i sitt grepp.
NYHET Publicerad:

Tidiga investeringar motverkar lågkonjunkturen

UTMANINGEN Utmaningen begav sig till Sundsvall där företagare och politiker samlats på fashionabla Våningen för att diskutera vägar ut ur lågkonjunkturen.
NYHET Publicerad:

Skatteexperter: Sverige behöver fler ägare

SKATTER Utmaningarna för vårt skattesystem när världen och näringslivet förändras diskuterades när Svenskt Näringslivs skattekommission igår höll sin första hearing med olika skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar sätter fart på det lokala företagsklimatet

UTMANINGEN Kompetenskonton, offentlig-privat samverkan och nya yrkesutbildningar är några strategier som kan hjälpa Sveriges företag att överleva krisen. Detta och hur man bäst får fart på det lokala företagsklimatet diskuterades när företagare i Örnsköldsvik möttes.