Företagarnas budskap till den kommande regeringen

NYHET Publicerad

VALET 2018 Det parlamentariska läget ser ut att bli en rysare. Oavsett utgång, så finns det mycket att göra för nästa regering. Ett av företagens budskap är vikten av långsiktighet och förutsägbarhet. "Jag hoppas att det blir verkstad, att man snabbt genomför verkliga förbättringar för företagandet", säger hotellägaren Mats Löfroth

Mats Löfroth

Mats Löfroth, ägare och vd på Hotell Höga Kusten:

– Politiker måste inse och förstå var skattepengarna kommer ifrån. Inser man det, så är det listigt att förbättra förutsättningarna för företagande, så att företag kan växa och därmed skapa ännu mera skattepengar till de välfärdstjänster som är så viktiga för oss alla, även vi företagare.

En enkel formel för framgång för den framtida regeringen, anser Mats Löfroth.

– Jag hoppas verkligen att det blir ”verkstad”, att man snabbt genomför verkliga förbättringar för företagandet. Då kommer Sverige kunna fortsätta utveckla sina välfärdstjänster på ett bra sätt.

Markus Sundström, Sundfrakt

Markus Sundström, vd på Sundfrakt i Sundsvall:

– Transportbranschen står för ungefär en tredjedel av utsläppen av klimatgaser i Sverige. Samtidigt dras branschen med stora investeringar, små marginaler och korta avtal. Det är därför av yttersta vikt att branschen får långsiktiga spelregler i omställningen mot mer klimatsmarta transportlösningar. En politik med snabba förändringar av regelverket skapar en osäkerhet som medför att investeringar mot framtida lösningar inte kan genomföras.

Inom transportbranschen råder stor brist på chaufförer och maskinförare. Det är därför av yttersta vikt att man finner lösningar för att skapa möjligheter för att få in nya chaufförer och maskinförare.

Markus Sundström anser att staten måste gå före och ställa krav på att tjänsterna utförs med en viss andel lärlingar, som får möjlighet att komma in i branschen.

– Det är omöjligt för en ny maskinförare att hålla samma effektivitet som en erfaren, men om denna aldrig får chansen kommer den heller aldrig att bli erfaren. Vidare måste politikerna skapa tillräckligt antal platser på de yrkesutbildningar som leder till arbete inom transportbranschen, i princip alla som klarar utbildningen är garanterade jobb.

– Konkurrens från utlandet slår hårt mot den svenska transportbranschen. Det är därför viktigt att man ständigt följer upp att samtliga som utför transporter inom Sverige utför detta i enlighet med de lagkrav som finns i Sverige.

Ulrica Åhman, Skanska

Ulrica Åhman, ordförande i Byggföreningen i Västernorrland och marknadschef Skanska:

– För oss är bostadsfrågan i fokus. Vi behöver bygga bort bostadsbristen på ett hållbart sätt. Därför hoppas vi att politikerna efter valet på nytt kan sätta sig och lyckas komma överens om bostadspolitiken, så att vi får långsiktiga spelregler att förhålla oss till.

Emelie Söderström, Hemtjänst Ditt liv

Emelie Söderström, ägare och vd på Hemtjänst Ditt Liv:

Hennes förväntningar på kommande regering är att ta reda på verkligheten. Ta vara på de som arbetar och sliter för att de älskar sitt jobb och vill arbeta.

– Ta vara på företagen som finns som vill åstadkomma förbättringar både för personal och för det företagen arbetar med. Många startar företag för att vilja göra mer, utvecklas och komma framåt, hitta nya lösningar. Stoppa inte det utan följ resan, granska och säkra kvalitet. Hjälp oss bli bättre arbetsgivare istället för att försvåra med höga avgifter på både det ena och det andra. Hjälp oss arbetsgivare att ge nya arbetstagare möjligheter.

Stort AB: Claes Nilsson, Lennart Österlund och Lars Wikholm

Stort AB med affärsutvecklingschef Claes Nilsson, ägare Lennart Österlund och vd Lars Wikholm:

Trion anser att kommande regering måste värna att skattepengar används på ett bättre och mer effektivt sätt, det går inte att komma med pålaga på pålaga i all oändlighet.

– Dieselskatten slår väldigt hårt i vår bransch. Vi tampas redan med små marginaler och faktum är att tunnelbanan inte går på våra breddgrader. Vi kan göra det vi gör, tack vare att vi är där vi är. Ge oss förutsättningar att fortsätta göra det. Det borde vara en självklarhet att ställa samma krav på alla åkare som kör på Sveriges vägar, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.

Tord Sandin
Foto: Håkan Nordström

Tord Sandin, Sandin Cargo i Örnsköldsvik:

Som företagare upplever han många gånger att konkurrens inte sker på lika villkor. Ta exemplet med kilometerskatten.

– Här i norr, där avstånden är vad de är, så blir den inte bra om den landar i att vi straffas på grund av våra avstånd. Rätt utformad så kan den fylla sin funktion men tänk efter, före. Sen kan regelbördan bli betungande för oss mindre företagare att hinna med. Från årsskiftet ska vi till exempel addera ytterligare ett moment. På individnivå ska det rapporteras in och redovisa utbetalningar och skatteavdrag varje månad.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Yrkestävlingar gillas av arbetsgivare: “Branschen behöver förebilder”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den här veckan är målarlärlingen Art Arbsuwan från Sundsvall i Budapest och tävlar i yrkes-EM. Arbetsgivaren Anders Björklund stöttar honom gärna, bland annat genom att bjuda på arbetstid när Art tränar och förbereder sig. "Jag tycker vår bransch behöver fler unga förebilder och Art är en mycket bra ambassadör", säger Anders.
NYHET Publicerad:

Ny regionchef för Ung Företagsamhet i Västernorrland

UNG FÖRETAGSAMHET Erik Eriksson är ny regionchef på Ung Företagsamhet i Västernorrland. Att skapa förståelse för samhälle, entreprenörskap och ekonomi är något som Erik brinner för. "Att se unga personer växa från första möte med en rådgivare till att vara en fullblodig företagare är en häftig upplevelse och viktigt för samhället nu och framåt. Att jag får kliva på en väl upparbetad plattform där genomslaget för Ung Företagsamhet i Västernorrland ligger i toppskiktet i Sverige är fantastiskt roligt. Vi är idag ett väloljat maskineri som kan gasa vidare och jag ser bara möjligheter", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

"Västernorrlands välfärd kommer från skogen"

GÄSTKRÖNIKA Under ett valår talasdet mycket om mer pengar till välfärden. Vi som är verksamma inom skogsnäringen skulle dock vilja att det talades mer om varifrån pengarna till välfärden kommer. Svaret är nämligen till stor del från skogen och skogsindustrin – och i Västernorrland i högre grad än i något annat län i Sverige! Det skriver Ulf Larsson, vd SCA, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Företagarnas budskap till den kommande regeringen

VALET 2018 Det parlamentariska läget ser ut att bli en rysare. Oavsett utgång, så finns det mycket att göra för nästa regering. Ett av företagens budskap är vikten av långsiktighet och förutsägbarhet. "Jag hoppas att det blir verkstad, att man snabbt genomför verkliga förbättringar för företagandet", säger hotellägaren Mats Löfroth
NYHET Publicerad:

Sotare sågar förslaget om extra föräldraledighet

VALET 2018 Förslaget om en extra veckas föräldraledighet är ett steg i fel riktning. Det anser John Iggström som driver företaget Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt.  "Det är tufft att lösa bemanningen redan i dag", säger sotarmästaren som vill se fler kvinnor i branschen och efterlyser lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar.
NYHET Publicerad:

Företagarupprop: Bärplockarskatt hotar jobben

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN Regeringens förslag att beskatta bärplockare hotar svenska jobb inom livsmedelsindustrin, som i sin tur leder till lägre skatteintäkter och minskade exportintäkter. Vi begär att regeringen omgående stoppar förslaget, skriver 13 företagare i ett öppet brev till regeringen.
NYHET Publicerad:

En kraftsamling för vår välfärd är på sin plats

VAL 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. För att hantera utmaningarna så krävs en kraftsamling kring den svenska välfärdsmodellen. Svenskt Näringsliv har identifierat fyra områden där särskilda insatser behöver göras: ökad konkurrens och benchmarking, omställning till ny teknik särskilt inom området digitalisering, satsa på prevention i vården och skolans kunskapssyn. Dessutom krävs såväl ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor som ökad konkurrens mellan utförare. "Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass", menar Anna Hedensjö Johansson, regionchef i Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Kompetens dörröppnare för tillväxt

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen idag. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken. Det i sin tur leder till att företag tvingas tacka nej till affärer.
NYHET Publicerad:

LAS måste bli mer flexibel och branschspecifik

REGELVERK Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Västernorrlands företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel anger 71 procent av Sveriges företag att LAS i dess nuvarande form inverkar negativt på deras vilja att tillsvidareanställa. 55 procent uppger att den hämmar deras utveckling och tillväxt. I länet svarar 64 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler.
NYHET Publicerad:

Får jag LOV?

KRÖNIKA Senaste dagarna har media rapporterat att politiker i några av länets kommuner inte vill låta privata aktörer finnas, framför allt inom hemtjänsten. En sak är säker, vi är en åldrande och växande befolkning och vi kommer att ha ett ökat behov av fungerande vård och äldreomsorg. Det innebär att det kommer att efterfrågas fler alternativ att välja mellan. I takt med att fler kommuner i länet drar åt snaran kring LOV (lagen om valfrihet) och vill sköta allt i egen regi känner jag en oro inför framtidens omsorg i Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Foderbrist förödande för mjölkproducenter

KATASTROFLÄGE Torkan orsakar foderkris för landets bönder. ”I värsta fall leder det till nödslakt av djuren. Det är illa i sig, men ännu värre är att det är fullt i slakterierna vilket gör att djuren i så fall blir kadaver”, säger bonden Anna Vägermark.
NYHET Publicerad:

Hjälp! Våra vassa medarbetare är på väg att utvisas

GÄSTKRÖNIKA Sedan flera år tillbaka driver jag två företag i Stöde, Stöde Bud & Taxi AB och ES Hemservice AB tillsammans med Anne-Lie. En stor utmaning i båda verksamheterna är att hitta folk som vill jobba och som gör jobbet bra. Två av våra anställda, Steven och Stella, har jobbat hos oss i drygt fem år. De jobbar på samma villkor som alla andra medarbetare och är mycket uppskattade både av kollegor och kunder. De har fått avslag på sin asylansökan två gånger och nu hotas de av utvisning.
NYHET Publicerad:

Jobb är nyckeln till integration

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Västernorrland som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, så fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Anna Hedensjö Johansson regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regelverk - till vilken nytta?

MINSKAT REGELKRÅNGEL Regelbördan i Sverige är stor. Varje år fyller företagen i ca 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in. Företagen omfattas av en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Kostnaderna för svenska företag att administrera det statliga regelverket uppgick 2012 till ca 90 miljarder kr enligt Tillväxtverket. Därtill kommer kostnader för skatter och avgifter samt för de investeringar som företagen behöver göra på grund av regler.
NYHET Publicerad:

"Sundsvalls kommun behöver bli bättre på service och dialog"

FÖRETAGSKLIMAT Det finns mer att önska av företagsklimatet i Sundsvalls kommun. Det visar företagens svar i årets enkät om det lokala företagsklimatet som nyligen presenterats av Svenskt Näringsliv.Därför bjöd regionchefen Anna Hedensjö Johansson in till en välbesökt workshop med företagare, politiker och tjänstemän.
NYHET Publicerad:

Speed-dating hjälper Ikea hitta sommarjobbare

REKRYTERING Ikea i Sundsvall använder speed-dating för att rekrytera sommarjobbare. "Vi hinner träffa över 300 personer vid tre tillfällen och mångfalden ökar", säger HR-chefen Hanna Gerdsdorff.
NYHET Publicerad:

Ett allmänintresse som måste prioriteras efter valet

KRÖNIKA Det är 100 dagar kvar till valet och förväntningarna på den regering som tillträder efter valet i höst är höga. Företagare förväntar sig att landets styre omgående tar tag i reformer av företagsamhetens villkor som har blivit eftersatta den gånga mandatperioden. Genomgående har utmaningen att hitta rätt kompetens för många arbetsgivare utvecklats till att bli ett rejält tillväxthinder. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Örnsköldsviksgrabbar till Yrkes-EM

EUROSKILLS Två västernorrlänningar har kvalat in i yrkeslandslaget. Det är Emanuel Näslund och Alexander Olofsson från Örnsköldsvik, som vann varsitt SM-guld vid tävlingar i Uppsala, som kommit med och ska representera Sverige vid Yrkes-EM i Budapest.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.